Chính sách nhân sự

by Luật Đại Nam

Trong định hướng phát triển nhân sự, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT ĐẠI NAM tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài, xem nguồn nhân lực là các kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực, tính sáng tạo của con người có tầm quan trọng hướng đến sự phát triển của toàn Công Ty. Nguồn lực con người được Công ty xem như là một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn vật chất khác.

Chính sách thu hút nhân tài

Luật Đại Nam có chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh ‘’chiêu mộ nhân tài’’ và có chính sách đào tạo hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho tất cả các CB-CNV có năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Chế độ làm việc

Luật Đại Nam tổ chức làm việc và nghỉ ngơi theo quy định của luật lao động. Khi có yêu cầu về tiến độ từng hạng mục công việc được phân công, Công ty tổ chức làm thêm giờ với các chính sách theo quy định của pháp luật, tổ chức bồi dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo sức lao động cho CB-CNV.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Nhằm có chính sách công bằng đối với từng vị trí công việc, Công ty trả lương theo thời gian, sản phẩm, vụ việc, nguồn khách hàng giới thiệu… Công ty đánh giá kết quả làm việc của tập thể hàng tháng và phân bổ lương hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân theo năng lực thực hiện công việc. Tùy vào kết quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ khách hàng và gói dịch vụ cung cấp và mức độ kinh doanh, hàng năm Công ty trả lương tháng 13 và hiệu quả làm việc của từng cá nhân qua kết quả đánh giá.

Các loại hình khen thưởng

Khen thưởng thành tích đột xuất: Khen thưởng cá nhân tập thể có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tham gia xây dựng nếp sống tại doanh nghiệp, thực hiện văn hóa công ty, khen thưởng những cá nhân có những đóng góp tích cực bảo vệ lợi ích chung của Công ty.

Khen thưởng thành tích khi kết thúc vụ việc, gói dịch vụ, hồ sơ…: Khen thưởng các cá nhân/ tập thể tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra thành công của mỗi hạng mục công việc cụ thể.

Khen thưởng thành tích định kỳ: Khen thưởng cá nhân xuất sắc, phòng ban điển hình hàng năm, khen thưởng ngày sinh nhật của Công ty và các ngày lễ lớn trong năm.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 104, ngõ 203 hoàng quốc việt, Q Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0967 370 488

Email: luatdainamls@gmail.com

Contact Me on Zalo
0967370488