Công đoàn cơ sở được thành lập trong các đơn vị sử dụng lao động nào?

by Hồ Hoa

Công đoàn cơ sở là tổ chức chính trị – xã hội đại diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các đơn vị sử dụng lao động. Việc thành lập công đoàn cơ sở góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Bài viết này Luật Đại Nam sẽ cung cấp tư vấn về việc công đoàn cơ sở được thành lập trong các đơn vị sử dụng lao động nào, cụ thể:

Công đoàn cơ sở được thành lập trong các đơn vị sử dụng lao động nào?

Công đoàn cơ sở được thành lập trong các đơn vị sử dụng lao động nào?

Cơ sở pháp lý

 Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2020

Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020

 Công đoàn cơ sở là tổ chức gì?

Theo khoản 1 Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2020, công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam, được thành lập ở một hoặc một số đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp, khi có từ 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Điều kiện thành lập công đoàn cơ sở

Theo Hướng dẫn 238/HD-TLĐ, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có sử dụng lao động được thành lập công đoàn cơ sở khi có đủ 02 điều kiện sau:

 •  Có ít nhất 05 đoàn viên công đoàn hoặc 05 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam;
 •  Có tư cách pháp nhân.

Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị được thành lập công đoàn cơ sở ghép khi:

 •  Các cơ quan, đơn vị có đủ tư cách pháp nhân nhưng có dưới 20 đoàn viên hoặc dưới 20 người lao động tự nguyện gia nhập công đoàn;
 • Các cơ quan, đơn vị có trên 20 đoàn viên hoặc trên 20 người lao động tự nguyện gia nhập công đoàn nhưng không có tư cách pháp nhân hoặc, tư cách pháp nhân không đầy đủ;
 • Các doanh nghiệp có đủ điều kiện về đoàn viên, tư cách pháp nhân nhưng có chung chủ sở hữu hoặc cùng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động trên địa bàn nếu tự nguyện liên kết thì thành lập công đoàn cơ sở có tổ chức công đoàn cơ sở thành viên.

Công đoàn cơ sở được thành lập trong các đơn vị sử dụng lao động nào?

Theo quy định tại Mục 11 Hướng dẫn 03/HD-TLĐ năm 2020 quy định về công đoàn cơ sở được thành lập tại các đơn vị sử dụng lao động như sau:

 • Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế bao gồm cả các công ty con trong nhóm công ty; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có trụ sở đặt tại địa phương khác.
 • Hợp tác xã có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập hạch toán độc lập.
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.
 • Cơ quan tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
 • Có thể thành lập công đoàn cơ sở ghép trong nhiều đơn vị sử dụng lao động trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động không đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở, hoặc theo nguyện vọng liên kết của người lao động, có thể thành lập công đoàn cơ sở ghép trong nhiều đơn vị sử dụng lao động.

Xem thêm: Trọng tài nước ngoài giải quyết tranh chấp giao dịch chứng khoán trong nước

Dịch vụ tư vấn pháp luật về tranh chấp hợp đồng kinh tế của Luật Đại Nam

 • Có đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp;
 • Áp dụng phương pháp tư vấn, giải quyết tranh chấp thông minh, nhanh chóng và hiệu quả;
 • Cung cấp các giải pháp và lời khuyên chuyên nghiệp trong việc tư vấn doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Thành công trong nhiều vụ tranh chấp thương mại;
 • Mức giá dịch vụ công khai và hợp lý.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Công đoàn cơ sở được thành lập trong các đơn vị sử dụng lao động nào?”. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488