DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

TRỌN GÓI TỪ A-Z

Luật Đại Nam với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ Giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội và toàn quốc

Luôn cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất khi làm việc cùng quý khách hàng

 

 • Đội ngũ Luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp
 • Giải quyết nhanh gọn, chính xác
 • Bảo mật thông tin
 • Không cần đi lại và chờ đợi thực hiện thủ tục
 • Tư vấn miễn phí 24/7
 • Và rất nhiều chính sách ưu đãi khách hàng khi làm việc cùng Luật Đại Nam

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN 

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

GIẢI THỂ HỘ KINH DOANH

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

GIẢI THỂ CÔNG TY HỢP DANH

GIẢI THỂ CÔNG TY
TNHH 1 THÀNH VIÊN

GIẢI THỂ CÔNG TY
TNHH 2 THÀNH VIÊN

GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn

Tiếp nhận đủ thông tin và tư vấn các vấn các vấn đề liên quan đến giải thể doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý liên quan

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Luật Đại Nam tiến hành soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp và chuyển tới Quý khách hàng trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin của khách hàng

Bước 3: Nộp hồ sơ

Luật Đại Nam sẽ thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục giải thể doanh nghiệp mà không cần khách hàng phải đến cơ quan nhà nước.

Bước 4: Bàn giao giấy tờ

Luật Đại Nam sẽ đại diện uỷ quyền cho khách hàng làm việc và bàn giao lại giấy tờ gốc cho khách hàng

Bước 5: Hỗ trợ pháp lý sau khi giải thể

Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động công ty sau này nếu khách hàng có nhu cầu

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CỦA LUẬT ĐẠI NAM

CHUYÊN NGHIỆP

Đội ngũ Luật sư, luật gia, chuyên gia, chuyên viên pháp lý có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về pháp luật doanh nghiệp, thuế, kế toán thấu hiểu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp

ĐƠN GIẢN

Quý khách không cần đi lại, đội ngũ chuyên viên của Luật Đại Nam sẽ thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ quá trình từ A-Z

NHANH GỌN

Thủ tục nhanh chóng, gói gọn, giúp khách hàng có kết quả thực hiện dịch vụ nhanh nhất, tối ưu thời gian cho Quý khách


BẢO MẬT THÔNG TIN

Luật Đại Nam cam kết toàn bộ thông tin và giấy tờ của Quý khách hàng đều được bảo mật tuyệt đối

CHI PHÍ HỢP LÝ

Với nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thực hiện các dịch vụ về doanh nghiệp, Luật Đại Nam cam kết chi phí thực hiện dịch vụ tối ưu nhất, trọn gói không phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện

TƯ VẤN HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI

Luật Đại Nam hỗ trợ tư vấn tất cả các vấn đề pháp luật phát sinh trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

CHI TIẾT THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

     – Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

     – Lý do giải thể;

     – Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

     – Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

     – Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Thanh lý tài sản doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3: Công bố thông tin giải thể doanh nghiệp

Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Hồ sơ công bố thông tin giải thể doanh nghiệp:

     – Thông báo về việc giải thể;

     – Quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

     – Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố quyết định giải thể: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư.

Bước 4: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ hải quan của doanh nghiệp.

Bước 5: Đóng cửa mã số thuế tại cơ quan thuế

     – Gửi công văn xin giải thể daonh nghiệp lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế);

     – Gửi Công văn xin quyết toán thuế;

     – Đóng các loại thuế còn nợ;

     – Nộp phạt (nếu có).

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 6: Trả lại con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

     – Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

     – Đối với doanh nghiệp tự khắc con dấu từ ngày 01/07/2015 đến nay thì doanh nghiệp có trách nhiệm không được tiếp tục sử dụng con dấu mà không phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu tại cơ quan nhà nước.

Bước 7: Thực hiện thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

     – Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

     – Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

     – Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

     – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

TÀI LIỆU CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

     – Biên bản quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc Thông báo đóng mã số thuế do giải thể. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nhờ Công Luật Đại Nam thực hiện thủ tục quyết toán thuế, đóng cửa mã số thuế, chúng tôi sẽ hô trợ trọn gói cho Quý khách hàng;

     – Giấy biên nhận về việc công bố quyết định giải thể doanh nghiệp;

     – Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan (Luật Đại Nam có nhận thủ tục tục xác nhận hải quan cho doanh nghiệp);

     – Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng

     – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản gốc;

     – Đăng ký mẫu dấu bản gốc (nếu có);

     – Dấu pháp nhân;

     – Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm;

     – Hồ sơ giải thể (Trên cơ sở các thông tin doanh nghiệp cung cấp, Công ty Luật Đại Nam soạn thảo hồ sơ giải thể doanh nghiệp chuyển cho doanh nghiệp ký).

LUẬT ĐẠI NAM

Đơn vị tư vấn luật hàng đầu hiện nay tại Việt Nam trong các lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, kế toán, sở hữu trí tuệ, luật sư tranh tụng...
Luôn mang đến sự hài lòng khi làm việc cùng khách hàng.

MỘT SỐ CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Từ khi thành lập Luật Đại Nam đã thành lập công ty và tư vấn pháp luật doanh nghiệp cho hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước, các gói dịch vụ tư vấn của luật Đại Nam rất đa dạng và luôn đặt yêu cầu khách hàng lên hàng đầu, chính vì vậy những năm qua công ty luật Đại Nam được nhiều khách hàng lựa chọn bởi dịch vụ uy tín và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu.

     – Công ty Luật Đại Nam là công ty luật, tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ, có chức năng hoạt động đại lý thuế, dịch vụ kế toán với các luật sư, luật gia, chuyên gia, người có chứng chỉ hành nghề thuế không chỉ am hiểm pháp luật, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp/công ty mà còn có kiến thức chuyên sâu về pháp luật doanh nghiệp, thuế, kế toán thấu hiểu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp do đó chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn được tất cả các vấn đề pháp luật phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

     – Luật Đại Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan đến các lĩnh vực tài chính, kế toán, lao động, tiền lương, hợp đồng, đầu tư, sở hữu trí tuệ, kế toán thuế, tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp, tranh chấp phát sinh trong quá trình kinh doanh, các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp;

     – Với hệ thống văn phòng của Công ty Luật Đại Nam cùng đối tác trên toàn quốc chúng tôi tin tưởng rằng đó là một lợi thế để đáp ứng các nhu cầu pháp lý cao nhất của khách hàng trong cả nước.

Luật Đại Nam luôn mong muốn cung cấp dịch pháp lý tốt nhất cho khách hàng và dựa trên những nghiên cứu, cũng như kinh nghiệm chuyên sâu, công ty luật Đại Nam sẽ tư vấn và tìm ra những vấn đề pháp lý hiện tại của doanh nghiệp để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng khi thành lập doanh nghiệp.

Thời gian trung bình cho thủ tục giải thể công ty là từ 20 – 25 ngày, cụ thể:

 • – Từ 5 – 7 ngày làm việc, nộp hồ sơ thông báo giải thể công ty cho Sở KH&ĐT;
 • – Từ 7 – 10 ngày làm việc, hoàn thành thủ tục chốt nợ tại cơ quan thuế;
 • – Từ 7 – 10 ngày làm việc, nộp hồ sơ giải thể và trả giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT.

Luật Đại Nam cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói trên toàn quốc. Chỉ cần Quý khách có nhu cầu, Luật Đại Nam đều sẵn sàng phục vụ ở bất cứ đâu.

Trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh công ty phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế, đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

 • – Cơ quan hải quan: xác nhận nghĩa vụ hải quan (áp dụng với tất cả các công ty);
 • – Cơ quan thuế: quyết toán, đóng cửa mã số thuế;
 • – Cơ quan bảo hiểm: chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 • – Cơ quan đăng ký kinh doanh: trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khác với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản. Sau khi giải thể công ty/doanh nghiệp hợp pháp, các thành viên, cổ đông, người đại diện theo pháp luật của công ty hoàn toàn có quyền thành lập công ty mới mà không có bất kỳ hạn chế gì.

 • – Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • – Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • – Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • – Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • – Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • – Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • – Huy động vốn dưới mọi hình thức.
Contact Me on Zalo
0967370488