Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

by Trần Giang

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sau thời gian dài hoạt động vì một số lý do mà bắt buộc phải tạm ngưng hoạt động. Vậy, Thủ tục tạm ngưng hoạt động của công ty nói chung và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên nói riêng theo quy định pháp luật như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Đại Nam sẽ chia sẻ tới bạn đọc những thông tin liên quan tới thủ tục trên và Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên trở lên ngay sau đây.

Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệp mà các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà thành viên đã góp vào. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên cũng có tư cách pháp nhân như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Thủ tục tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh là việc thực hiện 1 loạt các công việc, dựa theo quy định của pháp luật. Từ đó, giúp việc tạm ngừng kinh doanh được diễn ra đúng theo quy định của pháp luật. Thủ tục tạm ngừng công ty sẽ bao gồm 4 bước sau:

► Bước 1: Soạn hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Tại bước này, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị bộ hồ sơ tạm ngừng công trong đó có Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên trở lên ty đúng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020

► Bước 2: Nộp hồ sơ tạm ngừng công ty

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp)

► Bước 3: Sở Kế Hoạch Đầu Tư tiến hành thẩm tra và thông báo kết quả tạm ngừng kinh doanh

Sau khi nhận được bộ hồ sơ tạm ngừng công ty do doanh nghiệp nộp. Sở Kế Hoạch Đầu Tư sẽ tiến hành thẩm tra và trả kết quả nếu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hợp lệ

► Bước 4: Doanh nghiệp nhận giấy xác nhận do Sở KH-ĐT cấp

Khi hồ sơ đã hợp lệ, Sở KH-ĐT sẽ cấp 1 giấy xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh. Trên giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh này, sẽ thể hiện cụ thể thời gian tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký.

Thời gian thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh sau khi quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

So với Luật Doanh Nghiệp năm 2014, thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo Luật Doanh Nghiệp năm 2020 đã có nhiều thay đổi thông thoáng, và linh hoạt hơn trước.
Căn cứ khoản 1, điều 206 theo Luật doanh nghiệp 2020, thì:
“Điều 206. Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh
1.Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo”

Kết luận: Khi doanh nghiệp có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, chỉ cần nộp bộ hồ sơ tạm ngừng cho cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chậm nhất 03 làm việc trước thời điểm tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Quyết định tạm ngừng là văn bản pháp lý quan trọng để công ty TNHH 2 thành viên có thể tiến hành tạm ngừng kinh doanh. Trong quyết định tạm ngừng sẽ bao gồm những nội dung sau:

CÔNG TY TNHH…………

Số:…………../QĐ-TN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)
 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

CÔNG TY ……

–    Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
–    Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH ……………………;
–    Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH …………….. về việc tạm ngừng kinh doanh;
–    Xét tình hình kinh doanh của công ty.

  QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:    Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạm ngừng:……………………………………………………………………………..
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:……………………………………………………………………………….

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

….., ngày …….tháng…….năm ….

Nơi nhận:

– Sở kế hoạch và đầu tư ………..(5)

– Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HĐTV 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Quý khách hàng có thể liên hệ với Luật Đại Nam để được hỗ trợ dịch vụ tạm ngừng cho công ty một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Mẫu quyết định tạm ngừng của công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488