Mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh

by Luật Đại Nam

Địa điểm kinh doanh là nơi các doanh nghiệp tiến hành thực hiện hoạt động kinh doanh. Để thành lập địa điểm kinh doanh cần có quyết định kinh doanh – biên bản được lập ra thể hiện ý chí của các thành viên, người sáng lập bàn bạc để đưa ra quyết định thành lập địa điểm kinh doanh để tiến hành kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. Vậy điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh là gì? Hồ sơ cần lập bao gồm những gì? Mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh cần soạn như thế nào?

Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh?

Về điều kiện thành lập điều kiện kinh doanh tuy chưa có văn bản pháp luật quy định riêng về nội dung này nhưng Luật Đại Nam cung cấp cho bạn những điều kiện phải đảm bảo để thành lập địa điểm kinh doanh:

 • Lĩnh vực mà địa điểm kinh doanh hoạt động phải là những ngành nghề được pháp luật cho phép kinh doanh;
 • Tên địa điểm phải đúng theo quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp (Tên địa điểm kinh doanh cần được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt hoặc các chữ cái như f, j, z, w, chữ số hoặc ký hiệu; tên địa điểm có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài nhưng phải đảm bảo theo đúng quy định).
 • Địa điểm kinh doanh phải hợp pháp;
 • Cung cấp đủ các hồ sơ tài liệu đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Đóng đầy đủ, đúng hạn các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Về cơ bản, địa điểm kinh doanh cũng là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp, đưa hoạt động của doanh nghiệp đi vào thực tế. Do vậy điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh cũng có điểm tương đồng với điều kiện thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh gồm những gì? 

Trước khi gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế;
 • Tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh;
 • Ngành nghề hoạt động của địa điểm kinh doanh;
 • Thông tin cá nhân của người đứng đầu địa điểm kinh doanh (Bao gồm: Họ tên, CCCD/ hộ chiếu, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu địa điểm kinh doanh)
 •  Thông tin cá nhân (Họ tên, chữ ký) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc thông tin của người đứng đầu chi nhánh nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh (Trường hợp người đứng đầu không phải người đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc thành viên của công ty)
 • Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ, nhận kết quả đăng ký địa điểm kinh doanh (Bản photo công chứng CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền).

Dưới đây, Luật Đại Nam đưa đến bạn mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh để bạn có thể dễ dàng theo dõi và tham khảo. 

CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: …/QĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG TY …

– Căn cứ tại Luật doanh nghiệp 2020

– Căn cứ tại nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

– Căn cứ Điều lệ quy định của công ty …

– Căn cứ từ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông của công ty…

– Xét tình hình về các hoạt động phát triển của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập mới địa điểm kinh doanh của công ty cụ thể:

 1. Tên địa điểm kinh doanh:………………………………
 2. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh:………………………

Điều 2: Theo điều lệ của công ty thì nội dung quyết định này được thực hiện và đảm bảo tuân theo đúng các quy định về pháp luật.

Điều 3: Thời gian thực hiện là:………………………………..

Điều 4: quyết định này có hiệu lực từ ngày ký quyết định này, các phòng ban và các bộ phận có trách nhiệm thực hiện theo quyết định này.

Nơi nhận: TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
– Theo như điều 4; 

– Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ và tên, đóng dấu)

Với những vấn đề liên quan đến thành lập địa điểm kinh doanh, Luật Đại Nam đã cung cấp những thông tin cơ bản nhất tới bạn. Để nắm bắt chi tiết hay có thắc mắc những thông tin khác xin vui lòng liên hệ trực tiếp Luật Đại Nam, đội ngũ Luật sư uy tín, nhiều kinh nghiệm sẽ hỗ trợ bạn giải đáp.

 • Yêu cầu tư vấn: 0975422489/0961417488
 •  Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488