Phân biệt thuế GTGT khấu trừ và trực tiếp

by Nguyễn Thị Giang

Thuế giá trị gia tăng được tính theo một trong hai phương pháp: Khấu trừ hoặc trực tiếp. Mỗi một phương pháp kê khai áp dụng riêng cho nhóm đối tượng khác nhau, cách tính thuế cũng như các quy định nộp thuế khác nhau. Qua bài viết dưới đây thì Luật Đại Nam sẽ giới thiệu đến bạn đọc Phân biệt thuế GTGT khấu trừ và trực tiếp

Phân biệt thuế GTGT khấu trừ và trực tiếp

Phân biệt thuế GTGT khấu trừ và trực tiếp

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế Giá trị gia tăng trước đây còn gọi là Thuế trị giá gia tăng là một dạng của thuế thương vụ và là một loại thuế gián thu được đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, mặc dù chủ thể đem nộp nó cho cơ quan thu là các doanh nghiệp. Do VAT có mục đích là một khoản thuế đối với việc tiêu thụ, cho nên hàng xuất khẩu (theo định nghĩa này thì người tiêu dùng ở nước ngoài) thường không phải chịu thuế VAT hoặc cách khác, VAT đối với người xuất khẩu được hoàn lại. Hiện nay theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 thì:

“Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.”

Như vậy, thuế giá trị gia tăng là thuế chỉ áp dụng trên phần giá trị tăng thêm mà không phải đối với toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu, được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng trả khi sử dụng sản phẩm đó. Mặc dù người tiêu dùng mới chính là người chi trả thuế giá trị gia tăng, nhưng người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước lại là đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Phân biệt thuế GTGT khấu trừ và trực tiếp

Thuế GTGT khấu trừ và trực tiếp có những điểm khác biệt như sau:

Tiêu chí Phương pháp khấu trừ Phương pháp trực tiếp
Khái niệm
 • Doanh nghiệp được khấu trừ giữa thuế đầu vào và đầu ra. Nếu thuế GTGT đầu vào của kỳ kê khai thuế lớn hơn thuế GTGT đầu ra thì doanh nghiệp không phải đóng thuế;
 • Hóa đơn sử dụng là hình thức hóa đơn GTGT;
 • Sau khi thành lập, hầu hết tất cả các doanh nghiệp đều lựa chọn theo phương pháp này.
 • Doanh nghiệp đóng thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tỷ lệ trên doanh thu (tỷ lệ bao nhiêu tùy theo ngành nghề kinh doanh);
 • Theo phương pháp này, việc đóng thuế GTGT chỉ căn cứ theo doanh thu đạt được, không quan tâm đến chi phí đầu vào (có thuế GTGT và không có thuế GTGT);
 • Hóa đơn sử dụng là hóa đơn bán hàng mua trực tiếp tại cơ quan thuế;
 • Những doanh nghiệp thường áp dụng phương pháp này là những đơn vị khó xác định được chi phí đầu vào, hoặc chi phí đầu vào không có hóa đơn GTGT như: Giáo dục, tư vấn, nhà hàng, khách sạn…
Đối tượng áp dụng Căn cứ theo Điều 12, Mục 2, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bao gồm:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế;
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng nhưng đăng ký tự nguyện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.
Căn cứ theo Khoản 2, Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thì đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu bao gồm:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng nhưng không đăng ký tự nguyện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí;
 • Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
Hóa đơn sử dụng Hóa đơn giá trị gia tăng, mẫu số 01/GTKT. Hóa đơn bán hàng, mẫu số 02/GTTT
Cách tính thuế
Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu vào hợp lệ Số thuế GTGT đầu ra

 

Số thuế GTGT = Doanh thu x Tỷ lệ tính thuế (%)

 

Thuế suất, tỷ lệ % tính thuế Có 05 loại thuế suất áp dụng với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, cụ thể:

 • Không tính thuế;
 • Thuế suất đặc thù;
 • Thuế suất 0%;
 • Thuế suất 5%;
 • Thuế suất 10% (áp dụng đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ không nằm trong 4 nhóm trên).
Tỷ lệ % để tính thuế GTGT được quy định theo từng hoạt động cụ thể:

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%

Khi nào nên chọn nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp?

Đối với những doanh nghiệp không có số thuế GTGT mua vào, hoặc thuế GTGT mua vào là quá nhỏ so với số thuế GTGT bán ra, do đó nếu áp dụng phương pháp khấu trừ thì số thuế GTGT phải nộp là rất lớn. Những doanh nghiệp loại này thì nên chọn cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

 •  Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn thiết kế, lập dự toán, tư vấn pháp lý, dịch vụ nhân sự, các dịch vụ khác mà chi phí chủ yếu là tiền lương (nhân công/chất xám) hoặc chi phí không có hóa đơn GTGT.
 • -Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, hay các ngành nghề khác mà không có hóa đơn GTGT của hàng mua vào như mua bán sản phẩm nông/lâm/ngư nghiệp, đất đá cát sỏi (mua từ người trực tiếp sản xuất bán ra).

Khi nào nên chọn nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ?

Đối với những doanh nghiệp có số thuế GTGT mua vào gần tương ứng với số thuế GTGT bán ra, có nghĩa là khi thuế GTGT bán ra trừ thuế GTGT mua vào có sự chênh lệch không nhiều, vì vậy số thuế GTGT phải nộp là nhỏ, hoặc không phải nộp thuế GTGT. Những doanh nghiệp loại này thì nên chọn cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

 • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực áp dụng mức thuế suất đầu ra là 0% (Xem chi tiết tại công việc Đối tượng chịu thuế suất 0%); doanh nghiệp kinh doanh các hàng hóa dịch vụ không phải khai, tính nộp thuế GTGT (Xem chi tiết tại công việc Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng). Các doanh nghiệp này có thuế GTGT đầu ra là bằng 0 nhưng thuế GTGT đầu vào thì được khấu trừ toàn bộ. Vì vậy, khi áp dụng phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp không phát sinh số thuế GTGT phải nộp, nhưng lại được hoàn thuế đầu vào.
 • Doanh nghiệp kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (Xem chi tiết tại công việc Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng). Vì vậy, khi áp dụng phương pháp khấu trừ, các doanh nghiệp này không phát sinh số thuế GTGT phải nộp.
 • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, hay các ngành nghề khác mà có đầy đủ hóa đơn GTGT của hàng mua vào và hóa đơn GTGT bán hàng tương ứng, và chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua vào là nhỏ (tỷ lệ lợi nhuận thấp). Nư vây, nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp là không đáng kể.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Phân biệt thuế GTGT khấu trừ và trực tiếp Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Tỉnh Phú Yên

Dịch vụ cấp giấy phép con tại Huyện Phúc Thọ

Dịch vụ báo cáo thuế tại Tỉnh Hải Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488