Thời hạn góp vốn khi thành lập công ty như thế nào?

by Luật Đại Nam

Bạn muốn đầu tư vào một doanh nghiệp, nhưng bạn không hiểu các quy tắc đầu tư của các loại hình công ty khác nhau. Thời gian đầu tư tại thời điểm thành lập là bao nhiêu? Trên đó, Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã sửa đổi quy định về nguyên tắc góp vốn thành lập công ty. Nếu bạn cũng thắc mắc về những câu hỏi trên thì Luật Đại Nam chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn nhé!

Thời hạn góp vốn

Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2020

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan

1. Thời hạn góp vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

-Theo khoản 2 Điều 75: Góp vốn thành lập công ty

  1. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thực hiện thủ tục hành chính để chuyển sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần góp vốn đã cam kết.

2. Thời hạn góp vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

-Theo khoản 2 Điều 47: Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp.

2.Thành viên phải đóng góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

3. Thời hạn góp vốn Công ty cổ phần 

-Theo khoản 1 Điều 113. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

1.Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời gian ngắn hơn. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thành toán đủ và đúng hạn cổ phần đã đăng ký mua.

=>Thời hạn góp vốn như nhau đối với các loại hình công ty: 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Những điều trên phản ánh tính công bằng trong quản lý của nhà nước đối với hoạt động thương mại. Bất kể bạn đầu tư vào công ty nào, bạn đều phải đóng vốn cùng một khoảng thời gian. 

Luật Kinh doanh trước đây quy định thời hạn đầu tư của các loại hình doanh nghiệp là khác nhau. Bởi vì nó không còn phù hợp với xã hội công bằng hiện tại, nó đã được sửa đổi để phù hợp với thực tế.

THÔNG TIN YÊU CẦU DỊCH VỤ LUẬT ĐẠI NAM

*Luật Đại Nam luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn về những vấn đề bạn gặp phải liên quan đến pháp luật. Bạn sẽ được những chuyên viên, luật sư dày dặn kinh nghiệm hỗ trợ nhiệt tình mọi vấn đề pháp luật.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975 422 489 – 0961 417 488

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488