Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam

by Đào Quyết

Việt Nam và Trung Quốc là 2 quốc gia có đường biên giới trên bộ rất dài‚ có nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc tương đồng với nhau cũng như đã và đang thiết lập các mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế lâu dài cùng nhau như là Hiệp định về thương mại hàng hóa‚ Hiệp định về thương mại dịch vụ‚ Hiệp định đầu tư‚ v.v…Nhưng quy định pháp lý về việc thủ tục thành lập công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam không phải ai cũng nắm rõ.

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-trung-quoc-tai-viet-nam-2

Cơ sở pháp lý

– Luật đầu tư 2020

– Luật doanh nghiệp 2020

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

– Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nhân dân Trung Hoa (1992)

Khái niệm về nhà đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài

Theo Điều 3 Luật đầu tư năm 2020 về giải thích từ ngữ, thì nhà đầu tư được hiểu là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời nhà đầu tư nước ngoài được định nghĩa tại khoản 19 điều 3 Luật đầu tư năm 2020 như sau: “ Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.

Các hình thức để nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam

Theo quy định tại Luật Đầu tư thì

– Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

– Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

– Thực hiện dự án đầu tư.

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

– Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Liên hệ nhận tư vấn miễn phí từ Luật Đại Nam

Quy định chung về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc

– Mỗi Bên ký kết sẽ khuyến khích các nhà đầu tư của Bên ký kết kia đầu tư trên lãnh thổ của mình và chấp nhận những đầu tư đó phù hợp với luật và quy định của mình.

– Mỗi Bên ký kết sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để làm visa và cấp giấy phép hoạt động cho công dân của Bên ký kết kia trên lãnh thổ của mình đối với những hoạt động liên quan đến đầu tư đó.

– Những đầu tư và các hoạt động liên quan đến đầu tư của các nhà đầu tư của mỗi Bên ký kết sẽ được đối xử công bằng, thoả đáng và được bảo hộ trên lãnh thổ của Bên ký kết kia.

+ Sự đối xử và bảo hộ như nêu trên sẽ không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử đối với những đầu tư và các hoạt động liên quan đến đầu tư của các nhà đầu tư của nước thứ ba.

+ Sự đối xử và bảo hộ như nêu trên không bao gồm bất kỳ sự đối xử ưu đãi nào của Bên ký kết kia dành cho những đầu tư của các nhà đầu tư của nước đầu tư thứ ba trên cơ sở liên minh thuế quan, khu vực thương mại tự do, liên minh kinh tế, hiệp định tránh đánh thuế trùng hoặc mậu dịch biên giới

Các ngành nghề cấm thực hiện đầu tư kinh doanh

Khi nhà đầu tư Trung Quốc muốn đầu tư kinh doanh bằng hình thức lập công ty tại Việt Nam thì nhà đầu tư Trung Quốc nên lưu ý đến các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đây là những nghành nghề mà pháp luật Việt Nam không cho phép đầu tư, kinh doanh, bao gồm:

– Kinh doanh các chất ma túy 

– Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật 

– Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm 

– Kinh doanh mại dâm

– Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người

– Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người

Xem thêm: Thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử có vốn nước ngoài

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-trung-quoc-tai-viet-nam-3

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thực hiện thành lập công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam

Khi lựa chọn ngành nghề để kinh doanh, đầu tư đầu tiên nhà đầu tư Trung Quốc nên xem xét xem ngành nghề kinh doanh đó có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không. Để tiến hành đáp ứng các điều kiện của ngành nghề kinh doanh. Điều kiện có thể là chứng chỉ, có thể là giấy phép con….

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư 2020. Tùy thuộc vào ngành nghề đầu tư mà nhà đầu tư Trung Quốc phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Giấy phép

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện

– Chứng chỉ hành nghề

– Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

– Văn bản xác nhận

– Các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật không được quy định tại các mục nêu trên

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư Trung Quốc

– Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế

– Điều kiện về hình thức đầu tư

– Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư

– Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư

– Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư

– Chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định

Các hình thức khi thành lập công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam, khi nhà đầu tư tiến hành thành lập công ty Trung Quốc tại Việt Nam có thể chọn một trong 2 hình thức đầu tư sau:

– Đầu tư thành lập công ty một chủ sở hữu:

Là hình thức thành lập công ty do một cá nhân hoặc một tổ chức có tư cách pháp nhân bỏ vốn để thành lập công ty

+ Với hình thức này nhà đầu tư có thể chọn 2 loại hình công ty để tiến thành lập là doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+ Ưu điểm của hình thức này là: Nhà đầu tư được chủ động khi quyết định cách thức đầu tư, được hưởng toàn bộ lợi nhuận đầu tư sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật

+ Nhược điểm: Nhà đầu tư phải tự mình gánh chịu mọi rủi ro, và không thể huy động vốn tư cá nhân tổ chức khác

– Đầu tư thành lập công ty nhiều chủ sở hữu:

Hình thức này các nhà đầu tư cùng thỏa thuận góp vốn, cùng hợp tác quản lý để thành lập ra công ty. Công ty có thể 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của nhà đầu tư Trung Quốc hoặc sự kết hợp giữa vốn chủ sở hữu cùa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư Trung Quốc

+ Với hình thức này nhà đầu tư có thể chọn các loại hình công ty sau: Công ty hợp danh; Công ty cổ phần; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

+ Ưu điểm của hình thức này là nhà đầu tư có thể huy đông được nhiều nguồn vốn lớn, chia sẻ được trách nhiệm quản lý, rủi do

+ Nhược điểm: Đây là hình thực góp vốn của nhiều nhà đầu tư nên các nhà đầu tư phải thống nhất được ý chí với nhau đối với các vấn đề liên quan đến công ty. Hệ thống bộ máy tổ chức của công ty cũng phức tạp hơn

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-trung-quoc-tai-viet-nam-4

Điệu kiện để thành lập công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam

Theo quy định tại Luật Đầu tư điều kiện khi thành lập Công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam thì

– Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

– Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định như sau: Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

+ Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

+ Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

+ Hình thức đầu tư;

+ Phạm vi hoạt động đầu tư;

+ Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

+ Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

+ Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chú ý: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty trong một số trường hợp pháp luật quy định

– Phạm vi hoạt động và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Thủ tục thành lập công ty có vốn Trung Quốc tại Việt Nam

Thành lập công ty có vốn Trung Quốc bằng hình thức đầu tư trực tiếp

Với hình thức này thì nhà đầu tư Trung Quốc sẽ thực hiện dự án đầu tư và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Cụ thể nhà đầu tư Trung Quốc sẽ tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Nhà đầu tư Trung Quốc thành lập công ty tại Việt Nam sẽ chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thành lập công ty có vốn Trung Quốc gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thành lập doanh nghiệp có vốn Trung Quốc theo mẫu có sẵn;
 • Đề xuất thực hiện dự án đầu tư gồm các thông tin về nhà đầu tư Trung Quốc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như các thông tin về dự án đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh địa điểm thực hiện dự án đầu tư là hợp pháp như Bản hợp đồng thuê văn phòng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở hợp pháp ….  
 • Bản sao y công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp nhà đầu tư mở công ty có vốn đầu tư Trung Quốc là cá nhân; Hoặc bản sao y công chứng giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân nếu nhà đầu tư công ty có vốn Trung Quốc là tổ chức
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư Trung Quốc như xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đối với nhà đầu tư là cá nhân; Hoặc Báo cáo tài chính hoặc văn bản cam kết hỗ trợ tài chính nếu nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản giải trình sử dụng công nghệ nếu dự án đầu tư của nhà đầu tư Trung Quốc sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

Thẩm quyền và thời gian xử lý hồ sơ

– Cơ quan xử lý: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh nơi dự định mở công ty.

– Thời hạn xử lý: 15 ngày kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư Trung Quốc. Nếu dự án đầu tư bị từ chối hoặc hồ sơ của nhà đầu tư không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, phòng đăng ký đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

– Nhà đầu tư Trung Quốc thành lập công ty Việt Nam sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp 01 bộ bằng một trong các hình thức là trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi mở công ty có vốn Trung Quốc. Hồ sơ nhà đầu tư Trung Quốc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký thành lập công ty có vốn Trung Quốc theo mẫu có sẵn;
 • Điều lệ công ty do nhà đầu tư tự biên soạn;
 • Danh sách thành viên nếu loại hình là công ty TNHH hoặc Danh sách cổ đông sáng lập nếu loại hình là công ty cổ phần;
 • Bản sao y công chứng Hộ chiếu/ chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên nếu thành viên góp vốn là cá nhân; Hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân nếu thành viên góp vốn là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho dự án đầu tư ở bước 1;
 • Giấy ủy quyền nếu nhà đầu tư Trung Quốc không trực tiếp nộp hồ sơ.

Bước 3: Đăng bố cáo, thông báo mẫu con dấu tròn. 

Nhà đầu tư Trung Quốc thành lập công ty Việt Nam phải đóng lệ phí để thực hiện đăng bố cáo về thông tin doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

-Nhà đầu tư Trung Quốc thành lập công ty Việt Nam sẽ liên hệ đơn vị khắc dấu và tiến hành khắc con dấu tròn rồi sau đó đăng tải mẫu con dấu tròn theo đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có vốn Trung Quốc được quyết định hình thức và số lượng con dấu.  

Thông tin yêu cầu dịch vụ của Luật Đại Nam

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn cung cấp dịch vụ hãy liên hệ cho chúng tôi theo các thông tin sau:

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489/0961417488

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
0967370488