Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

by Lê Vi

Đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty bao gồm đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh. Khi doanh nghiệp phát sinh thay đổi những nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc thay đổi nội dung trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh chi nhánh công ty. Chính vì vậy, bài viết sau đây, Luật Đại Nam xin hỗ trợ thắc mắc của bạn về Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp

Những trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh?

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh:

 • Đổi tên chi nhánh: đối với trường hợp đổi tên riêng chi nhánh, đổi tên viết tắt chi nhánh, đổi tên tiếng nước ngoài của chi nhánh hoặc thay đổi do sự thay đổi tên của công ty dẫn đến sự điều chỉnh tên của chi nhánh;
 • Thay đổi địa chỉ chi nhánh: có thể là sự thay đổi địa chỉ chi nhánh sang cùng quận hoặc khác quận;
 • Thay đổi thông tin liên hệ của chi nhánh:như số điện thoại, số Fax; Email, Website;
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh của chi nhánh: như bổ sung, điều chỉnh, giảm ngành nghề. Khi công ty giảm ngành nghề nào đó, thì chi nhánh cũng phải thực hiện giảm bớt ngành nghề giống như công ty;
 • Thay đổi người đứng đầu chi nhánh: hoặc thay đổi thông tin như chứng minh nhân dân/số hộ chiếu; chức danh; chỗ ở hiện tại của người đứng đầu chi nhánh;

Khi có các thay đổi nêu trên, người đứng đầu chi nhánh phải tiến hành thông báo thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đúng quy định của pháp luật

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Tại khoản 2 Điều 62 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP có quy định về thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh chính là thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

Sau đây là các tài liệu giấy tờ cơ bản mà người đứng đầu chi nhánh cần chuẩn bị để có cơ sở làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bạn sẽ phải linh động để bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ sao cho phù hợp với sự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh trong đó liệt kê các điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ hội đồng thành viên/ chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ hội đồng thành viên/ chủ sở hữu công ty về việc thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh
 • Bản sao y công chứng CMND/ hộ chiếu/ CCCD hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân khác của Người đứng đầu chi nhánh (chỉ áp dụng trong trường hợp có sự thay đổi thông tin Người đứng đầu chi nhánh)
 • Giấy ủy quyền nếu Người đứng đầu chi nhánh hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty không trực tiếp nộp hồ sơ nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh mà ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục này.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Người đại diện theo pháp luật có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường chuyển phát của công ty dịch vụ hoặc nộp trực tuyến trên hệ thống công của Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt trụ sở của chi nhánh.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Thủ tục đối với cơ quan thuế

 • Bước 1: Doanh nghiệp soạn hồ sơ theo mẫu số 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC về tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tới cơ quan thuế để tiến hành thủ tục xin giấy xác nhận chuyển cơ quan thuế;
 • Bước 3: Nhận kết quả tại phòng trả hồ sơ (nhận mẫu 09 về việc người nộp thuế chuyển địa điểm).

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Khi thực hiện điều chỉnh giấy phép kinh doanh chi nhánh, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên và nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

Thời hạn xử lý: Ngay khi nhận được hồ sơ của chi nhánh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó liệt kê thành phần tài liệu đã nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đã tiến hành nộp hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thành phần hồ sơ và sẽ phản hồi lại cho doanh nghiệp.

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:

 • Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký:

 • Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Trong trường hợp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi phản hồi về hồ sơ và yêu cầu sửa đổi bổ sung giấy tờ tài liệu cho đúng với quy định của pháp luật.

Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh, doanh nghiệp phải nộp phí thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Nhà nước đã quy định một bảng báo giá lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh chung để doanh nghiệp thuận tiện hơn khi tiến hành thủ tục.

Theo đó lệ phí đối với thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh là

 • 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.

Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký thay đổi về nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong vòng 10 ngày tính từ khi có thay đổi.

Sau thời gian từ 03 – 05 ngày, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488