Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi

Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi

by Vũ Tuấn Anh

Trong thời đại phát triển và hội nhập, Chính phủ Việt Nam ra nhiều chính sách ưu đãi về thuế để kích cầu thị trường kinh doanh. Trong bài viết này, cùng Luật Đại Nam tìm hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi mới nhất nhé.

thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi

thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp, thường được viết tắt là TNDN, là một loại thuế mà các công ty và doanh nghiệp phải trả dựa trên lợi nhuận của họ. Điều này bao gồm tất cả các nguồn thu nhập mà một doanh nghiệp kiếm được trong năm. TNDN có vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án và hoạt động của chính phủ.

Doanh nghiệp nào được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.”

Như vậy ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Dự án được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được xác định như thế nào?

Nếu không thuộc trường hợp các dự án thuộc những ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định thì dự án của bạn để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn phải là dự án đầu tư mới.

Mà dự án đầu tư mới theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC (nội dung sửa đổi khoản 5 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC) quy định như sau:

“5. Về dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.”

Nếu thuộc một trong các trường hợp trên thì được xác định là dự án đầu tư mới.

Như vậy, nếu bạn thỏa các điều kiện về chế độ kế toán, hóa đơn và các điều kiện về dự án đầu tư mới như quy định trên thì bạn sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới đầu tư tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định như thế nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC (nội dung sửa đổi khoản 1 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC) quy định về thuế suất ưu đãi như sau:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC (nội dung sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC) quy định về ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế như sau:

“1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”

Như vậy, nếu doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng ưu đãi sau:

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo (tức là sẽ áp mức thuế suất 5%), 2 năm tiếp theo nộp thuế với mức thuế suất là 10%. Từ năm thứ 16 trở đi không được hưởng ưu đãi, phải nộp thuế với mức thuế suất là 20%.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế.

Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi khoản 4 Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

Trên đây là tất cả về thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi. Để được hướng dẫn chi tiết và đầy đủ. Liên hệ với Luật Đại Nam chúng tôi. 

Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân của Luật Đại Nam

• Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp luật thuế nói chung và pháp luật thuế thu nhập cá nhân nói riêng;
• Tư vấn cho khách hàng các quy định và trình tự, thủ tục, hồ sơ về quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
• Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có sự ủy quyền của khách hàng, bao gồm: chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ quyết toán tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
• Thay mặt khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;
• Thực hiện các dịch vụ liên quan đến quyết toán thuế khác khi khách hàng có nhu cầu.

Xem thêm:

  1. Các dịch vụ kế toán thuế phổ biến cho các doanh nghiệp
  2. Kế toán thuế trọn gói cho công ty xây dựng
  3. Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp trọn gói
  4. Các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Yêu cầu dịch vụ: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488