Cần lưu ý gì khi lập báo cáo tài chính

by Vũ Khánh Huyền

Trường hợp buộc phải ngừng hoạt động, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ để hoàn thiện thủ tục giải thể, trong đó có việc chuẩn bị báo cáo tài chính. Giải thể doanh nghiệp hợp pháp là như thế nào? Cần lưu ý gì khi lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp? Bài viết dưới đây của Luật Đại Nam sẽ giải đáp câu hỏi trên giúp quý bạn đọc !

Cần lưu ý gì khi lập báo cáo tài chính

Cần lưu ý gì khi lập báo cáo tài chính

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp hợp pháp

Theo quy định tại Điều 207, Luật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp sẽ bị giải thể trong các trường hợp dưới đây:

 • Doanh nghiệp đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ công ty nhưng không có quyết định gia hạn.
 • Giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân), của hội đồng thành viên (đối với công ty hợp danh), của hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH), của Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần).
 • Công ty không có đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong 6 tháng liên tục mà không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ trường hợp theo quy định của Luật quản lý thuế).

Doanh nghiệp sẽ chỉ được giải thể khi thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì người quản lý có liên quan và Doanh nghiệp sẽ cùng chịu trách nhiệm với các khoản nợ của doanh nghiệp.

>>Xem thêm: Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện sau khi thành lập

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Việc giải thể doanh nghiệp cần tuân theo trình tự, thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 208. Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục, trình tự giải thể doanh nghiệp như sau:
1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Họ tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị trực tiếp thanh lý tài sản doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng).
3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp sẽ phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế và người lao động trong doanh nghiệp. Ngoài ra, nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, niêm yết công khai tại trụ sở, chi nhánh và văn phòng đại diện doanh nghiệp.
Trong trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì cần gửi kèm nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, và những người liên quan. Phương án giải quyết bao gồm: Tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức, thời gian giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp; kèm theo đó là nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

 Lưu ý gì khi lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp?

 • Trong hồ sơ khai quyết toán thuế giải thể doanh nghiệp cần có báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, hoặc báo cáo tài chính năm.
 • Ngoài ra, cần có con dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.
 • Báo cáo tài sản doanh nghiệp
 • Kể từ khi gửi quyết định giải thể đến cơ quan ban ngành có liên quan, doanh nghiệp không cần làm hồ sơ khai thuế hoặc báo cáo tài chính.

Dịch vụ tư vấn Thủ tục thành lập doanh nghiệp của Luật Đại Nam

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép trước khi tiến hành dịch vụ
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết sau đó rà soát lại
 • Soạn thảo các tài liệu để xin giấy phép
 • Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng trong phạm vi thời gian ký kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488