Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Tỉnh Hà Giang

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Tỉnh Hà Giang

by Lê Vi

Hà Giang là một vùng núi thuộc vùng Đông Bắc Bộ của Việt Nam, hầu hết là nhiều đồi núi nên kinh tế của Hà Giang không phát triển như các vùng khác. Tuy nhiên, hiện nay, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Để hỗ trợ các doanh nghiệp muốn phát triển và thành lập công ty tại Tỉnh Hà Giang. Qua bài viết sau đây, Luật Đại Nam xin đưa ra những thông tin và cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Tỉnh Hà Giang.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Tỉnh Hà Giang

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Tỉnh Hà Giang

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
 • Bộ luật Dân sự 2015

Công ty cổ phần là gì?

Theo khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp quy định, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sẽ sở hữu cổ phần.
 • Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ việc sở hữu cổ phần là cổ tức;
 • Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu;
 • Công ty cổ phần có đầy đủ các yếu tố để được coi là có tư cách pháp nhân theo Điều 74 Bộ Luật Dân sự 2015. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty chính thức có tư cách pháp nhân.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần tại tỉnh Hà Giang

Khi Doanh nghiệp có ý định thành lập công ty tại tỉnh Hà Giang thì cần chuẩn bị:

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Hiện nay, pháp luật quy định có rất nhiều các loại hình doanh nghiệp để chủ đầu tư có thể lựa chọn:

 • Công ty cổ phần: Đây là lọa hình có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau:

Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân và số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khách của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

 • Ngoài ra, chủ đầu tư có thể lựa chọn thành lập công ty tư nhân, công ty hợp danh. Nên lựa chọn loại hình công ty phù hợp với mực đích của mình để phát huy hiệu quả nhất những ưu điểm của loại hình đó.

Tên công ty dự kiến

Tên công ty là tên Tiếng Việt bao gồm các yếu tố sau:

 • Loại hình doanh nghiệp: Tên loại hình doanh nghiệp được viết là: “Công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; đối với công ty cổ phần thì sẽ viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”; công ty hợp danh thì viết là: “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD”; còn doanh nghiệp tư nhân thì sẽ viết là “Doanh nghiệp tư nhân” hay “DNTN’ hoặc “doanh nghiệp TN”.
 • Về tên riêng: phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt. Tên doanh nghiệp phải gắn tại trụ sở chính của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kkinhdoanh của doanh nghiệp. Tên công ty phải được in hoặc viết trên giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. Căn cứ vào các quy định của Luật doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. Không được đặt trùng tên hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác đã đăng ký. Không được sử dụng tên cơ quan, nhà nước, đơn vị vũ trang, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – nghề nghiệp,… 

Địa chỉ đặt trụ sở công ty

Doanh nghiệp nên chọn trụ sở ổn định lâu dài, địa chỉ rõ ràng và cỏ đủ giấy tờ liên quan. Đây là căn cứ để xác định cơ quan quản lý thuế, quản lý doanh nghiệp của đơn vị. Trụ sở doanh nghiệp phải thuộc quyền sử dụng một cách hợp pháp của chử sở hữu doanh nghiệp và phải lựa chọn trong địa bàn tỉnh Hà Giang. Phải có địa chỉ cụ thể và rõ ràng tới số nhà, số ngõ, số ngách, đường, phố, hoặc xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương,…Trụ sở lựa chọn không nên nằm trong diện tranh chấp quyền sở hữu và phải tổ chức lựa chọn không được đặt tại chung cư, nhà tập thể. 

Vốn điều lệ của công ty

Tỉnh Hà Giang cũng như các địa bàn khác, đa số ngành nghề kinh doanh hiện không nhu cầu về vốn khi thành lập và hoạt động. Khi thành lập vốn điều lệ không được pháp luật quy định về vốn điều lệ tối thiểu. Vốn điều lệ không quá thấp hoặc quá cao so với tiềm lực tài chính và quy mô doanh nghiệp. Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cố đông gọp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty.

Ngành nghề công ty dự định sẽ kinh doanh

Hiện nay, pháp luật không cấm hay hạn chế doanh nghiệp đăng ký lựa chọn các ngành nghề kinh doanh, không yêu cầu điều kiện kinh doanh khi đăng ký thành lập. Tuy nhiên, để hoạt động của công ty đúng trọng tâm thì chủ đầu tư cần lựa chọn ngành nghề mà mình sẽ đăng ký và không được trái với quy định của pháp luât; không kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật cấm.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại tỉnh Hà Giang

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định;
 • Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu; Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu; Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp cổ đông là cá nhân;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

Quy trình thành lập công ty cổ phần tại tỉnh Hà Giang

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và các giấy tờ đầy đủ yêu cầu đăng ký kinh doanh thành lập công ty;

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty

Bước 4: Khắc con dấu

Bước 5: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Chi phí thành lập công ty cổ phần tại tỉnh Hà Giang

 • Lệ phí Nhà nước: 150.000 đồng/ hồ sơ (bao gồm phí công bố nội dng đăng ký doanh nghiệp thành công)
 • Chi phí khắc con dấu công ty: 300.000 đồng/ con dấu;
 • Phí mua chữ ký số: 1.150.000 đồng cho 1 năm.
 • Phí thành lập và mua hóa đơn điện tử: 600.000/ 100 tờ hóa đơn điện tử.

Các dịch vụ thành lập công ty tại tỉnh Hà Giang do Luật Đại Nam cung cấp 

 • Thành lập Công ty Cổ phần.
 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân.
 • Thành lập Công ty TNHH Một thành viên.
 • Thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi trụ sở, thay đổi vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh….
 • Đăng ký Sở hữu trí tuệ.
 • In hóa đoan VAT, hóa đơn điện tử.
 • Khắc dấu chức danh và các loại.
 • Chữ ký số.

DỊCH VỤ LUẬT ĐẠI NAM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MỌI THỦ TỤC VỀ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI TỈNH HÀ GIANG

 • Tư vấn quy trình thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Hà Giang
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn phương thức lựa chọn loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn các quy định pháp luật Doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng
 • Mở tài khoản ngân hàng sau khi thành lập doanh nghiệp
 • Đăng ký chữ ký số điện tử;
 • Phát hành hóa đơn điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • Tư vấn thuế, dịch vụ kế toán trọn gói với chi phí hợp lý cho các doanh nghiệp.

Nội dung thực hiện dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại tỉnh Hà Giang của Luật Đại Nam

Tư vấn và hướng dẫn cho khách hàng trước khi thành lập công ty

 • Cơ cấu thành viên, cổ đông công ty.
 • Lựa chọn quy mô vốn góp, hình thức góp vốn, điều lệ.
 • Lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
 • Đặt tên công ty phù hợp, tra cứu tên công ty.
 • Lựa chọn địa điểm đặt trụ sở chính…
 • Các vấn đề về thuế đối với công ty
 • Tư vấn mở văn phòng, chi nhánh, cửa hàng nếu có;
 • Tư vấn về chữ ký số

Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục Thành lập doanh nghiệp

 • Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ, Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ Công ty.
 • Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên, cổ đông
 • Danh sách thành viên ….

Đại diện khách hàng làm việc với Cơ quan nhà nước tại tỉnh Hà Giang

 • Nộp hồ sơ đăng ký Thành lập doanh nghiệp trên Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Tiến hành thủ tục khắc và đăng ký con dấu cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện việc đăng bố cáo thành lập trên báo theo quy định.

Sau khi Thành lập doanh nghiệp khách hàng nhận được

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản gốc.
 • Thông báo cơ quan quản lý thuế và ngân sách nhà nước của người nộp thuế
 • Thông báo về việc đăng tải mẫu dấu Doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Quốc Gia
 • Dấu tròn Công ty
 • Dấu chức danh người đại diện pháp luật
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
 • Hướng dẫn các bước cần thực hiện sau khi có giấy phép ĐKKD

Tư vấn miễn phí sau khi thành lập

Sau khi thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Hà Giang xong quý khách sẽ được tư vấn miễn phí các vấn đề sau:

 • Hướng dẫn thủ tục kê khai và nộp thuế;
 • Thủ tục phát hành và đặt in hóa đơn cho doanh nghiệp hoặc tư vấn mua hóa đơn;
 • Chữ ký số
 • Những công việc cần làm ngay khi doanh nghiệp bước vào hoạt động;
 • Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động
 • Hỗ trợ về mở tài khoản công ty cho khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề khác theo thắc mắc của khách hàng;
 • Những tư vấn trước và sau thành lập là hoàn toàn miễn phí.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Tỉnh Hà Giang do Luật Đại Nam cung cấp. Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty thì cần phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cùng với giấy tờ đi kèm theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi vướng mắc hoặc cần hỗ trợ về thủ tục thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Hà Giang xin liên hệ:

LUẬT ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 104 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

– Hotline Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Hotline Yêu cầu dịch vụ: 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

Các bài viết có liên quan:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488