Điều kiện đầu tư thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

by Hồ Hoa

Điều kiện đầu tư thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam ? Luật Đại Nam tự hào là một đơn vị pháp lý uy tín tư vấn chi tiết cho quý khách về vấn đề này một cách hiệu quả, nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Thông qua bài viết dưới đây cùng tham khảo chi tiết nội dung này nhé !

Điều kiện đầu tư thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện đầu tư thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý

 • Luật Dân sự 2015
 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Kiểm toán độc lập 2011
 • Luật Đầu tư 2020

Điều kiện đầu tư thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

Cam kết mở cửa thị trường

Theo WTO, AFAS

 • Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ kế toán (CPC 862): Không hạn chế. Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập chi nhánh.

Theo CPTPP

 • Dịch vụ kiểm toán (CPC 862): Nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ khi đáp ứng các yêu cầu về hiện diện tại nước sở tại ở Việt Nam. Không được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán (kể cả hình thức xuyên biên giới) trừ khi đáp ứng yêu cầu trên.

Điều kiện vốn tối thiểu

 • Vốn pháp định đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam.
 • Doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh kiểm toán tại Việt Nam phải có vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất tối thiểu tương đương 500.000 USD.
 • Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài phải duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn tối thiểu.

Phạm vi hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam

 • Dịch vụ kiểm toán, gồm: kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác.
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.
 • Dịch vụ khác: Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Nên lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán nào?

Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ như thế nào?

Trong quá trình hoạt động, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ theo Điều 29 Luật Kiểm toán độc lập 2011 như sau:

– Hoạt động theo nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

– Bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp để bảo đảm chất lượng dịch vụ kiểm toán; quản lý hoạt động nghề nghiệp của kiểm toán viên hành nghề.

– Hàng năm thông báo danh sách kiểm toán viên hành nghề cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Bồi thường thiệt hại cho khách hàng, đơn vị được kiểm toán trên cơ sở hợp đồng kiểm toán và theo quy định của pháp luật.

– Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.

– Thông báo cho đơn vị được kiểm toán khi nhận thấy đơn vị được kiểm toán có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh tế, tài chính, kế toán.

– Cung cấp thông tin về kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm toán theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động kiểm toán độc lập.

– Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; chấp hành quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước khách hàng về kết quả kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán đã giao kết.

– Chịu trách nhiệm với người sử dụng kết quả kiểm toán khi người sử dụng kết quả kiểm toán:

+ Có lợi ích liên quan trực tiếp đến kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán tại ngày ký báo cáo kiểm toán;

+ Có hiểu biết một cách hợp lý về báo cáo tài chính và cơ sở lập báo cáo tài chính là các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

+ Đã sử dụng một cách thận trọng thông tin trên báo cáo tài chính đã kiểm toán.

– Từ chối thực hiện kiểm toán khi xét thấy không bảo đảm tính độc lập, không đủ năng lực chuyên môn, không đủ điều kiện kiểm toán.

– Từ chối thực hiện kiểm toán khi khách hàng, đơn vị được kiểm toán có yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ hoặc trái với quy định của pháp luật.

– Tổ chức kiểm toán chất lượng hoạt động và chịu sự kiểm toán chất lượng dịch vụ kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính.

– Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ta thấy chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài được thành lập tại Việt Nam khi đáp ứng điều kiện và thực hiện đủ hồ sơ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán nước ngoài được thành lập tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Trọng tài nước ngoài giải quyết tranh chấp giao dịch chứng khoán trong nước

Dịch vụ tư vấn pháp luật về doanh nghiệp của Luật Đại Nam

 • Có đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp;
 • Áp dụng phương pháp giải quyết thông minh, nhanh chóng và hiệu quả;
 • Cung cấp các giải pháp và lời khuyên chuyên nghiệp trong hoạt động doanh nghiệp;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình thành lập doanh nghiệp đến hoạt động doanh nghiệp ;
 • Thành công trong nhiều vụ tranh chấp doanh nghiệp;
 • Mức giá dịch vụ công khai và hợp lý.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “ Điều kiện đầu tư thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam “. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488