Hết hạn hợp đồng nhưng không ký tiếp thì phải làm sao?

by Vũ Khánh Huyền

Hết hạn hợp đồng nhưng không ký tiếp là tình huống xảy ra khi một hợp đồng đã đến ngày kết thúc theo thời hạn ban đầu mà các bên không tiếp tục ký kết một hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng hiện tại. Trong mọi trường hợp, quá trình quản lý hết hạn hợp đồng cần sự chuẩn bị và thảo luận cẩn thận giữa các bên liên quan để đảm bảo rằng quyết định cuối cùng được đưa ra dựa trên lợi ích và mục tiêu của họ.

Hết hạn hợp đồng nhưng không ký tiếp thì phải làm sao?

Hết hạn hợp đồng nhưng không ký tiếp thì phải làm sao?

Căn cứ pháp lý

 • Bộ Luật Lao động 2019

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là một thỏa thuận bằng văn bản giữa một người lao động và một nhà tuyển dụng hoặc công ty. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc làm, quyền và trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình làm việc. Hợp đồng lao động thường bao gồm các yếu tố quan trọng sau:

 1. Thông tin về các bên: Đây bao gồm tên và địa chỉ của người lao động và của nhà tuyển dụng hoặc công ty.
 2. Mô tả công việc: Hợp đồng xác định công việc mà người lao động sẽ thực hiện, bao gồm cả mô tả công việc cụ thể, vị trí, và các nhiệm vụ.
 3. Thời gian làm việc: Hợp đồng ghi rõ thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của quan hệ lao động, cũng như thời gian làm việc hàng ngày hoặc hàng tuần.
 4. Mức lương và phúc lợi: Hợp đồng xác định mức lương, phương thức trả lương, các khoản phụ cấp và các quyền phúc lợi khác mà người lao động sẽ nhận được.
 5. Điều khoản về nghỉ ngơi: Hợp đồng quy định các ngày nghỉ, kỳ nghỉ phép, và điều kiện liên quan đến nghỉ việc trong trường hợp cần thiết.
 6. Điều khoản về chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng mô tả điều kiện và thủ tục để chấm dứt quan hệ lao động, bao gồm cả việc thông báo và các lý do hợp lệ.
 7. Quy định bảo mật và bản quyền: Nếu cần, hợp đồng có thể chứa quy định về bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ.
 8. Các điều khoản khác: Hợp đồng có thể chứa các điều khoản khác liên quan đến nghề nghiệp, đạo đức làm việc, quyền và trách nhiệm pháp lý của các bên.

Hợp đồng lao động là một công cụ quan trọng để đảm bảo sự rõ ràng và công bằng trong quan hệ lao động giữa người lao động và nhà tuyển dụng hoặc công ty.

Xem thêm: Hợp đồng vô hiệu là gì?

Hết hạn hợp đồng nhưng không ký tiếp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019, khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Theo đó, khi hết hạn hợp đồng quá 30 ngày mà hai bên không ký hợp đồng mới thì hợp đồng đó sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn

Khi hợp đồng hết hạn chính là một trong những căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có trách nhiệm báo trước ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, doanh nghiệp phải có văn bản thông báo về thời điểm hết hạn hợp đồng đến người lao động.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác đã giữ lại của người lao động.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng tại Luật Đại Nam

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung hợp đồng
 • Phân tích rủi ro và thẩm định hợp đồng trước khi ký kết, sau khi ký kết.
 • Soạn thảo hợp đồng, rà soát các dự thảo hợp đồng, thỏa thuận trước khi ký kết theo yêu cầu.
 • Tư vấn, đại diện theo ủy quyền tham gia thương lượng, đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác.
 • Biên dịch các văn bản hợp đồng và hồ sơ pháp lý liên quan.
 • Các dịch vụ tư vấn luật khác có liên quan đến hợp đồng.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề Hết hạn hợp đồng nhưng không ký tiếp thì phải làm sao?. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành

Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488/0975422489

– Yêu cầu dịch vụ: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

Mẫu hợp đồng trích thưởng theo quy định mới nhất – Luật Đại Nam

Mẫu Hợp đồng đặt cọc mua đất

Có bắt buộc phải ký hợp đồng lao động không ?

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488