Mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cho doanh nghiệp 2022

by Đào Quyết

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cho doanh nghiệp 2022

Đối với các công ty không thay đổi cơ quan thuế quản thì thì sẽ làm luôn bước thay đổi địa chỉ tại phòng đăng ký kinh doanh. Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty tại phòng đăng ký kinh doanh gồm:

  • Biên bản họp, quyết định của đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty
  • Thông báo thay đổi địa chỉ công ty ( theo biểu mẫu theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)
  • Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  • Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập và điều lệ công ty (nếu thay đổi địa chỉ khác tỉnh, thành phố)

Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc

Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

mau-ho-so-thay-doi-dia-chi-cong-ty-cho-doanh-nghiep-2022-2

Mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cho doanh nghiệp 2022

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/TB-2020 Hà Nội, ngày… … tháng… … năm 2020

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….……………….……………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………..……………….………

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: …………………………………………………………..……………….…………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………….……………….……………….……………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………….……………….………………

Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………….Fax (nếu có): ……………………………..

Email (nếu có):………………………. Website (nếu có): ………………………

□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                   □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                         □ Loại khác (ghi rõ):……………………..

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:…………………..……………….………………. 

Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………….……………….……………….……………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………….……………….…………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………….

Quốc gia: ……………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

mau-ho-so-thay-doi-dia-chi-cong-ty-cho-doanh-nghiep-2022-3

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):  ……………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………….

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………………………………..……………….………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………..…………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………….……………….……..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………Fax (nếu có): ………………………

Email (nếu có): ……………………………………………………………………………

4 Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../……..
5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập                □

Hạch toán phụ thuộc            □

6 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …………/…..…… đến ngày …………./………… 4

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7 Tổng số lao động: …………………………………
8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

□ Có                                                                  □ Không

9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5:

Khấu trừ                                                         □

Trực tiếp trên GTGT ……………………………. □

Trực tiếp trên doanh số ……………………….. □

Không phải nộp thuế GTGT…………………. □

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)6

Trên đây là Mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cho doanh nghiệp 2022 theo bộ luật và các văn bản pháp luật hiện hành.

Khi có nhu cầu về thủ tục pháp lý công ty thì Luật Đại Nam chính là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật doanh nghiệp với sự hỗ trợ từ những luật sư, chuyên viên thuế, kế toán có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm chuyên sâu cùng kinh nghiệm lâu năm đã và đang hỗ trợ và đăng ký mở công ty, cho hàng ngàn doanh nhân trong những năm qua.

Bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thông tin cung cấp địa chỉ công ty, tên công ty, xác định các ngành nghề dự định kinh doanh, số vốn, CMND, căn cước công dân, passport còn lại tất cả các thủ tục Luật Đại Nam sẽ hoàn thành giúp bạn. 

Với dịch vụ hỗ trợ thủ tục pháp lý công ty/ thủ tục pháp lý doanh nghiệp trọn gói của Luật Đại Nam cam kết tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian thực hiện cũng như có sự hỗ trợ xuyên suốt thời gian hoạt động sau này. 

Xem thêm: Thời gian thành lập công ty, doanh nghiệp

mau-ho-so-thay-doi-dia-chi-cong-ty-cho-doanh-nghiep-2022-4

Trên đây là toàn bộ những thông tin về Mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cho doanh nghiệp 2022 do Luật Đại Nam cung cấp. Khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty thì cần phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cùng với giấy tờ đi kèm theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi vướng mắc hoặc cần hỗ trợ về Mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cho doanh nghiệp 2022 xin liên hệ:

LUẬT ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 104 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

– Hotline Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Hotline Yêu cầu dịch vụ: 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
0967370488