Mẫu Quyết định Thay đổi địa Chỉ Công Ty TNHH MTV

by Trần Giang

Khi Doanh nghiệp mong muốn thay đổi địa chỉ công ty thì việc đầu tiên cần thực hiện là soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty trước khi nộp hồ sơ thay đổi tới phòng đăng ký kinh doanh. Vậy mẫu quyết định trên như thế nào? Hãy cùng Luật Đại Nam tìm hiểu các thông tin trên qua bài viết: Mẫu Quyết định Thay đổi địa Chỉ Công Ty TNHH MTV.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Cách chọn địa chỉ trụ sở của Công ty TNHH MTV

Công ty có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi cùng quận/huyện/thị trấn, cùng tỉnh/thành phố hoặc sang tỉnh/thành phố khác. Tuy nhiên, để thực hiện thủ tục thay đổi này trước hết cần xem xét đến những vấn đề như sau:

Thứ nhất, lựa chọn địa chỉ dự định đặt trụ sở phù hợp với quy định pháp luật và phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty. Khi lựa chọn địa chỉ đặt trụ sở chính của Doanh nghiệp cần lưu ý lựa chọn trụ sở là nhà có sổ đỏ và hợp đồng thuê trụ sở (nếu Doanh nghiệp thuê địa điểm để chứng minh quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu hợp pháp đối với trụ sở khi cơ quan thuế xuống kiểm tra địa điểm).

Thứ hai, địa chỉ dự định chuyển đến và địa chỉ hiện tại cùng quận/huyện/thị trấn hay không? Và địa chỉ này cùng tỉnh/thành phố hay khác tỉnh/thành phố không?

Với từng trường hợp cụ thể sẽ cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ khác nhau; thời gian khác nhau; thủ tục khác nhau. Do đó, cần xem xét việc thay đổi địa chỉ trụ sở sao cho phù hợp và thuận tiện nhất.

Như vậy, có 03 trường hợp xảy ra khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

Trường hợp 1: Địa chỉ trụ sở dự định chuyển đến cùng quận/huyện/thị trấn với địa chỉ hiện tại;

Trường hợp 2: Địa chỉ trụ sở dự định chuyển đến khác quận/huyện/thị trấn và cùng tỉnh/thành phố với địa chỉ hiện tại;

Trường hợp 3: Địa chỉ trụ sở dự định chuyển đến khác tỉnh/thành phố với địa chỉ hiện tại;

Quy trình thực hiện Thay đổi địa Chỉ Công Ty TNHH MTV

Công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;

3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi công ty đã đăng ký thì nộp thêm Danh sách người đại diện theo ủy quyền (mẫu Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã đăng ký (Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đã đăng ký thì gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu Quyết định Thay đổi địa Chỉ Công Ty TNHH MTV.

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-CSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————————-

….. ngày…., tháng … năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi tên công ty

CHỦ SỞ HỮU

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …….;

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 1: Thay đổi tên công ty từ … … thành tên công ty như sau:

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

– Tên công ty viết tắt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
CHỦ SỞ HỮU
(ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Mẫu Quyết định Thay đổi địa Chỉ Công Ty TNHH MTV. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488