Quyền hạn và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

by Hồ Hoa

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện nay, việc thành lập công ty con là chiến lược phổ biến được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng lợi thế cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, việc quản lý công ty con hiệu quả đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con. Bài viết này Luật Đại Nam sẽ tư vấn cho bạn về quyền hạn và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con theo quy định mới nhất, giúp bạn quản lý công ty con một cách hiệu quả, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Quyền hạn và trách nhiệm của ty mẹ đối với công ty con

Quyền hạn và trách nhiệm của ty mẹ đối với công ty con

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Công ty mẹ là gì? Công ty con là gì? 

Để hiểu về khái niệm công ty con (hay còn gọi là công ty trực thuộc), trước hết, bạn cần nắm rõ thế nào là công ty mẹ để hiểu về mối quan hệ giữa 2 loại công ty này. 

Công ty mẹ là gì?

Theo Khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Sở hữu trên 50% vốn điều lệ công ty (đối với công ty TNHH) hoặc sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông (đối với công ty cổ phần);
 • Có quyền bổ nhiệm các chức danh của công ty như chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc;
 • Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty.

Công ty con là gì?

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ;
 • Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau;
 • Các công ty con có cùng công ty mẹ (công ty mẹ này sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước) không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc thành lập công ty mới.

Có thể hiểu, công ty con là công ty được một công ty khác góp vốn trên 50% vốn điều lệ công ty.

Như vậy, một công ty mẹ có thể có nhiều công ty con, nhưng một công ty con chỉ có duy nhất một công ty mẹ.

Quyền hạn của công ty mẹ đối với công ty con:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty mẹ có những quyền hạn sau đối với công ty con:

 • Quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty con: Bao gồm việc thông qua điều lệ công ty con, thay đổi vốn điều lệ, sáp nhập, chia tách, giải thể công ty con, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty con, quyết định các vấn đề về chiến lược phát triển, đầu tư, tài chính, nhân sự,… của công ty con.
 • Quyền kiểm soát hoạt động của công ty con: Bao gồm việc giám sát hoạt động của công ty con, yêu cầu công ty con cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động, tài chính,… của công ty con, yêu cầu công ty con thực hiện các quyết định của công ty mẹ.
 • Quyền sử dụng tài sản của công ty con: Bao gồm việc sử dụng lợi nhuận của công ty con, góp vốn từ công ty con để đầu tư vào các hoạt động khác của công ty mẹ, sử dụng tài sản của công ty con để bảo đảm nghĩa vụ của công ty mẹ.

Trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, công ty mẹ có những trách nhiệm sau đối với công ty con:

 • Trách nhiệm hỗ trợ công ty con hoạt động: Bao gồm việc hỗ trợ công ty con về nguồn vốn, nhân sự, công nghệ, thông tin,… để công ty con hoạt động hiệu quả.
 • Trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan của công ty con: Bao gồm việc bảo đảm quyền lợi của người lao động, chủ nợ, cổ đông,… của công ty con.
 • Trách nhiệm giải quyết các vấn đề tài chính của công ty con: Bao gồm việc hỗ trợ tài chính cho công ty con khi công ty con gặp khó khăn về tài chính, giải quyết các khoản nợ của công ty con khi công ty con phá sản.

Ngoài ra, công ty mẹ còn có một số quyền hạn và trách nhiệm khác đối với công ty con theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty con.

Lưu ý:

 • Mức độ cụ thể của quyền hạn và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con phụ thuộc vào loại hình công ty con, tỷ lệ phần vốn góp của công ty mẹ tại công ty con và các quy định của pháp luật và điều lệ công ty con.
 • Việc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con phải tuân theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty con, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Ví dụ:

 • Công ty mẹ có quyền quyết định việc sáp nhập công ty con A vào công ty con B.
 • Công ty mẹ có trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho công ty con C khi công ty con C gặp khó khăn về tài chính.
 • Công ty mẹ có quyền sử dụng lợi nhuận của công ty con D để đầu tư vào các hoạt động khác của công ty mẹ.

Quyền hạn và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con là những quy định quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của công ty con và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Việc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con cần được thực hiện một cách nghiêm túc, tuân theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty con.

Xem thêm: Trọng tài nước ngoài giải quyết tranh chấp giao dịch chứng khoán trong nước

Dịch vụ tư vấn pháp luật về tranh chấp hợp đồng kinh tế của Luật Đại Nam

 • Có đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp;
 • Áp dụng phương pháp tư vấn, giải quyết tranh chấp thông minh, nhanh chóng và hiệu quả;
 • Cung cấp các giải pháp và lời khuyên chuyên nghiệp trong việc tư vấn doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Thành công trong nhiều vụ tranh chấp thương mại;
 • Mức giá dịch vụ công khai và hợp lý.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Quyền hạn và trách nhiệm của ty mẹ đối với công ty con”. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488