Thủ tục thay đổi chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH

by Trần Giang

Chủ tịch Hội đồng thành viên là người được bầu ra từ các thành viên Hội đồng thành viên. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm nhiệm Giám đốc, tổng Giám đốc và được thay thế do nhu cầu nội bộ doanh nghiệp. Vậy việc thay đổi, thay thế chủ tịch hội đồng thành viên được thực hiện như nào? Bài viết dưới đây, Luật Đại Nam sẽ chia sẻ chi tiết về thủ tục thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH để Quý khách hàng cùng tham khảo.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHDT ngày 6 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Có được thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH không?

Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về chủ tịch Hội đồng thành viên như sau: “Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên do Điều lệ công ty quy định nhưng không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế“.

Bên canh đó, Luật Doanh nghiệp cũng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên như sau: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty“.

Như vậy, trong quá trình hoạt động của công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể bị thay đổi vì hết nhiệm kỳ hoặc do Hội đồng thành viên bãi nhiệm, miễn nhiệm do không còn phụ hợp với vị trí Chủ tịch hội đồng thành viên.

Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH

Đối với trường hợp chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên và người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy ủy quyền hoặc giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân để thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với trường hợp chủ tịch Hội đồng thành viên không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty

 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên mới;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty;

Thủ tục thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH

Bước 1: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty

 • Họp Hội đồng quản trị đối về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên. Tùy vào Điều lệ công ty quy định về thẩm quyền, phạm vi trong từng nội dung thay đổi mà lựa chọn hình thức họp phù hợp.
 • Thông qua nội dung miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên cũ và nội dung bầu Hội đồng thành viên mới. Tỷ lệ biểu quết tùy vào Điều lệ công ty quy định.
 • Ra Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên cũ và bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên mới.

Bước 2: Chuẩn bộ hồ sơ thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty

 • Chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ các tài liệu nêu trên.
 • Hồ sơ lưu giữ tại trụ sở công ty và thông báo cho các đối tác.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thay đổi.

Bước 4: Công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia

Sau khi việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên được hoàn thành, doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia về việc thay đổi.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục thay đổi chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tương ứng đối với từng trường hợp như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí;
 • Công ty không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
   1. Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
   2. Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
   3. Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Trên đây là toàn bộ những thông tin do Luật Đại Nam cung cấp về vấn đề thay đổi thành viên hội đồng quản trị. Mọi vướng mắc hoặc cần hỗ trợ về Thủ tục thay đổi chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH xin liên hệ:

LUẬT ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 104 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

– Hotline Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Hotline Yêu cầu dịch vụ: 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488