Tờ khai phó bản cho đăng ký nhãn hiệu, Phụ lục C Mẫu số 03

by Luật Đại Nam

Cấp phó bản văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là thủ tục chủ sở hữu nhãn hiệu đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc sở hữu chung hoặc văn bằng bảo hộ bị rách, phai, mờ, mất,…Khi gặp phải những trường hợp trên, bạn cần làm tờ khai phó bản tới các cơ quan có thẩm quyền quyền để xin cấp phó bản văn bằng bảo hộ. Vậy tờ khai phó bản đó gồm những nội dung gì? Dưới đây sẽ là mẫu tờ khai xin cấp phó bản cho nhãn hiệu của Luật Đại Nam mà bạn có thể tham khảo.

Căn cứ:

– Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2019

– Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/nđ-cp ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

TỜ KHAI

CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ 

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP/ 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ

                    386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp phó bản/cấp lại*

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

①                                                         CHỦ ĐƠN       

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp phó bản/cấp lại)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

②                                            ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN    

    

• là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

• là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn 

• là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

③ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI 

Bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

• Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Số văn bằng bảo hộ:
• Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp Số giấy chứng nhận:
④                                                                       NỘI DUNG YÊU CẦU

• Cấp phó bản văn bằng bảo hộ (cho đồng chủ sở hữu chung)/giấy chứng nhận (cho bên ký kết hợp đồng)

Cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận (số lần đã được cấp:…….)

• Cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận (Phó bản số:…………………..   số lần đã được cấp:…….)

Lý do xin cấp lại:

Văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận bị mất

• Văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…)

• Lý do khác

PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
• Phí cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận

  • Văn bằng bảo hộ có trên 4 trang (từ trang thứ 5 trở đi)                                                                      

văn bằng bảo hộ

….. trang 

• Phí đăng bạ quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận văn bằng bảo hộ
• Phí công bố quyết định cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận quyết định
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản): 
⑥ CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

• Tờ khai, gồm…….trang x …….bản 

Bản gốc văn bằng bảo hộ/giấy chứng nhận bị hỏng

• Mẫu đối tượng SHCN trùng với mẫu trong VBBH gốc

     mẫu nhãn hiệu, gồm…….mẫu (đối với nhãn hiệu)

     bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ, gồm…….bộ (đối với KDCN)

Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

    • bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

      • bản gốc

 • bản sao ( • bản gốc sẽ nộp sau

               • bản gốc đã nộp theo đơn số:………………. )

• Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ) 

• Tài liệu khác, cụ thể:

     

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

⑦                                              CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                    Khai tại:     …      ngày  …    tháng   …  năm …

                                                                                    Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

Trên đây là tờ khai mẫu số 3, bạn cần điền đầy đủ thông tin và chính xác. Nếu bạn còn gặp thắc mắc gì về tờ khai trên. Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp. 

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488