Các bước thành lập doanh nghiệp mới nhất

by Luật Đại Nam

Trong những năm gần đây, việc thành lập công ty diễn ra ngày càng sôi động. Thủ tục thành lập doanh nghiệp cũng đươc tinh gọn nhằm hỗ trợ phong trào khởi nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ quy trình thành lập doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ trình bày cụ thể các bước thực hiện để thành lập doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2020
  • Các văn bản pháp luật khác có liên quan

Các bước thành lập doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị thông tin và tài liệu cần thiết cho việc thành lập Công ty

Để có thể tiến hành thành lập công ty khách hàng cần chuẩn bị thông tin và tài liệu sau:

Thông tin cá nhân

– Bản sao chứng thực (công chứng) chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc thẻ căn cước của các thành viên/cổ đông tham gia góp vốn thành lập công ty

Lưu ý: Bản sao chứng thực tài liệu nêu trên phải trong thời hạn 06 (sáu) tháng tính từ ngày chứng thực. Trường hợp, khách hàng không thể tiến hành công chứng được giấy tờ trên, khách hàng có thể gửi bản scan hoặc bản gốc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành chứng thực miễn phí giấy tờ này cho khách hàng.

Thông tin cho việc thành lập Công ty

+ Tên và loại hình công ty dự định thành lập:

Hiện nay có 02 loại hình Doanh nghiệp cơ bản mà khách hàng hay lựa chọn là Công ty TNHH và Công ty cổ phần, đối với tên Công ty Quý khách hàng nên cân nhắc lựa chọn đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tên công ty này không bị trùng lặp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó (áp dụng trên toàn quốc) quý khách có thể tham khảo tên các doanh nghiệp tại cổng “Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”.

+ Địa chỉ trụ sở chính công ty dự định thành lập

Địa chỉ công ty là nơi hoạt động của doanh nghiệp và được thể hiện thông tin cụ thể bao gồm: số nhà/thôn/xóm – đường/phố – xã/phường/thị trấn/ – quận/huyện – tỉnh/thành phố

Lưu ý: Địa chỉ trụ sở chính công ty không bao gồm nhà chung cư, tòa nhà không có chức năng kinh doanh văn phòng, khu tập thể (áp dụng đối với 04 thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng)

+ Vốn điều lệ Công ty và tỷ lệ vốn góp của thành viên/cổ đông:

Vốn điều lệ là vốn góp của các thành viên/cổ đông tham gia thành lập Công ty, vốn điều lệ có thể góp bằng tiền mặt hoặc tài sản khác.

Mức vốn điều lệ công ty phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các thành viên/cổ đông/chủ sở hữu dựa trên mức độ, phạm vi kinh doanh. Khi thành lập Doanh nghiệp, chú ý không nên để vốn quá cao ngay từ đầu mà nên để mức phù hợp với quy mô kinh doanh.

Khi có nhu cần tăng vốn về sau, doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty đơn giản và dễ dàng.

+ Đăng ký ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh là lĩnh vực kinh doanh Công ty dự định kinh doanh, Quý khách hàng có thể tham khảo ngành nghề kinh doanh trên cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc quyết định 337 của Thủ tướng chính phủ về ngành nghề kinh doanh.

Lưu ý: Với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần đáp ứng được điều kiện kinh doanh trước khi hoạt động

+ Lựa chọn người đại diện theo pháp luật Công ty:

Các thành viên/Cổ đông thống nhất lựa chọn người đại diện theo pháp luật Công ty

+ Thành viên/cổ đông/chủ sở hữu công ty và tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty:

Quyền lợi và trách nhiệm là hai thứ luôn đồng hành với nhau trong công việc. Do đó, việc phân chia tỷ lệ góp vốn trong công ty sẽ do thành viên/cổ đông quyết định trên cơ sở đồng thuận của tất cả các thành viên/cổ đông.

Thành viên/cổ đông nào có tỷ vốn cao hơn các thành viên/cổ đông khác trong công ty cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ có nhiều quyền lợi hơn nhưng cũng có trách nhiệm lớn hơn. Do đó, trước khi quyết định tỷ lệ sở hữu vốn, thành viên/cổ đông cần có sự trao đổi và thống nhất để tránh những vấn đề phát sinh không cần thiết trong quá trình hoạt động công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thông tin và tài liệu nêu trên, khách hàng sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ cho việc thành lập công ty, thành phần hồ sơ gồm các tài liệu sau:

Hồ sơ thành lập Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn):

Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

Dự thảo điều lệ công ty TNHH (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên) (mẫu tham khảo);

Danh sách thành viên (mẫu quy định) – Chỉ áp dụng trong trường hợp là Công ty trách nhiệm hữu hạn từ 02 thành viên trở lên

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật:

– Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nếu thành viên là tổ chức:

– Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần

Giấy đề nghị đăng ký thành lập Công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

Dự thảo điều lệ công ty cổ phần (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông) (mẫu tham khảo);

Danh sách Cổ đông (mẫu quy định)

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả Cổ đông người đại diện theo pháp luật:

– Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nếu Cổ đông là tổ chức:

– Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty tại sở kế hoạch đầu tư

Sau khi chuyển bị xong hồ sơ, Quý khách hàng sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép theo trình tự sau:

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng nhận hồ sơ hoặc nộp trực tuyến qua công thông tin quốc gia về doanh nghiệp

Lưu ý: Đối với thành phố Hà Nội, bắt buộc khách hàng phải nộp hồ sơ thông qua cổng thông tin quốc gia

– Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ xác nhận và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung bản gốc hồ sơ giấy để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung hoặc sửa chữa, phòng ĐKKD sẽ ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa lại hồ sơ.

Nội dung cần có trong giáy đề nghi thành lập doanh nghiệp

Khách hàng sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

– Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật;

– Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật;

– Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Các bước doanh nghiệp cần làm sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

– Khắc dấu pháp nhân công ty: Doanh nghiệp liên hệ với công ty cung cấp dịch vụ khắc dấu, để tiến hành thủ tục khắc dấu tên công ty. Hồ sơ bao gồm (i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ii) tờ đăng ký khắc dấu

– Công bố mẫu dấu và công bố thông tin thành lập Doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục công bố thông tin và công bố mẫu dấu đã đăng ký tới cổng thông tin quốc gia

– Đăng ký chữ ký số điện tử để kê khai thuế:

– Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo việc sử dụng hóa đơn điện tử;

– Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài;

– Đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo việc sử dụng tài khoản ngân hàng;

– Dán biển tên công ty tại trụ sở đã đăng ký;

Dịch vụ tư vấn Thủ tục thành lập doanh nghiệp của Luật Đại Nam

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép trước khi tiến hành dịch vụ
  • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết sau đó rà soát lại
  • Soạn thảo các tài liệu để xin giấy phép
  • Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ
  • Bàn giao kết quả cho khách hàng trong phạm vi thời gian ký kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488