Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá như thế nào?

by Luật Đại Nam

Định giá là một bộ phận cấu thành để xác định giá trị của tài sản trong một khoảng thời gian. Việc làm này kéo theo nhiều vấn đề đang được quan tâm. Định giá có một vị trí quan trọng và không thể thiếu. Vì vậy, ngày càng có nhiều công ty thẩm định được thành lập. Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty thẩm định nhưng chưa biết thủ tục như thế nào. Luật Đại Nam sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến câu hỏi trên trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh Nghiệp 2020
  • Luật Giá 2012
  • Nghị định 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Thẩm định giá là gì? Công ty thẩm định giá là như thế nào?

Theo Điều 4 Luật Giá đã quy định như sau: 

“Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.”

Công ty thẩm định giá là công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá, tư vấn thẩm định giá theo quy định của pháp luật. Hoạt động thẩm định giá của công ty được thực hiện theo hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá bằng hình thức văn bản với nhà nước, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá. 

Điều kiện thành lập công ty thẩm định giá

Đối với từng loại hình công ty lại có những có những điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thành lập khác nhau. Điều đó được quy định rõ trong điều 39 Luật giá 2012 và nghị định Số:12/2021/NĐ-CP như sau:

1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

-Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

-Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;

-Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty

+Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước đó;

+Không bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng).

2. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

-Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

– Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty

+Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước đó. 

+Không bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng);

-Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định.

3. Đối với công ty hợp danh

-Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

-Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;

-Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty

+Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước khi đó;

+Không bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng).

4. Đối với doanh nghiệp tư nhân 

-Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

-Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;

-Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty

+Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước đó;

+Không bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng).

5. Đối với công ty cổ phần 

-Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

-Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập;

-Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty

+Có ít nhất 03 năm (36 tháng) là thẩm định viên về giá hành nghề trước đó;

+Không bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong khoảng thời gian 01 năm (12 tháng).

-Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. 

Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

-Khi bạn muốn thành lập công ty thẩm định giá bạn cần lưu ý chuẩn bị những giấy tờ sau:

+Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu sẵn;

+Điều lệ của doanh nghiệp xã hội, điều lệ yêu cầu phải có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập;

+Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc doanh sách cổ đông của công ty với trường hợp thành lập là công ty cổ phần;

+Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thẩm định giá;

+Bản sao đã công chứng: căn cước công dân/ chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu của các thành viên tham gia góp vốn, cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư tại nơi bạn đặt trụ sở chính. Thông qua phương thức đăng ký qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Xử lý và nhận kết quả

-Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ trong khoảng 03 ngày làm việc 

+TH1: Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh cho doanh nghiệp.

+TH2: Nếu cơ quan từ chối cấp giấy tờ thì phải thông báo, nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho người thành lập.

Dịch vụ tư vấn Thủ tục thành lập doanh nghiệp của Luật Đại Nam

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép trước khi tiến hành dịch vụ
  • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết sau đó rà soát lại
  • Soạn thảo các tài liệu để xin giấy phép
  • Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ
  • Bàn giao kết quả cho khách hàng trong phạm vi thời gian ký kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488