Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH HTV

by Hồng Hà Nguyễn

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH HTV được pháp luật quy định như thế nào? Theo dõi bài viết dưới đây của Luật Đại Nam để cùng làm rõ.

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH HTV

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH HTV

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2020

Công ty TNHH có Tổng Giám đốc không?

Căn cứ Chương 3 Luật Doanh nghiệp 2020, trong công ty TNHH (bao gồm công ty TNHH một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) thì có chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Như vậy, trong công ty TNHH được phép có chức danh Tổng Giám đốc.

Nội dung

Theo Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc như sau:

– Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

– Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì giám đốc của công ty TNHH HTV không bắt buộc là một trong những thành viên của HĐTV. Do đó, nếu người công ty bạn muốn tuyển đáp ứng những điều kiện trên thì có thể giữ chức Giám đốc.

Các chức vụ trong công ty phổ biến hiện nay

Sau đây là các chức vụ trong công ty phổ biến hiện nay:

– Giám đốc điều hành (tiếng Anh là Chief Executive Officer), viết tắt là CEO.

CEO là người có quyền quyết định hoạt động và các kế hoạch kinh doanh của công ty. Họ sẽ là người xây dựng kế hoạch, đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn của công ty, nhằm thúc đẩy sự phát triển của công ty.

– Giám đốc tài chính (tiếng Anh là Chief Financial Officer), viết tắt là CFO.

CEO là giám đốc tài chính, đây là vị trí quan trọng trong công ty. Họ sẽ đảm nhận quản trị tài chính và nguồn tiền. Xây dựng các chiến lược, kế hoạch sử dụng nguồn tài chính hiệu quả để duy trì các hoạt động và mang lại lợi nhuận cho công ty.

– Giám đốc Marketing (tiếng Anh là Chief Marketing Officer), viết tắt là CMO.

CMO là giám đốc Marketing, là người đứng đầu bộ phận Marketing với chức năng là đảm nhận các vấn đề về truyền thông, quảng cáo và tiếp thị. Họ là người hoạch định các chiến dịch về Marketing phù hợp với chiến dịch kinh doanh của công ty, tối ưu chi phí về các hoạt động Marketing. Giúp tăng doanh thu và xây dựng được uy tín của công ty trên thị trường.

>> Xem thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH hai thành viên

– Giám đốc Pháp lý (tiếng Anh là Chief Legal Officer), viết tắt là CLO.

CLO là giám đốc pháp lý, đây là người đảm nhận về vấn đề pháp lý, pháp luật trong công ty. Họ sẽ tư vấn, cố vấn cho doanh nghiệp để triển khai các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

– Giám đốc thương mại (tiếng Anh là Chief Commercial Officer), viết tắt là CCO.

CCO là giám đốc thương mại, là một trong các chức vụ phổ biến trong công ty. CCO sẽ đảm nhận việc xây dựng và hoạch định các chiến dịch thương mại của công ty. Họ sẽ đưa ra các hoạt động thương mại hiệu quả để có thể tối đa hóa được doanh thu và lợi nhuận giúp cho doanh nghiệp ngày càng tăng trưởng bền vững.

– Giám đốc vận hành (tiếng Anh là Chief Operations Officer), viết tắt là COO.

COO là giám đốc vận hành, họ sẽ chịu trách nhiệm xây dựng nên bộ máy tổ chức để công ty hoạt động được hiệu quả, tối ưu được các công đoạn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn, đưa ra được các chính sách và tài liệu vận hành.

Ngoài ra, trong công ty còn có các chức vụ khác, như là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Phòng/Ban/Nhóm…

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề trên. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488