Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

by Hồng Hà Nguyễn

Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Luật Đại Nam.

Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2020

Nội dung

Chủ tịch hội đồng thành viên củ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là do Hội đồng thành viên bầu ra, Chủ tịch hội đồng thành viên có các quyền theo Khoản 2, Điều 55, Luật doanh nghiệp 2020 trong đó có các quyền liên quan đến triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên, làm chủ tạo, chủ trì các cuộc họp, lên chương trình, kế hoạch và giám sát, kiểm soát các hoạt động của các thành viên của Hội đồng thành viên trong quyền hạn được quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm luôn chức danh Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên được hay không?

Căn cứ Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH hai thành viên như sau:

– Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

>> Xem thêm: Hoàn thuế GTGT khi giải thể doanh nghiệp

– Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

+ Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

+ Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

+ Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

+ Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

– Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên do Điều lệ công ty quy định nhưng không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

– Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên.

Như vậy, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên theo khoản 1 Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2020.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề trên. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488