Hướng dẫn cách tính lương bình quân bhxh 1 lần mới nhất

by Trần Giang

Cách tính tiền lương bình quân để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của người lao động khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Vậy thì để tính tiền lương bình quân để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần thì cần thực hiện như nào? Bài viết dưới đây, Luật Đại Nam sẽ hướng dẫn cách tính lương bình quân bhxh 1 lần mới nhất để mọi người cùng nắm và thực hiện.

Hướng dẫn cách tính lương bình quân bhxh 1 lần mới nhất

Hướng dẫn cách tính lương bình quân bhxh 1 lần mới nhất

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
  • Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
  • Nghị Quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.
  • Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau:

  • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
  • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
  • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được tính như sau:

  • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
  • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
  • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính lương bình quân bhxh 1 lần

Mức bình quân tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội được coi là căn cứ vô cùng quan trọng để tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần. Và để xác định mức bình quân tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội thì chúng ta thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Đối với người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội như sau:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mức điều chỉnh 5,26 4,46 4,22 4,09 3,80 3,64 3,70 3,71 3,57 3,46 3,21 2,96 2,76 2,55 2,07
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mức điều chỉnh 1,94 1,77 1,50 1,37 1,28 1,23 1,23 1,19 1,15 1,11 1,08 1,05 1,03 1,00 1,00

Đối với người đóng bảo hiểm xã hội tư nguyện thì hệ số trượt giá bảo hiểm xã hội như sau:

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mức điều chỉnh 2,07 1,94 1,77 1,50 1,37 1,28 1,23 1,23
Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mức điều chỉnh 1,19 1,15 1,11 1,08 1,05 1,03 1,00 1,00

Bước 2: Tính tiền lương tháng/thu nhập tháng sau điều chỉnh ( L1, L2…Ln)

 L1 = Tiền lương/thu nhập làm căn cứ đóng BHXH X Mức điều chỉnh tương ứng X Số tháng đã tham gia theo từng giai đoạn

Bước 3: Tính tổng tiền lương/thu nhập tháng đã đóng BHXH sau điều chỉnh cho toàn bộ thời gian chưa hưởng BHXH 1 lần (L)

Bước 4: Tính tổng thời gian đã tham gia BHXH (T)

Bước 5: Tính mức bình quân tiền lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L/T

Ví dụ điển hình về cách tính lương bình quân bhxh 1 lần

Nguyễn Văn A được công ty đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2019, đến hết tháng 1/2022 thì xin nghỉ việc. Đến tháng 2/2023, Nguyễn Văn A nộp hồ sơ rút tiền BHXH một lần. Vậy mức tiền bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH được tính thế nào? Biết rằng tiền lương tháng đã đóng BHXH của các năm như sau:

+ Từ tháng 01/2019 – tháng 12/2019: 5.000.000 đồng/tháng;

+ Từ tháng 01/2020 – tháng 9/2020: 5.500.000 đồng/tháng;

+ Từ tháng 10/2020 – tháng 12/2020: 6.000.000 đồng/tháng;

+ Từ tháng 01/2021 – tháng 5/2021: 6.500.000 đồng/tháng;

+ Từ tháng 6/2021 – tháng 10/2021: Nghỉ không lương;

+ Từ tháng 11/2021 – tháng 12/2021: 6.500.000 đồng/tháng;

Giải đáp:

Bước 1: Xác định mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH năm 2023

Theo hệ số trượt giá BHXH năm 2023 thì Nguyễn Văn A đóng BHXH từ tháng 01/2019 đến tháng 01/2022 thì sẽ có mức điều chỉnh lần lượt là 1,08; 1,05; 1,03; 1,00.

Bước 2: Tính tiền lương tháng/thu nhập tháng sau điều chỉnh (L1, L2, …Ln)

+ Từ tháng 01/2019 – tháng 12/2019: L1 = 5.000.000 X 1,08  X 12 =  64.800.000 đồng.

+ Từ tháng 01/2020 – tháng 9/2020: L2 = 5.500.000  X  1,05  X  9 = 51.975.000 đồng.

+ Từ tháng 10/2020 – tháng 12/2020: L3 = 6.000.000  X  1,05  X  3 = 18.900.000 đồng.

+ Từ tháng 01/2021 – tháng 5/2021: L4 = 6.500.000  X  1,03  X  5 = 33.475.000 đồng.

+ Từ tháng 6/2021 – tháng 10/2021: L5 = 0

+ Từ tháng 11/2021 – tháng 12/2021: L6 = 6.500.000  X  1,03  X  2 = 13.390.000 đồng.

+ Tháng 01/2022: L7 = 7.000.000 đồng.

Bước 3: Tính tổng tiền lương/thu nhập tháng đã đóng BHXH sau điều chỉnh cho toàn bộ thời gian chưa hưởng BHXH 1 lần (L)

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7 =  189.540.000 đồng

Bước 4: Tính tổng thời gian đã tham gia BHXH (T)

T = 12 tháng  + 9 tháng + 3 tháng + 5 tháng + 2 tháng + 1 tháng = 32 tháng.

Bước 5: Tính mức bình quân tiền lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L/T = 189.540.000 / 32 = 5.923.125 đồng/tháng.

Lưu ý trong cách tính lương bình quân bhxh 1 lần

Khi tính lương bình quân BHXH 1 lần, người lao động cần lưu ý 1 số trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1.1.1995:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.1995 đến ngày 31.12.2000:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2001 đến ngày 31.12.2006:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2007 đến ngày 31.12.2015:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2016 đến ngày 31.12.2019:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2020 đến ngày 31.12.2024:

– Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1.1.2025 trở đi:

Trong đó:

– Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trường hợp 2: Người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định.

Trong đó:

– Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

– Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo hệ số trượt giá được ban hành tại thời điểm hưởng. Cụ thể:

Tiền lương tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng.

Trường hợp 3: Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định:

Trong đó:

– Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định = Tổng số tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của trường hợp 2.

– Có từ 2 giai đoạn đóng BHXH trở lên theo tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định được tính như trên.

Người tham gia BHXH tự nguyện:

Trong đó:

– Mbqtn: Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

– Thu nhập tháng đã đóng BHXH là thu nhập đã được điều chỉnh theo hệ số trượt giá ban hành tại thời điểm nhận lương hưu:

Thu nhập tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng.

Người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện:

Trong đó: Mbqtl-tn là mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng BHXH.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của Luật Đại Nam về cách tính lương bình quân bhxh 1 lần. Mọi vướng mắc hoặc cần hỗ trợ về thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần xin liên hệ:

LUẬT ĐẠI NAM

Địa chỉ: Số 104 Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

– Hotline Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Hotline Yêu cầu dịch vụ: 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488