Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

by Hồ Hoa

Hoạt động công đoàn đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, công đoàn cần có nguồn kinh phí hoạt động. Kinh phí công đoàn được trích từ nguồn thu nhập của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và từ nguồn đóng góp của các đoàn viên công đoàn. Việc xác định rõ đối tượng đóng kinh phí công đoàn là vô cùng quan trọng để đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động cho công đoàn được huy động đầy đủ và kịp thời. Bài viết này Luật Đại Nam sẽ trình bày về đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành.

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Căn cứ pháp lý

Luật Công đoàn

Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Luật Doanh nghiệp

Luật Đầu tư

Luật Hợp tác xã

Đối tượng nào phải đóng kinh phí công đoàn?

Theo Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP thì đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

Cơ quan nhà nước:

 • Bao gồm tất cả các cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp:

 • Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sử dụng lao động.

Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

Doanh nghiệp:

 • Bao gồm tất cả các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có sử dụng lao động.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Lưu ý:

 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh, việc đóng kinh phí công đoàn có thể thực hiện theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.
 • Các cá nhân hoạt động kinh doanh cá thể không sử dụng lao động thì không phải đóng kinh phí công đoàn.

Mức đóng kinh phí công đoàn:

 • Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2024 được quy định bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Thời điểm đóng kinh phí công đoàn:

 • Đối với cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên: Đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
 • Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Phương thức đóng kinh phí công đoàn:

 • Kinh phí công đoàn được nộp qua ngân hàng hoặc bằng hình thức chuyển khoản.
 • Doanh nghiệp, đơn vị có thể ủy quyền cho tổ chức công đoàn cơ sở thu hộ kinh phí công đoàn.

Trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn:

 • Việc đóng kinh phí công đoàn đúng thời điểm và phương thức là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi đoàn viên công đoàn.
 • Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm trích lập và nộp kinh phí công đoàn theo đúng quy định.
 • Đoàn viên công đoàn có trách nhiệm đóng góp kinh phí công đoàn đầy đủ và kịp thời.

Hậu quả khi không đóng kinh phí công đoàn:

 • Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không đóng kinh phí công đoàn hoặc đóng không đúng thời điểm, phương thức quy định sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
 • Đoàn viên công đoàn không đóng góp kinh phí công đoàn đầy đủ và kịp thời sẽ bị nhắc nhở, giáo dục.

Việc đóng kinh phí công đoàn là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi đoàn viên công đoàn. Việc đóng kinh phí công đoàn đầy đủ và kịp thời sẽ góp phần đảm bảo hoạt động hiệu quả của công đoàn, từ đó bảo vệ quyền lợi cho người lao động ngày càng tốt hơn.

Dịch vụ tư vấn pháp luật về lao động của Luật Đại Nam

 • Có đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực lao động;
 • Áp dụng phương pháp tư vấn thông minh, nhanh chóng và hiệu quả;
 • Cung cấp các giải pháp và lời khuyên chuyên nghiệp trong việc giải quyết tranh chấp về lao động;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Thành công trong nhiều vụ tranh chấp lao động;
 • Mức giá dịch vụ công khai và hợp lý.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề ” Thời điểm và phương thức đóng kinh phí công đoàn năm 2024 . Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488