Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

by Vũ Khánh Huyền

Người nộp thuế đủ điều kiện nộp thuế thu nhập cá nhân cần đăng ký mã số thuế cá nhân để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Trong bài viết dưới đây Luật Đại Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc 3 cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân nhanh chóng và hiệu quả năm 2023.

Hướng dẫn đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Đăng ký mã số thuế cá nhân là gì?

Đăng ký mã số thuế cá nhân là thủ tục bắt buộc đối với người nộp thuế (NNT) trước khi nộp thuế và là phương thức để cơ quan Nhà nước quản lý Thuế cá nhân. Trong đó, Mã số thuế cá nhân là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định.

Không đăng ký mã số thuế cá nhân có sao không?

Nếu người nộp thuế không đăng ký mã số thuế cá nhân, NNT sẽ bị xử phạt theo quy định và không được hưởng những lợi ích sau đây:

– Được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu nộp thừa.

– Được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 100% so với người chưa có mã số thuế cá nhân.

– Được giảm thuế trong trường hợp bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc bị bệnh hiểm nghèo.

– Được hướng dẫn miễn phí về thuế từ cơ quan thuế.

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân như thế nào?

Bạn có thể đăng ký mã số thuế cá nhân theo một trong ba cách sau:

Đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp tại Cơ quan Thuế

Để đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp tại cơ quan Thuế. Bạn cần nộp hồ sơ gồm tờ khai đăng ký thuế và bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu tại Cục Thuế nơi bạn làm việc hoặc sinh sống. Bạn sẽ nhận được mã số thuế sau khi hồ sơ được xử lý.

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 31, Luật quản lý thuế hướng dẫn chi tiết tại Tiết b, Khoản 9, Điều 7, Thông tư 105/2020/TTBTC thì cá nhân nộp thuế TNCN không thông qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp cho cơ quan thuế như sau:

1) Tại Cục Thuế nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế. Hồ sơ gồm có:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT;

– Bản sao thẻ CCCD/CMND còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam;

– Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài;

2) Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài. Hồ sơ gồm:

– Hồ sơ đăng ký thuế gồm các giấy tờ như trên, đồng thời bổ sung bản sao văn bản bổ nhiệm của Tổ chức sử dụng lao động.

Nếu cá nhân người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân được cử sang Việt Nam làm việc nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài.

Các bước đăng ký mã số thuế cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế

Bước 1: Bạn chuẩn bị hồ sơ theo trường hợp quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ đối với trường hợp cụ thể, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại:

– Chi cục thuế nơi mà cá nhân cư trú, nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

– Cục thuế nơi cá nhân có địa chỉ thường trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài sử dụng tiền viện trợ nhân đạo…

– Cục thuế trực tiếp quản lý nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, lãnh dự quán, đại sứ quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

– Cục thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức hoặc cá nhân trả từ nước ngoài.

Bước 3: Sau khi nộp hồ sơ đăng ký MST cá nhân, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và thông báo kết quả mã số thuế cá nhân cho người đăng ký.

Đăng ký mã số thuế cá nhân thông qua nơi chi trả thu nhập

Để đăng ký thông qua nơi chi trả thu nhập. Bạn cần nộp hồ sơ gồm văn bản ủy quyền và bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu cho cơ quan chi trả thu nhập, ví dụ như doanh nghiệp, công ty, cơ quan, đơn vị… Cơ quan chi trả thu nhập sẽ tổng hợp thông tin và gửi cho cơ quan thuế để cấp mã số thuế cho bạn.

Theo đó, căn cứ theo Khoản 3, Điều 33, Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế.

Bên cạnh đó, căn cứ theo tiết a, khoản 9, điều 7, Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định về cá nhân nộp thuế TNCN thông qua cơ quan chi trả thu nhập và có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cho cá nhân gồm:

– Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế cá nhân.

– Một trong các giấy tờ của cá nhân (bản sao CCCD hoặc CMND còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Lưu ý: Trường hợp người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân tại nhiều doanh nghiệp/cơ quan chi trả thu nhập trong cùng một kỳ nộp thuế, cá nhân chỉ ủy quyền đăng ký thuế tại một cơ quan chi trả thu nhập để được cơ quan thuế cấp mã số thuế. Cá nhân thông báo mã số thuế của mình với các cơ quan chi trả thu nhập khác để sử dụng vào việc kê khai, nộp thuế.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin đăng ký thuế của cá nhân vào tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN dành cho cơ quan chi trả thu nhập theo Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Các bước đăng ký mã số thuế cá nhân thông qua nơi chi trả thu nhập

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp cho cơ quan chi trả thu nhập là đơn vị/doanh nghiệp.

Bước 2: Chờ xử lý. Đơn vị /doanh nghiệp nơi tri trả thu nhập tổng hợp thông tin đăng ký thuế của người lao động vào tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-ĐK-TCT (căn cứ vào giấy ủy quyền và giấy tờ cá nhân kèm theo để đưa thông tin vào tờ khai).

Tiếp theo đơn vị/doanh nghiệp, nộp tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-ĐK-TCT trực tiếp tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 3: Nhận kết quả. Sau khi nhận sơ từ đơn vị/doanh nghiệp cơ quan thuế sẽ xem xét và thực hiện cấp mã số thuế cho người lao động và trả về cho đơn vị/doanh nghiệp. Người lao động nhận kết quả từ đơn vị/doanh nghiệp nơi nộp hồ sơ.

Đăng ký mã số thuế cá nhân online

Đăng ký mã số thuế cá nhân theo phương thức online. Bạn cần truy cập vào Cổng giao dịch điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập vào hệ thống. Sau đó, bạn chọn chức năng “Đăng ký thuế” và điền thông tin vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT. Bạn sẽ nhận được kết quả qua email hoặc tra cứu trên cổng giao dịch.

Theo đó, các bước thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân online gồm các bước sau:

Hướng dẫn đăng ký MST cá nhân online trên website Thuế điện tử

Hướng dẫn đăng ký MST cá nhân online trên website Thuế điện tử

Bước 1: Bạn truy cập vào Cổng thông tin Thuế điện tử của Tổng cục thuế Việt Nam(1) – https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống Thuế điện tử sử dụng tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Trường hợp chưa có tài khoản, doanh nghiệp cần đăng ký tài khoản mới với cơ quan Thuế để đăng nhập vào hệ thống. Tại trang chủ, mục hệ thống điện tử, bạn chọn “Doanh nghiệp” để đăng ký.

Trường hợp đã có tài khoản đăng nhập thành công, công ty nơi trả thu nhập thực hiện đăng ký mới MST cho người lao động thì nhấn chọn ô “Doanh nghiệp” hệ thống sẽ hiển thị giao diện “Đăng nhập hệ thống”, kế toán chỉ cần điền đầy đủ “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” và chọn “Đối tượng” là “Người nộp thuế”.

NNT sử dụng tài khoản để đăng nhập hệ thống Thuế điện tử

NNT sử dụng tài khoản để đăng nhập hệ thống Thuế điện tử

Bước 3: Nhấn chọn mục “Đăng ký thuế”. Giao diện mới mở ra tại mục “Đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT” chọn hồ sơ “05-ĐK-TH-TCT”.

Hướng dẫn đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT

NNT đăng ký mới thay đổi thông tin của cá nhân qua CQCT

Bước 4: Bạn điền thông tin tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân và nộp tờ khai. Bạn cần nhập chính xác thông tin của nhân viên cần đăng ký mã số thuế cá nhân theo đúng như CCCD/CMND tại bảng kê khai.

NNT điền thông tin trên tờ khai đăng ký MST thu nhập cá nhân

NNT điền thông tin trên tờ khai đăng ký MST thu nhập cá nhân

Lưu ý: Nếu muốn làm đăng ký cho 2 người trở lên. Bạn chọn ô “Thêm dòng”. Điền “Ngày ký” và điền tên giám đốc doanh nghiệp vào mục “Người đại diện pháp luật”.

Bảng thông báo hoàn thành kê khai thông tin cấp MST

Bảng thông báo hoàn thành kê khai thông tin cấp MST

Nhấn chọn ô “Hoàn thành kê khai” sau đó nhấn chọn “Nộp hồ sơ đăng ký thuế” để hoàn tất. Hệ thống sẽ trả kết quả về trong ngày trong trường hợp đủ hồ sơ và khai thông tin chính xác.

Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký MST cá nhân để tiến hành tra cứu kết quả hồ sơ thực hiện như sau:

Bấm chọn “Tra cứu hồ sơ”, tại mục “Hồ sơ đăng ký thuế”.

Tra cứu kết quả hồ sơ đăng ký thuế

Tra cứu kết quả hồ sơ đăng ký thuế

Tiếp theo nhấn chọn “05-ĐK-TH-TCT…” và nhấn “Tra cứu” để xem kết quả.

Người nộp thuế tự đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng được không?

Câu trả lời là CÓ, người nộp thuế (bạn) có thể tự đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có CMND/CCCD cá nhân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

– Có chữ ký số hoặc tài khoản đăng nhập trên Cổng giao dịch điện tử của Tổng cục Thuế.

Để đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng giao dịch điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập vào hệ thống bằng chữ ký số hoặc tài khoản đã đăng ký.

Bước 2: Chọn chức năng “Đăng ký thuế” và điền thông tin vào tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT. Bạn cần nhập đầy đủ các thông tin cá nhân, thu nhập, khấu trừ, miễn giảm và nghĩa vụ nộp thuế của mình.

Bước 3: Ký điện tử tờ khai đăng ký thuế bằng chữ ký số hoặc mã xác nhận OTP được gửi về điện thoại hoặc email đã đăng ký với cơ quan Thuế của bạn.

Bước 4: Nộp tờ khai đăng ký thuế qua mạng bằng cách chọn “Nộp hồ sơ” và xác nhận lại thông tin đã nhập.

Bước 5: Nhận kết quả đăng ký mã số thuế qua email hoặc tra cứu trên cổng giao dịch. Bạn sẽ được cấp mã số thuế cá nhân trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Hướng dẫn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân. Mọi vấn đề còn vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn.

Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Yêu cầu dịch vụ: 02462.544.167

Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488