Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi

by Hồ Hoa

Nộp thuế là nghĩa vụ mà công dân phải thực hiện với Nhà nước. Luật Đại Nam tự hào là một đơn vị pháp lý uy tín tư vấn chi tiết cho quý khách về vấn đề ” Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi một cách hiệu quả, nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Thông qua bài viết dưới đây cùng tham khảo chi tiết nội dung này nhé!

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi

Căn cứ pháp lý:

 • Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 • Các văn bản pháp luật liên quan

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, do đó, khoản thu này sẽ công bằng với mọi đối tượng trong, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.

Có 2 đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế. Cụ thể:

 • Với cá nhân cư trú: Thu nhập chịu thuế là khoản phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam (không phân biệt nơi trả thu nhập)
 • Với cá nhân không cư trú: Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập)

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012 (gọi tắt là Luật thuế TNCN) quy định:

“1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 

a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này”.

Căn cứ theo Điều 3 Luật thuế TNCN, thu nhập chịu thuế tóm tắt lại gồm: Thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhận thừa kế, thu nhập từ nhận quà tặng.

Cách tính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi

Cách tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên được quy định rõ tại Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC với nội dung như sau:

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi chi trả thu nhập cho người lao động, khấu trừ thuế được quy định cụ thể như sau:

 

Thu nhập từ tiền lương, tiền công:

 

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì cá nhân, tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân thực hiện ký kết hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên ở nhiều nơi.

 

Khấu trừ thuế đối với trường hợp khác:

 

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

 

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Nguồn: Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC Thư viện pháp luật

Từ những thông tin trên, chúng ta có thể thấy được cách tính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi được chia thành 2 trường hợp.

Trường hợp 1: Tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên đối với cá nhân ký kết hợp đồng lao động trên 03 tháng.

 • Người lao động thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
 • Thực hiện đăng ký giảm trừ bản thân duy nhất 1 nơi.
 • Có thể đăng ký giảm trừ người phụ thuộc tại một trong số những doanh nghiệp có ký kết hợp đồng lao động.

Trường hợp 2: Tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên đối với cá nhân ký kết hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

 • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp có ký kết hợp đồng lao động dài hạn.
 • Tại doanh nghiệp có ký kết hợp đồng lao động:

+ Nếu thu nhập dưới 2.000.000 đồng/tháng thì không cần thực hiện khấu trừ thuế TNCN.

+ Nếu thu nhập trên 2.000.000 đồng/tháng thì cá nhân cần thực hiện khấu trừ mức thuế là 10% trên tổng thu nhập nhận từ đơn vị.

Quyết toán thuế TNCN từ 2 nơi

Về nội dung quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên được Tổng cục Thuế quy định tại Công văn 801/TCT-TNCN với nội dung như sau:

 • Tổ chức thực hiện chi trả tiền lương, tiền công không phân biệt phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế cần phải có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp.
 • Trường hợp tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2015 thì không cần thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Câu hỏi liên quan quyết toán thuế TNCN có thu nhập 2 nơi

Mức đóng thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập từ 2 nơi là bao nhiêu?

Mức thuế thu nhập cá nhân cho người có thu nhập từ 2 nơi trở lên sẽ phụ thuộc vào thu nhập thực tế sau khi trừ tiền giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi là bao lâu?

Người lao động có thu nhập từ 2 nơi trở lên cần thực hiện quyết toán thuế TNCN trong 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Người có thu nhập từ 2 nơi đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Trường hợp cá nhân có 2 nguồn thu nhập từ hai nơi trở lên thì cần thực hiện đóng bảo hiểm xã hội ở đơn vị ký kết hợp đồng lao động đầu tiên.

Dịch vụ tư vấn Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi của Luật Đại Nam

 • Tư vấn cho Quý khách hàng thuế thu nhập cá nhân;
 • Hướng dẫn Quý khách hàng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ;
 • Thay mặt Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Đại diện Quý khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề ” Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 2 nơi “. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về  đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Yêu cầu dịch vụ: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488