Lợi thế khi thành lập công ty cổ phần

by Vũ Khánh Huyền

Hiện nay, so với các loại hình doanh nghiệp khác thì công ty Cổ phần có nhiều lợi thế vượt trội hơn hẳn. Vậy đặc điểm, tích chất và lợi thế khi thành lập công ty cổ phần là gì? Tổ chức quản lý trong công ty ra sao? Hãy cùng Luật Đại Nam tìm hiểu chi tiết vấn đề này trong bài viết sau đây nhé!

Lợi thế khi thành lập công ty cổ phần

Lợi thế khi thành lập công ty cổ phần

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp

Công ty cổ phần là gì?

 Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Đặc điểm của công ty cổ phần

– Người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần phải là cá nhân, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực, hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp.

– Vốn điều lệ công ty cổ phần: Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

– Về cổ đông công ty cổ phần: Luật Doanh nghiệp 2020 quy định công ty cổ phần chỉ giới hạn số lượng cổ đông tối thiểu là 3 (điều kiện quyết định để thành lập công ty) nhưng không giới hạn số lượng cổ đông tối đa của công ty cổ phần. Vì vậy công ty cổ phần có thể gia tăng số lượng cổ đông góp vốn theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Có 3 loại cổ đông :

+ Cổ đông sáng lập: là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

+ Cổ đông phổ thông: là người sở hữu cổ phần phổ thông;

+ Cổ đông ưu đãi: là người sở hữu cổ phần ưu đãi.

– Khả năng huy động vốn: So với các loại hình doanh nghiệp khác thì có thể nói công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có khả năng huy động vốn công ty cao và linh hoạt nhất. Bởi, công ty cổ phần không bị không giới hạn số lượng cổ đông góp vốn và được phát hành cổ phần các loại, phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác để huy động vốn.

Hơn nữa thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần cũng rất dễ dàng, các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình theo quy định của Luật này.

>>Xem thêm: Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện sau khi thành lập

Thành lập công ty cổ phần mang lại những lợi ích gì?

Những lợi ích khi thành lập công ty cổ phần mang lại bao gồm:

Thứ nhất: Không giới hạn số lượng cổ đông tối đa

Đặc điểm của công ty cổ phần là yêu cầu số lượng cổ đông sáng lập phải có tối thiểu là 03 cổ đông, điều đó có nghĩa là công ty cổ phần không giới hạn số cổ đông tối đa góp vốn để sở hữu cổ phần của công ty nên loại hình công ty này rất phù hợp với các mô hình kinh doanh lớn.

Thứ hai: Chế độ chịu trách nhiệm của cổ đông

Công ty cổ phần có sự tách bạch rõ ràng về tài sản giữa các cổ đông với công ty cổ phần. Vì thế các cổ đông của công ty cổ phần có chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn và chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty. Đây sẽ là lợi thế vô cùng lớn cho các cổ đông của công ty khi hạn chế được nhiều rủi ro.

Thứ ba: Công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

Công ty cổ phần có kết cấu chặt chẽ nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi các cổ đông, tạo các điều kiện tốt nhất cho việc quản lý công ty có hiệu quả. Các thiết chế trong công ty cổ phần bao gồm: đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc và các chức danh quản lý khác.

Thứ tư: Công ty cổ phần có khả năng huy động vốn nhanh nhất

Điều này xuất phát từ việc công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán thông thường là cổ phiếu và trái phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, vốn vay của công ty. Chính vì vậy đây là loại mô hình có khả năng huy động nguồn vốn nhanh nhất, lớn nhất.

Thứ năm: Quyền chuyển nhượng vốn góp của cổ đông

Đây là một trong những lợi ích khi thành lập công ty cổ phần mà cổ đông được hưởng, khi việc chuyển nhượng vốn góp cho các cá nhân, tổ chức khác ít có sự hạn chế nên cổ đông có thể làm chủ quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn góp của mình cho cá nhân khác.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của Luật Đại Nam

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép trước khi tiến hành dịch vụ
  • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết sau đó rà soát lại
  • Soạn thảo các tài liệu để xin giấy phép
  • Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ
  • Bàn giao kết quả cho khách hàng trong phạm vi thời gian ký kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về “Lợi thế khi thành lập công ty cổ phần”. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488