Mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng theo quy định mới nhất

by Nguyễn Thị Giang

Sau khi hoàn thiện hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng lao động bất kỳ thì người sử dụng dịch vụ hoặc hai bên được ghi nhận trong hợp đồng sẽ phải tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng. Vậy, khi chấm dứt hợp đồng có cần biên bản chấm dứt hợp đồng hay không? Qua bài viết dưới đây Luật Đại Nam sẽ giải đáp về Mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng theo quy định mới nhất? bạn đọc có thể tham khảo:

Mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng theo quy định mới nhất

Mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng theo quy định mới nhất

Cơ sở pháp lý:

 • Bộ luật dân sự 2015

Mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng được hiểu như thế nào?

Chấm dứt hợp đồng là việc các thỏa thuận mà các bên đã đạt được khi tham gia vào quan hệ hợp đồng, làm cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng ngừng hẳn lại, bên có nghĩa vụ không có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và bên có quyền không thể buộc bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ được nữa.

Vậy, mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng là biên bản ghi chép lại nội dung thỏa thuận chấm dứt hợp đồng giữa các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng.

Mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng được sử dụng trong trường hợp các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng đã đạt được những thỏa thuận trong hợp đồng, kết thúc quyền và nghĩa vụ của các bên, là khi bên có quyền không thể buộc bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong hợp đồng trước đó nữa hoặc một trong các bên vi phạm quy định về thỏa thuận đã được cam kết trong hợp đồng. Mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng nêu rõ thời gian chấm dứt hợp đồng, các bên tham gia chấm dứt hợp đồng,…

Mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng theo quy định mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

(Thanh lý Hợp đồng  ……… số…….)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam năm 2015.

– Căn cứ vào Hợp đồng (1) …………………………….

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên;

            Hôm nay, ngày …. tháng … năm ………., tại ……………………, chúng tôi gồm:

BÊN ……………………: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: …………………………….       Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do ……………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………….

Bà: ………………. …………………          Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……….. …………. do ………… …….. cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………..

BÊN ………………………..: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ……………………………  Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………. do ………………… cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: ……………………      Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do ……………………. cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………….

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Văn bản này để thực hiện việc thanh lý Hợp đồng  …………… theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Ngày ……….., hai bên đã cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng ………………………………

Do ……………… nên các bên quyết định lập Văn bản thanh lý Hợp đồng ..……… nói trên.

2. Bằng việc lập và ký Văn bản thanh lý Hợp đồng này, chúng tôi chính thức tuyên bố: Hợp đồng………………… sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi chúng tôi ký vào Văn bản thanh lý Hợp đồng này.

ĐIỀU 2: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Việc thanh lý Hợp đồng nói trên là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất cứ điều kiện nào, không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào.

Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp đồng và cam kết không khiếu nại gì sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

Chúng tôi đã đọc và đồng ý với nội dung Văn bản thanh lý Hợp đồng này, đồng thời ký tên, điểm chỉ vào Văn bản này làm bằng chứng.

Văn bản này được lập thành …..(….) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

                        Bên A                                                                              Bên B

              (ký, ghi rõ họ tên)                                                                 (ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng theo quy định mới nhất

Khi tiến hành kê khai mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cần lưu ý các thông tin như sau:

 • Thông tin trong hợp đồng phải được điền chính xác, đầy đủ
 • Đối tượng của biên bản phải nêu rõ, kí kết ngày tháng năm nào, về số hợp đồng, thông tin của hai bên giao kết hợp đồng
 • Trong biên bản thanh lý hợp đồng phải nêu rõ các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện, thời điểm hợp đồng đã ký kết chấm dứt.
 • Ghi rõ số hiệu của biên bản chấm dứt hợp đồng để sau này còn có căn cứ xử lý khi phát sinh tranh chấp.

Quy định của pháp luật liên quan về chấm dứt hợp đồng:

Điều kiện chấm dứt hợp đồng:

Căn cứ chấm dứt hợp đồng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật đảm bảo được các điều kiện sau đây:

 • Chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận đồng ý của các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng
 • Các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng căn cứ theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng đã ký kết để chấm dứt hợp đồng.
 •  Một bên chấm dứt hợp đồng thì lý do phải là do bên còn lại có hành vi vi phạm nghĩa vụ cơ bản của đối tác theo hợp đồng đã ký kết trước đó.
 • Các bên tham gia hợp đồng phải căn cứ theo quy định của Luật thương mại 2005, Bộ luật dân sự 2015 để chấm dứt hợp đồng.

Các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Người quyết định chấm dứt hợp đồng phải là người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp theo quy định.

 Các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật:

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, các trường hợp chấm dứt hợp đồng bao gồm:

 •  Hợp đồng đã được hoàn thành: đây là trường hợp khi các bên đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng
 • Theo thỏa thuận của các bên: đây là trường hợp khi các bên tham gia hợp đồng tự nguyện, thiện chí mong muốn chấm dứt hợp đồng
 • Trong trường hợp chủ thể giao kết hợp đồng chết, chấm dứt hoạt động mà hợp đồng đó phải do chính cá nhân, tổ chức đó thực hiện
 •  Hợp đồng bị hủy bỏ: đây là trường hợp khi một bên vi phạm quyền hoặc nghĩa vụ trong hợp đồng đã thỏa thuận trong hợp đồng
 • Hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện: đây là trường hợp khi một bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
 •  Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn: đây là trường hợp khi một trong các bên chuyển nhượng quyền, nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho một bên thứ ba
 • Hợp đồng chấm dứt khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản: đây là trường hợp khi Tòa án tuyên bố chấm dứt hợp đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Mẫu biên bản chấm dứt hợp đồng theo quy định mới nhất. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488