Mẫu phụ lục hợp đồng lao động năm 2023 và một số lưu ý

by Nguyễn Thị Giang

Phụ lục hợp đồng lao động được các bên lập ra nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết một số nội dung của hợp đồng lao động.Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời của hợp đồng. Vậy phụ lục hợp đồng là gì? Khi làm phụ lục hợp đồng cần lưu ý những nội dung gì? Qua bài viết dưới đây thì Luật Đại Nam sẽ giới thiệu đến bạn đọc Mẫu phụ lục hợp đồng lao động năm 2023 và một số lưu ý

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động năm 2023 và một số lưu ý

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động năm 2023 và một số lưu ý

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật Dân sự 2015
  • Bộ Luật lao động 2019

Phụ lục hợp đồng là gì?

Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của Hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng.

Như vậy, có thể hiểu, phụ lục hợp đồng là văn bản được ban hành kèm theo và là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng.

Khi nào cần ký phụ lục hợp đồng

Căn cứ quy định tại Điều 403 Bộ luật Dân sự, khi hợp đồng có một số điều khoản cần được quy định cụ thể, chi tiết hơn thì cần làm phụ lục hợp đồng kèm theo.

Như vậy, có thể thấy, chỉ trong hai trường hợp sau đây thì mới phải ký phụ lục hợp đồng, bao gồm:

– Phụ lục hợp đồng là một phần của hợp đồng và bổ sung cho hợp đồng chính, được lập đồng thời với hợp đồng chính. Phụ lục loại này thường quy định cụ thể về công việc thực hiện, tiêu chuẩn, số liệu, giai đoạn, ngày tháng,…theo như hợp đồng chính những chi tiết và cụ thể hơn.

– Phụ lục hợp đồng để bổ sung hoặc sửa đổi một số quy định của hợp đồng đã được lập trước đó. Phụ lục loại này thường là thay đổi các nội dung của hợp đồng đã lập như: gia hạn, rút ngắn thời hạn hợp đồng, điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị theo hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung một số hạng mục công việc thực hiện,…

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ………………../PLHĐLĐ

Hôm nay, tại………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:…………………………………………………………………………

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

Công ty:…………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………….. Fax:…………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi Ông (bà):……………… Chức vụ:…………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………..

Cấp ngày:……………………………. Nơi cấp: ……………………………………………..

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông (bà): …………………………………  Quốc tịch: ……………………………………..

Ngày sinh: …………………………….  Giới tính:  ………………………………………..

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………

Cấp ngày:…………………….. Nơi cấp: ………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Số sổ lao động (nếu có): ………………………….  Tại: ……………………………………

Căn cứ Hợp đồng lao động số…………… ngày…….tháng……..năm……. và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Thời gian thực hiện:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phụ lục này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng lao động số….…….. ngày…… tháng…… năm……., được làm thành ….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

      ĐẠI DIỆN BÊN B

       (Ký, ghi rõ họ tên)

Các lưu ý khi làm mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Khi tiến hành làm phụ lục hợp đồng cần lưu ý những nội dung sau:

– Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng ban đầu, phải căn cứ vào nội dung của hợp đồng ban đầu. Đồng thời nội dung của phụ lục cũng không được vi phạm điều cấm của luật hay đạo đức xã hội.

Ngoài ra, do phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng, nên đối với các điều khoản trái với nội dung trong hợp đồng sẽ không có hiệu lực trừ khi có thỏa thuận khác.

– Nếu hợp đồng được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký …. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định này;

– Đối tượng tham gia ký kết phụ lục hợp đồng phải:

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc, lừa dối;
  • Người ký phải đúng thẩm quyền, phạm vi.

– Ngoại trừ trường hợp hợp đồng lao động sửa đổi thời hạn hợp đồng, các loại hợp đồng khác không giới hạn số lần ký phụ lục hợp đồng.
Trên đây là các thông tin cần lưu ý ai cũng cần biết khi ký phụ lục hợp đồng.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Mẫu phụ lục hợp đồng lao động năm 2023 và một số lưu ý. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Tỉnh Phú Yên

Dịch vụ cấp giấy phép con tại Huyện Phúc Thọ

Dịch vụ báo cáo thuế tại Tỉnh Hải Dương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488