Quy trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp nhà nước

by Vũ Khánh Huyền

Trình tự thanh lý tài sản của doanh nghiệp Nhà nước được quy định ra sao? Trong nội dung bài viết dưới đây, Luật Đại Nam xin chia sẻ những quy định liên quan đến vấn đề này, mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Quy trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp nhà nước

Quy trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp nhà nước

Quy định về doanh nghiệp nhà nước

 Các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có thể là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, hoặc công ty mẹ trong cấu trúc công ty mẹ – công ty con.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, là đơn vị độc lập với nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

– Các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hoặc công ty cổ phần mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có thể là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, hoặc công ty mẹ trong cấu trúc công ty mẹ – công ty con.

– Về cơ cấu tổ chức, các doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, bao gồm:

+ Các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

+ Các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

>> Xem thêm: Doanh nghiệp giải thể có được hoàn thuế không

Trình tự thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp Nhà nước được quy định ra sao?

– Đối với các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn, việc chuyển nhượng tài sản cố định phải được thực hiện thông qua việc đấu giá qua tổ chức có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá, hoặc tự tổ chức theo quy trình và thủ tục quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. Trong trường hợp giá trị còn lại của tài sản cố định ghi trong sổ kế toán dưới 100 triệu đồng, quyết định về việc chọn phương thức bán có thể do Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc quyết định thông qua đấu giá hoặc thỏa thuận, nhưng giá bán không được thấp hơn giá thị trường. Nếu không có giá thị trường xác định được, doanh nghiệp có thể thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá bán tài sản theo các phương thức trên.

– Trong trường hợp chuyển nhượng tài sản cố định liên quan đến đất đai, phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Quy trình và thủ tục thanh lý, nhượng bán tài sản là như sau:

– Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định trong doanh nghiệp có 100% vốn do Nhà nước nắm giữ. Hội đồng này bao gồm Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng có liên quan; đại diện Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp và một số chuyên gia am hiểu về tính năng kỹ thuật của tài sản cố định (nếu cần). Công việc của Hội đồng bao gồm:

+ Đánh giá tình trạng kỹ thuật, giá trị còn lại của tài sản cần thanh lý, nhượng bán;

+ Xác định nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc thanh lý, nhượng bán các tài sản không hiệu quả kinh tế, hoặc tài sản bị hỏng không thể sửa chữa được;

+ Xác định giá trị của tài sản cần thanh lý, nhượng bán thông qua tổ chức thẩm định giá;

+ Tổ chức bán đấu giá hoặc thuê tổ chức có chức năng bán đấu giá các loại tài sản theo quy định pháp luật;

+ Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ sau khi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

– Trong trường hợp doanh nghiệp có 100% vốn do Nhà nước nắm giữ thực hiện dự án đầu tư xây dựng được cấp phép, và cần dỡ bỏ hoặc hủy bỏ tài sản cố định cũ, việc thanh lý và hạch toán tài sản cố định cũ sẽ được thực hiện tương tự như trường hợp thanh lý tài sản cố định đã nêu ở trên.

Thẩm quyền quyết định khi mua, bán tài sản cố định của doanh nghiệp

– Đối với việc mua bán tài sản cố định với giá trị không vượt quá 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án, nhưng không vượt quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công: Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty sẽ có quyền quyết định. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc quyết định về các dự án đầu tư, xây dựng, mua bán tài sản cố định theo quy định tại điều lệ hoặc quy chế tài chính của doanh nghiệp.

– Trong trường hợp mua bán tài sản cố định có giá trị lớn hơn mức quy định như trên, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty sẽ phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu để xem xét và phê duyệt.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về Quy trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488