Thay đổi tên công ty trên hóa đơn

by Đào Quyết

Các bước thay đổi tên công ty trên hóa đơn và các thủ tục cần tiến hành

Tên công ty là một yếu tố quan trọng gắn liền với hoạt động kinh doanh và việc tạo dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, doanh nghiệp phải thay đổi tên công ty. Thủ tục thay đổi tên công ty không phải là thủ tục quá phức tạp, tuy nhiên việc đổi tên này cũng làm phát sinh nhiều vấn đề trong đó có thay đổi tên trên hóa đơn.

thay-doi-ten-cong-ty-tren-hoa-don-2

Hóa đơn là gì?

Theo Khoản 1 Điều 3 trong Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014   của Bộ Tài Chính thì:

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Khi lập hóa đơn phải có các nội dung sau:

– Tên loại hóa đơn;

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn;

– Tên liên hóa đơn;

– Số thứ tự hóa đơn;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

– Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ;

– Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn;

– Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Lưu ý: Một số trường hợp ngoại lệ không cần đầy đủ các nội dung trên.

thay-doi-ten-cong-ty-tren-hoa-don-3

Thay đổi tên công ty trên hóa đơn

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường xuyên phải sử dụng hóa đơn để lưu thông tin.

Hiện nay, đa số các doanh nghiệp sẽ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Trong quá trình sử dụng có thể phát sinh các trường hợp như thay đổi tên công ty, khi đó hóa đơn của doanh nghiệp cũng cần thực hiện những thay đổi để trùng khớp dữ liệu với cơ quan thuế.

Các trường hợp phát sinh khi thay đổi tên công ty trên hóa đơn

Việc thay đổi tên trên hóa đơn sẽ có hai trường hợp đó là thay đổi tên nhưng không thay đổi Cơ quan thuế và thay đổi tên dẫn đến thay đổi cơ quan thuế.

Thay đổi tên công ty nhưng không thay đổi cơ quan thuế

Với thủ tục này, mỗi cơ quan thuế thường có yêu cầu khác nhau. Do đó doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thuế trực thuộc để được hướng dẫn trước khi tiến hành thủ tục.

Khi cơ quan thuế yêu cầu thông báo phát hành mẫu hóa đơn điện tử mới, doanh nghiệp thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Hủy các số hóa đơn mẫu cũ

Bước 2: Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hóa đơn điện tử để hỗ trợ cập nhật tên và địa chỉ mới trên Giấy phép sử dụng của phần mềm. Sau khi có giấy phép sử dụng, thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng mới vào phần mềm.

Bước 3: Lập thông báo phát hành mẫu mới

Bước 4: Sau 2 ngày lên trang http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ để tra cứu xem thông báo đã được chấp nhận chưa? Nếu chưa thì liên hệ thuế để làm thủ tục.

Bước 5: Sau khi hoàn thành thủ tục với thuế, vào thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm điện tử điều chỉnh trạng thái “Đã có hiệu lực” để phát hành được hóa đơn trên phần mềm.​​

Trường hợp cơ quan thuế yêu cầu lập thông báo điều chỉnh thông tin, doanh nghiệp thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Bước 2: Sau khi làm thủ tục với cơ quan thuế xong, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hóa đơn điện tử để được hỗ trợ cập nhật tên và địa chỉ mới trên giấy phép sử dụng.

Bước 3: Sau 2 ngày, doanh nghiệp kiểm tra xem thông báo đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa tại đường dẫn: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/. Nếu chưa được chấp nhận thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được hướng dẫn thủ tục.

Bước 4: Sau khi hoàn thành thủ tục với thuế thì mới vào Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm chỉnh trạng thái “Đã có hiệu lực” để phát hành được hóa đơn trên phần mềm.

Xem thêm: Chi phí thay đổi địa chỉ công ty quy định như thế nào?

thay-doi-ten-cong-ty-tren-hoa-don-4

Thay đổi tên công ty dẫn đến thay đổi cơ quan thuế

Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn còn lại, doanh nghiệp làm theo những bước như hướng dẫn trên đây. Tuy nhiên nộp thêm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn chưa sử dụng. Sau đó nộp cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi.

Nếu doanh nghiệp không muốn sử dụng tiếp hóa đơn còn lại thì thực hiện những bước như sau:

Bước 1: Hủy các số hóa đơn điện tử chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Trình tự hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng thực hiện tương tự như với hóa đơn giấy.

Bước 2: Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến. Hồ sơ nộp cơ quan thuế như ở lần thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu.

Bước 3: Sau 2 ngày, doanh nghiệp kiểm tra xem thông báo đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa tại đường dẫn: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ 

Nếu chưa được chấp nhận thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được hướng dẫn thủ tục.

Công ty Luật Đại Nam luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết trong quá trình khách hàng thực hiện thủ tục.Xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Đại Nam để được tư vấn cụ thể.

Thông tin yêu cầu dịch vụ của Luật Đại Nam

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489/0961417488

– Email: luatdainamls@gmail.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
0967370488