Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính

by Đào Quyết

Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử. Khi doanh nghiệp muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ bưu chính thì ngoài giấy chứng nhận kinh doanh còn cần giấy phép kinh doanh kinh vụ bưu chính gọi là giấy phép bưu chính .Bài viết dưới đây Luật Đại Nam sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính .

Nội Dung Chính

I . Căn cứ pháp lý thành lập doanh nghiệp kinh doanh về dịch vụ bưu chính

-Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

-Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17 tháng 07 năm 2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận ;

-Thông tư 22/2012/TT-BTTTT quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng.

thu-tuc-cap-lai-giay-phep-buu-chinh-4

II . Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép dịch vụ bưu chính khi hết hạn

– Giấy đề nghị cấp lại giấy phép dịch vụ bưu chính;

– Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;

– Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;

– Các tài liệu sau nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất:

+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

thu-tuc-cap-lai-giay-phep-buu-chinh-3

III . Thủ tục xin cấp lại giấy phép dịch vụ bưu chính 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp lại giấy phép dịch vụ bưu chính

Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo mục II

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền

Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính quy định tại mục IV và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép dịch vụ bưu chính

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính.

– Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại mục II, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

– Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi thông báo lần 2 trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

– Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2.

– Trường hợp doanh nghiệp có sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng chưa đạt yêu cầu thì việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ tiếp tục được thực hiện theo quy trình như khi nhận thông báo lần 1.

Bước 4: Cấp giấy phép bưu chính cho doanh nghiệp hoặc từ chối cấp phép

– Kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng điều kiện, việc cấp giấy phép bưu chính, được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính;

– Trường hợp từ chối cấp giấy phép bưu chính thì trong thời hạn quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép dịch vụ bưu chính ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính doanh nghiệp, tổ chức muốn tiếp tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thì phải nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục như ban đầu.

Công ty Luật Đại Nam luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết trong quá trình khách hàng thực hiện thủ tục . Xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Đại Nam để được tư vấn cụ thể.Thông tin yêu cầu dịch vụ của Luật Đại Nam

thu-tuc-cap-lai-giay-phep-buu-chinh-5

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489/0961417488

– Email: luatdainamls@gmail.com

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
0967370488