Thủ tục thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ

Thủ tục thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ

by Lê Vi

Việc thành lập công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ để kinh doanh phát triển tăng thêm lợi nhuận đang là điều đáng quan tâm đối với cá nhân bỏ vốn hoặc góp vốn với cá nhân khác thành lập một doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính vì thế, để thuận lợi trong việc quản lý và phát triển công ty của bạn thì bạn cần nắm rõ các thông tin cần thiết về loại hình kinh doanh này. Bài viết sau đây, Luật Đại Nam xin hỗ trợ khách hàng về Thủ tục thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ

Thủ tục thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ

Thủ tục thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ là gì?

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ được hiểu là công ty TNHH chuyên về ngành nghề trong các lĩnh vực như dịch vụ du lịch, thể thao, ngân hàng, vận tải, thể thao, văn hóa.

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ thực chất là là loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ thì là một loại hình công ty chuyên về các dịch vụ du lịch, thể thao, vận tải, ngân hàng, văn hóa, thể thao, đoàn thể xã hội với trách nhiệm hữu hạn.

Như vậy điểm khác biệt chủ yếu giữa công ty TNHH thương mại & dịch vụ với các loại hình công ty TNHH khác là về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

 • Hoạt động thương mại bao gồm các ngành nghề bán buôn, bán lẻ;
 • Hoạt động dịch vụ bao gồm các ngành nghề dịch vụ như dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận tải, dịch vụ tư vấn.

Không thể phủ nhận vai trò của thương mại và dịch vụ trong nền kinh tế nên việc thành lập các doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực này để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Điều kiện thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ.

Về tên công ty

Tên công ty đăng ký không được trùng lặp hoặc gây nhầm lẫn với những công ty khác đã đăng ký trước trong phạm vi toàn quốc.

Tên công ty phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Tên công ty bao gồm tên tiếng Việt, tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt (nếu có);
 • Tên tiếng Việt của công ty bao gồm hai yếu tố là loại hình doanh nghiệp “TNHH” và tên riêng của công ty.

Ví dụ: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ AAA.

 Về vốn điều lệ

Các ngành nghề trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ không nằm trong nhóm ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định khi tiến hành đăng ký kinh doanh vậy nên khi thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ thì không yêu cầu cần phải chứng minh vốn và cũng không yêu cầu mức vốn tối thiểu nào. Nhưng cũng cần phải lưu ý vốn điều lệ ảnh hưởng tới mức lệ phí môn bài của doanh nghiệp phải đóng hàng năm, cụ thể:

 • Vốn điều lệ mức trên 10 tỷ đồng thì mức lệ phí môn bài là 3 triệu đồng / 1 năm;
 • Vốn điều lệ từ mức 10 tỷ đồng trở xuống thì mức lệ phí môn bài là 2 triệu đồng / 1 năm.

Về lựa chọn ngành nghề kinh doanh

 • Trước khi tiến hành kinh doanh lĩnh vực thương mại thì doanh nghiệp cần chọn ngành nghề kinh doanh và mã ngành tương đương phù hợp. Các ngành nghề và mã ngành phải nằm trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Về lựa chọn người đại diện theo pháp luật

 • Người đại diện của công ty TNHH thương mại và dịch vụ sẽ là người đóng vai trò quan trọng của công ty. Là người chịu trách nhiệm về công việc, quyền lợi, nghĩa vụ chung của công ty trên pháp luật. Chính vì vậy người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH cần phải có các điều kiện về năng lực hành vi dân sự và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

 Về địa chỉ trụ sở

 • Địa chỉ trụ sở chính của công ty là địa chỉ dùng để liên lạc của doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam, địa chỉ phải xác định cụ thể các thông tin gồm số nhà, ngách/ngõ/hẻm, đường/phố hoặc thôn, ấp, xóm, xã hoặc phường, huyện/thị trấn/quận, thị xã/tỉnh/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, số fax và email, số điện thoại (nếu có).
 • Địa chỉ trụ sở công ty không được đặt tại chung cư vì chung cư mục đích để ở nên không có chức năng để hoạt động kinh doanh. Nhưng có một số trung tâm thương mại hoặc chung cư có một số tầng được phép cho thuê văn phòng, kinh doanh thương mại.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên thương mại và dịch vụ gồm có các hồ sơ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (bản sao);
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (bản sao);
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự (bản sao);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành (bản sao).

Hồ sơ thành lập đối với công ty TNHH một thành viên.

Theo Điều 21 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 23, Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân, giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước), giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền
 • Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tục thành lập công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ

Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện để đăng ký thành ký thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 • Nếu công ty ủy quyền đi nộp thì phải có giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ
 • Sau khi tiếp nhân hồ sơ, chuyên viên sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung thì chuyên viên tiếp nhận ra thông báo sửa đổi để doanh nghiệp biết và chỉnh sửa theo yêu cầu rồi nộp lại.
 • Trường hợp nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyên viên tiếp nhận sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ đã đăng ký biết. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ được trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ (kể cả trường hợp bổ sung hồ sơ hợp lệ)

Bước 4: Khắc con dấu công ty

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tròn doanh nghiệp để sử dụng.

Bước 5: Tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nội dung công bố doanh nghiệp bao gồm:

 • Ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

Trong trường hợp nếu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, các thay đổi tương ứng phải tiến hành thông báo công khai trên trang cổng thông tin trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Thông tin công bố sẽ được đăng tải trong thời hạn 30 ngày.

Bước 6: Công ty bắt đầu đi vào hoạt động khi có giấy phép

 • Đăng ký mua chữ ký số điện tử
 • Làm tài khoản ngân hàng cho công ty
 • Góp vốn vào công ty TNHH thương mại và dịch vụ
 • Treo bảng hiệu công ty và thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng

Bước 7: Thực hiện thủ tục báo cáo thuế khi đến kỳ hạn kê khai

Thực hiện đúng các quy định pháp luật về thuế của công ty TNHH thương mại và dịch vụ.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Thủ tục thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488