Cách thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên doanh nghiệp

by Hồ Hoa

Cách thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên doanh nghiệp như thế nào ? Luật Đại Nam tự hào là một đơn vị pháp lý uy tín tư vấn chi tiết cho quý khách về vấn đề này một cách hiệu quả, nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Thông qua bài viết dưới đây cùng tham khảo chi tiết nội dung này nhé !

Cách thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên doanh nghiệp

Cách thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
 • Luật Doanh nghiệp 2020

Thế nào là tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp?

Tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp là những mâu thuẫn, những bất đồng giữa các cá nhân, tổ chức trong công ty phát sinh trong quá trình thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức công ty.
Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp gồm:

Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Quy định của pháp luật về các hình thức tranh chấp giữa các thành viên công ty

Theo Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp bao gồm các trường hợp sau:

 • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty.
 • Tranh chấp giữa công ty với người quản lý công ty như thành viên HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc.
 • Tranh chấp giữa các thành viên công ty với nhau về vấn đề thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, chia tách, bàn giao tài sản, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Cụ thể, tại điểm b, Khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP, các trường hợp tranh giữa các thành viên công ty về:

 • Giá trị phần vốn góp vào công ty của các thành viên;
 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty hoặc vấn đề chuyển nhượng phần vốn góp cho các đối tượng không phải là thành viên trong công ty;
 • Việc chuyển nhượng cổ phiếu có ghi tên và cổ phiếu không ghi tên;
 • Tranh chấp về mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu được phát hành và trái phiếu (nếu là công ty cổ phần), hoặc xung đột liên quan đến quyền sở hữu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của các thành viên trong công ty;
 • Xung đột về quyền được chia lợi nhuận, nghĩa vụ chịu lỗ và thanh toán nợ cho công ty;
 • Tranh chấp về vấn đề thanh lý tài sản, phân chia số nợ giữa các thành viên trong công ty (nếu công ty phá sản hoặc giải thể);
 • Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, sáp nhập, giải thể, hợp nhất, chia tách hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp.

Xem thêm: Các phương thức giải quyết tranh chấp lao động

Cách thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên doanh nghiệp

Cơ chế giải quyết tranh chấp

 • Theo điểm h Khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên doanh nghiệp ưu tiên áp dụng Điều lệ doanh nghiệp trong trường hợp Điều lệ có quy định và không trái pháp luật.
 • Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Luật Doanh nghiệp và Điều lệ thì phải áp dụng Luật Doanh nghiệp, nhưng đối với các trường hợp Luật Doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp tự quy định chi tiết thì ưu tiên áp dụng Điều lệ doanh nghiệp.

Trình tự giải quyết tranh chấp

Căn cứ theo khoản 4 Điều 30, điểm a khoản 1 Điều 37 BLTTDS, điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 thì các bên có thể khởi kiện ra TAND cấp tỉnh để giải quyết tranh chấp.

Hồ sơ khởi kiện gồm: đơn khởi kiện kèm theo bản sao y các loại giấy tờ chứng minh nhân thân và các tài liệu, giấy tờ chứng minh yêu cầu khởi kiện

Phương thức nộp:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án
 • Gửi qua đường bưu điện
 • Gửi trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)
 1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.
 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện có đủ điều kiện thụ lý hay không. Đồng thời, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện để người khởi kiện đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí.
 3. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Khi đó, Thẩm phán được phân công thụ lý vụ án và giải quyết vụ án theo đúng trình tự pháp luật.

Xem thêm: Tranh chấp lao động tập thể với người sử dụng lao động

Dịch vụ tư vấn pháp luật về tranh chấp trong doanh nghiệp ở của Luật Đại Nam

 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp;
 • Tư vấn các phương án giải quyết tranh chấp;
 • Xác định căn cứ giải quyết tranh chấp;
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ;
 • Đại diện cho doanh nghiệp để đàm phán với các bên liên quan để đàm phán nhằm đưa ra phương án giải quyết các tranh chấp nội bộ bằng con đường thương lượng;
 • Tư vấn, đại diện Quý Khách hàng tham dự các cuộc họp để giải quyết tranh chấp.
 • Đại diện Quý Khách hàng khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài;

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề ” Cách thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên doanh nghiệp . Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488