Các tranh chấp nội bộ điển hình trong công ty

by Hồ Hoa

Các tranh chấp nội bộ điển hình trong công ty như thế nào ? Luật Đại Nam tự hào là một đơn vị pháp lý uy tín tư vấn chi tiết cho quý khách về vấn đề này một cách hiệu quả, nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Thông qua bài viết dưới đây cùng tham khảo chi tiết nội dung này nhé !

Các tranh chấp nội bộ điển hình trong công ty

Các tranh chấp nội bộ điển hình trong công ty

Căn cứ pháp lý

  • Luật Dân sự 2015
  • Luật Thương mại 2005
  • Luật Trọng tài thương mại 2010
  • Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015

Tranh chấp thương mại là gì?

Tranh chấp là sự mâu thuẫn, xung đột giữa các chủ thể với nhau. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005:

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

Như vậy, có thể hiểu, tranh chấp thương mại xuất phát từ mâu thuẫn, xung đột về mặt lợi ích phát sinh từ hoạt động thương mại bởi ít nhất một bên là chủ thể kinh doanh liên quan đến hoạt động kinh doanh từ khâu đầu tư, sản xuất, mua bán, dịch vụ thương mại trên thương trường.

Xem thêm: Nên lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán nào?

Các tranh chấp nội bộ điển hình trong công ty

(i) Tranh chấp giữa thành viên, cổ đông công ty với người chưa phải là thành viên, cổ đông công ty nhưng có giao dịch với công ty về chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần:

+ Đây là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần, chủ yếu là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến hợp đồng này. Tranh chấp này phát sinh giữa thành viên, cổ đông với bên thứ ba, là người nhận chuyển nhượng vốn góp, cổ phần.

+ Để hạn chế tranh chấp, công ty cần có quy định cụ thể, thông tin đến các thành viên, cổ đông hiểu rõ về quyền, thủ tục chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, bao gồm thủ tục nội bộ và thủ tục giữa các bên, có thể giới thiệu mẫu hợp đồng chuyển nhượng, để các bên tham khảo, công ty hỗ trợ nhanh chóng thủ tục hoàn tất chuyển nhượng giúp hạn chế các tranh chấp phát sinh.

       (ii) Tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) trong công ty cổ phần về quản lý, điều hành công ty:

+ Đây là các tranh chấp chủ yếu phát sinh từ: (i) Hành vi vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản lý theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty; (ii) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của các cơ quan quản lý công ty đối với quyền và nghĩa vụ được giao; (iii) Lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

+ Để hạn chế tranh chấp, công ty cần phải quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người quản lý công ty, những Việc mà người quản lý được làm, không được làm, quy định rõ trách nhiệm của người quản lý công ty nếu có vi phạm.

           (iii) Tranh chấp giữa công ty với chủ sở hữu, thành viên, cổ đông, tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, thực hiện thủ tục góp vốn, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty:

+ Tranh chấp này chủ yếu phát sinh từ hành vi: (i) Thành viên, cổ đông không góp, không góp đủ số vốn, cổ phần cam kết; góp không đủ số vốn góp, cổ phần đã đăng ký, nhưng vẫn yêu câu xác định là thành viên, cổ đông như thành viên, cô đông đã góp đủ vốn, cổ phần; (ii) Định giá tài sản góp vốn không chính xác với giá trị thực tế, không thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn; (iii) Vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng góp vốn; (iv) Có xung đột, mâu thuẫn về việc khai thác tài sản sở hữu trí tuệ,…

+ Để hạn chế tranh chấp, các cổ đông, thành viên cần có thỏa thuận cụ thể về việc góp vốn thành lập công ty, công ty cần có quy định cụ thể về việc góp vốn, cổ phần, về loại tài sản, định giá, thủ tục, thời hạn, phân định rõ tài sản của doanh nghiệp và của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông, … de hạn chế phát sinh tranh chấp.

Xem thêm: Trọng tài nước ngoài giải quyết tranh chấp giao dịch chứng khoán trong nước

Dịch vụ tư vấn pháp luật về tranh chấp bằng thương mại của Luật Đại Nam

  • Có đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tranh chấp thương mại;
  • Áp dụng phương pháp giải quyết tranh chấp thông minh, nhanh chóng và hiệu quả;
  • Cung cấp các giải pháp và lời khuyên chuyên nghiệp trong việc giải quyết tranh chấp thương mại;
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp;
  • Thành công trong nhiều vụ tranh chấp thương mại;
  • Mức giá dịch vụ công khai và hợp lý.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề ” Các tranh chấp nội bộ điển hình trong công ty “. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488