Trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với việc tham gia công đoàn

by Hồ Hoa

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp. Việc Doanh nghiệp tham gia công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với việc tham gia công đoàn

Trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với việc tham gia công đoàn

Căn cứ pháp lý

Luật Công đoàn năm 2012

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội;

Trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với việc tham gia công đoàn theo Luật Công đoàn 

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 200/2013/NĐ-CP, công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tham gia quản lý doanh nghiệp, đơn vị với những quyền và trách nhiệm như sau:

– Tham gia với người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách pháp luật, tuyên truyền, giáo dục, vận động người lao động thực hiện chính sách pháp luật, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng liên quan đến người lao động nhằm ổn định và phát triển doanh nghiệp.

– Tham gia với người sử dụng lao động thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động; xây dựng các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường tại nơi làm việc.

– Tham gia với người sử dụng lao động giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của người lao động theo quy định của pháp luật.

– Tham gia với người sử dụng lao động cải thiện điều kiện làm việc; xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

– Tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn:

 • Doanh nghiệp không được ngăn cản, cưỡng bức hoặc gây khó khăn cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.
 • Doanh nghiệp phải tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian và thông tin để người lao động tham gia hoạt động công đoàn.
 • Doanh nghiệp phải tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn.

Phối hợp với công đoàn trong việc:

 • Thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể;
 • Giải quyết tranh chấp lao động;
 • Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp;
 • Thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn.

Cung cấp thông tin cho công đoàn theo quy định của pháp luật.

Đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên công đoàn theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.Tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, giải trí.

Ngoài ra, Doanh nghiệp cũng có thể tham gia vào các hoạt động khác do tổ chức công đoàn đề xuất, tổ chức, phù hợp với điều kiện, khả năng của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Việc Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm đối với việc tham gia công đoàn sẽ góp phần:

 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;
 • Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;
 • Thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong xã hội.

Xem thêm: Nghĩa vụ chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Dịch vụ tư vấn pháp luật về tư vấn doanh nghiệp của Luật Đại Nam

 • Có đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp;
 • Áp dụng phương pháp tư vấn, giải quyết tranh chấp thông minh, nhanh chóng và hiệu quả;
 • Cung cấp các giải pháp và lời khuyên chuyên nghiệp trong việc tư vấn doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Thành công trong nhiều vụ tranh chấp thương mại;
 • Mức giá dịch vụ công khai và hợp lý.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Trách nhiệm của Doanh nghiệp đối với việc tham gia công đoàn ”. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488