Hạch toán kế toán giải thể công ty

by Vũ Khánh Huyền

Khi một doanh nghiệp quyết định tiến hành giải thể, việc hạch toán kế toán giải thể công ty trở thành một phần không thể thiếu, nhằm đảm bảo rõ ràng và chính xác trong quá trình ghi nhận tình hình tài chính. Quy định về hạch toán kế toán giải thể của công ty bao gồm các quy định như thế nào hãy cùng Luật Đại Nam tìm hiểu qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Hạch toán kế toán giải thể công ty

Hạch toán kế toán giải thể công ty

Giải thể công ty là gì?

Giải thể doanh nghiệp hay còn gọi là giải thể công ty là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lí tài sản của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ.

Theo đó, công ty có thể bị giải thể theo quyết định của các chủ sở hữu (giải thể tự nguyện) hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (giải thể bắt buộc) hoặc khi kết thúc thời hạn hoạt động mà không được gia hạn.

Công ty buộc phải giải thể khi không đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh do hoạt động vi phạm các quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Cách hạch toán kế toán giải thể công ty

Quy trình hạch toán kế toán cho việc giải thể công ty có thể được thực hiện như sau:

Hoàn nhập dự phòng còn lại tính đến thời điểm giải thể:

 • Nợ TK159
 • Có TK421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 • Phản ánh giá bán của vật tư, hàng hoá:
 • Nợ TK111, 112: Theo giá bán (giá thanh lý)
 • Nợ/Có TK421: Chênh lệch giữa giá bán và giá gốc
 • Có các TK152, 153, 155, 156: Theo giá gốc

Phản ánh giá bán của TSCĐ:

 • Nợ TK111, 112: Theo giá bán (giá thanh lý)
 • Nợ TK214: Tổng giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ
 • Nợ/Có TK421: Chênh lệch giữa giá bán và giá trị còn lại của TSCĐ
 • Có TK211, 213: Theo nguyên giá
 • Có TK333 (3331): Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Phản ánh thu hồi nợ phải thu:

 • Nợ TK111, 112: Số nợ đã thu hồi được bằng tiền
 • Nợ TK421: Chiết khấu hoặc số nợ không thu được
 • Có TK131, 138…: Số nợ ghi trên sổ kế toán

Phản ánh chi phí liên quan đến việc giải thể công ty:

 • Nợ TK421 – Lợi nhuận chưa phân phối
 • Có TK111, 112

Thanh toán các khoản cho người lao động:

 • Nợ TK334 – Phải trả công nhân viên
 • Có TK111, 112

Thanh toán với các chủ nợ:

 • Nợ TK311, 315, 331…: Số nợ gốc
 • Có TK111, 112: Số tiền đã trả
 • Có TK421: Chiết khấu thanh toán được hưởng

Thanh toán thuế còn nợ Ngân sách (kể cả số phát sinh trong quá trình giải thể):

 • Nợ TK333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 • Có TK111, 112

Khi kết thúc thủ tục thanh lý tài khoản ở ngân hàng và rút số tiền còn lại về quỹ tiền mặt, kế toán ghi:

 • Nợ TK111
 • Có TK112

Phân chia vốn góp cho các cổ đông:

 • Nợ TK411 – Vốn góp
 • Có TK338 (3388 – Phả trả cổ đông)

Chia các nguồn vốn chủ sở hữu khác cho cổ đông:

 • Nợ TK421, 4112, 414, 415…
 • Có TK338 (3388 – Phả trả cổ đông)

Trong trường hợp kinh doanh thua lỗ hoặc các tài khoản nguồn có số dư Nợ thì xác định số mà các cổ đông phải gánh chịu tương ứng:

 • Nợ TK338 (3388 – Phả trả cổ đông)
 • Có TK421, 4112, 412…

Thanh toán cho các cổ đông để kết thúc việc giải thể công ty:

 • Nợ TK338 (3388 – Phả trả cổ đông)
 • Có TK111

Sau khi hoàn tất quá trình thanh toán, tổ thanh lý tài sản cần gửi sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan về cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để lưu trữ.

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp của Luật Đại Nam

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép trước khi tiến hành dịch vụ
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết sau đó rà soát lại
 • Soạn thảo các tài liệu để xin giấy phép
 • Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ
 • Bàn giao kết quả cho khách hàng trong phạm vi thời gian ký kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về Hạch toán kế toán giải thể công ty. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm

Hoàn thuế GTGT khi giải thể doanh nghiệp

Nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể doanh nghiệp

Giải thể công ty hợp danh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488