Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

by Hồ Hoa

Kể từ ngày 01/7/2024, Luật Hợp tác xã 2023 chính thức có hiệu lực thi hành, mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong thủ tục và điều kiện thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng nắm bắt đầy đủ thông tin và thực hiện thành công việc thành lập tổ chức hợp tác xã, Luật Đại Nam xin được tư vấn chi tiết về hồ sơ và thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định mới.

Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 0172024

Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 0172024

Lưu ý: Quy định về hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thay đổi từ ngày 01/7/2024 theo Luật Hợp tác xã 2023. So với quy định trước đây, hồ sơ đăng ký có một số điểm mới cần lưu ý.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Hợp tác xã 2023
 • Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp

Dưới đây là tóm tắt những điểm mới về hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024:

Loại hình hợp tác xã:

 • Luật Hợp tác xã 2023 phân loại hợp tác xã thành 3 loại hình: Hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
 • Do đó, hồ sơ đăng ký cần ghi rõ loại hình hợp tác xã mà bạn muốn thành lập.

Thành viên sáng lập:

 • Xác định số lượng thành viên tối thiểu của 01 HTX là 05 thành viên chính thức và của 1 Liên hiệp HTX là 3 HTX thành viên chính thức
 • Quy định rõ các loại thành viên tham gia HTX, Liên hiệp HTX,gồm: thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn và thành viên liên kết không góp vốn. Theo đó, Thành viên chính thức bao gồm: (1) Thành viên góp vốn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, LH HTX; (2) Thành viên góp vốn và góp sức lao động vào HTX, Liên hiệp HTX; (3) Thành viên góp vốn, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và góp sức lao động vào HTX, Liên hiệp HTX. Thành viên liên kết góp vốn: là thành viên chỉ góp vốn, không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, Liên hiệp HTX và không góp sức lao động vào HTX, Liên hiệp HTX. Thành viên liên kết không góp vốn: (1) Thành viên không góp vốn, chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, Liên hiệp HTX; (2) Thành viên không góp vốn, chỉ góp sức lao động vào HTX, Liên hiệp HTX; (3) Thành viên không góp vốn, chỉ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, Liên hiệp HTX và góp sức lao động vào HTX, Liên hiệp HTX.

Vốn Hợp tác xã:

 • Vốn góp tối đa của 01 thành viên không quá 30% vốn điều lệ đối với HTX và không quá 40% vốn Điều lệ đối với Liên hiệp HTX.Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ của thành viên theo quy định của Điều lệ nhưng thời hạn phải góp đủ vốn chậm nhất là 06 tháng kể từ ngày HTX, Liên hiệp HTX được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX hoặc kể từ ngày được kết nạp. Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian trước ngày được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp theo quy định.

Điều lệ:

 • Điều lệ hợp tác xã cần tuân theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và phù hợp với đặc điểm, hoạt động của hợp tác xã.
 • Hồ sơ đăng ký cần có bản sao Điều lệ hợp tác xã.

Các giấy tờ khác:

 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của thành viên sáng lập (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh trụ sở của hợp tác xã.
 • Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Theo Điều 42 Luật Hợp tác xã 2023 quy định về đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

– Trước khi hoạt động, người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.

– Hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập;

+ Điều lệ;

+ Nghị quyết hội nghị thành lập;

+ Danh sách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn;

+ Danh sách, số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật là người Việt Nam; danh sách, bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Hợp tác xã 2023;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tham gia thành lập bởi cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Hợp tác xã 2023 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số điểm sau:

 • Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Nghĩa vụ chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Dịch vụ tư vấn pháp luật về tư vấn doanh nghiệp của Luật Đại Nam

 • Có đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp;
 • Áp dụng phương pháp tư vấn, giải quyết tranh chấp thông minh, nhanh chóng và hiệu quả;
 • Cung cấp các giải pháp và lời khuyên chuyên nghiệp trong việc tư vấn doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Thành công trong nhiều vụ tranh chấp thương mại;
 • Mức giá dịch vụ công khai và hợp lý.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024”. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488