Thuế TNDN của công ty FDI

by Vũ Khánh Huyền

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế cơ bản, bắt buộc áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có đăng ký doanh nghiệp. Ở Việt Nam, chế định thuế thu nhập doanh nghiệp là bắt buộc và có những quy định rõ ràng đối với từng loại doanh nghiệp. Doanh nghiệp FDI là loại tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài đang ngày càng phát triển ở Việt Nam. Vậy Thuế TNDN của công ty FDI được quy định như nào? Bài viết dưới đây, Luật Đại Nam sẽ đưa ra thông tin chi tiết để giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Thuế TNDN của công ty FDI

Thuế TNDN của công ty FDI

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư;
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020;
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC và Thông tư 25/2018/TT-BTC.

Doanh nghiệp FDI là gì?

FDI (Foreign Direct Investment) có nghĩa là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong hoạt động kinh doanh quốc tế, thuật ngữ này được sử dụng phổ biến. Tuy vậy, trên thực tế pháp luật cảu Việt Nam vẫn chưa có quy định rõ ràng đối với loại hình doanh nghiệp này.

Căn cứ vào khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 có giải thích chung về tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, theo đó tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Do đó, dựa vào quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, doanh nghiệp FDI được xem là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty FDI

Doanh nghiệp FDI có thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định người nộp thuế như sau:

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này, bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;
 • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam;

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định cảu pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam;
 • Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó;
 • Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú;
 • Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Trong đó, doanh nghiệp FDI được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư 2020. Dó đó, doanh nghiệp FDI có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Theo Điều 3 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định về thu nhập chịu thuế như sau: “Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này”. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế mà nhà nước trực tiếp thu vào ngân sách của nhà nước tính trên thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với công ty FDI

Thuế thu nhập doanh nghiệp FDI được tính như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp không trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì công thức tính thuế như sau:

Thuế TNDN phải nộp (A) = Thu nhập tính thuế (B) x Thuế suất thuế TNDN (C)

Trong đó, thu nhập tính thuế TNDN được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế (A) = Thu nhập chịu thuế (a) – Thu nhập miễn thuế (b) + Các khoản lỗ được kết chuyển (c).

Trong đó, thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ và các thu nhập khác được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế (a) = Doanh thu (a1) – Chi phí được trừ (a2) + Các khoản thu nhập khác (a3)

Đối với doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp sẽ phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với mức thuế suất tương ứng.

Đối với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, được xác định theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC. Thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp còn phụ thuộc vào ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thuế của Luật Đại Nam

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp luật thuế;
 • Tư vấn cho khách hàng các quy định và trình tự, thủ tục, hồ sơ về quyết toán thuế;
 • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có sự ủy quyền của khách hàng, bao gồm: chuẩn bị, hoàn thiện và nộp hồ sơ quyết toán tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thay mặt khách hàng sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;
 • Thực hiện các dịch vụ liên quan đến quyết toán thuế khác khi khách hàng có nhu cầu.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Thuế TNDN của công ty FDI.  Mọi vấn đề còn vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn.

Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488/0975422489

– Yêu cầu dịch vụ: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

Thuế suất thuế giá trị gia tăng hiện hành – Luật Đại Nam

Phí bảo vệ môi trường có phải chịu thuế GTGT? – Luật Đại Nam

Nghị định 15 giảm thuế giá trị gia tăng – Luật Đại Nam

Cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp – Luật Đại Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488