Hủy kết hôn trái pháp luật theo quy định

Hủy kết hôn trái pháp luật theo quy định

by Lê Vi

Hủy việc kết hôn trái pháp luật là biện pháp chế tài của Luật Hôn nhân và Gia đình đối với trường hợp nam nữ kết hôn nhưng không tuân thủ đầy đủ các điều kiện pháp lý… Kể từ ngày Toà án ra quyết định huỷ việc kết hôn trái pháp luật, các bên kết hôn phải chấm dứt cuộc sống chung trái pháp luật. Chính vì vậy, Luật Đại Nam xin hỗ trợ thắc mắc của bạn về Hủy kết hôn trái pháp luật theo quy định

Hủy kết hôn trái pháp luật theo quy định

Hủy kết hôn trái pháp luật theo quy định

Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
 • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Kết hôn trái pháp luật là gì?

Tại Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Kết hôn trái pháp luật được hiểu là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này.

Theo đó, trong các trường hợp sau, việc kết hôn bị coi là trái pháp luật. Đồng thời có quyền hủy kết hôn trái pháp luật:

 • Không đủ độ tuổi kết hôn tối thiểu: nam từ đủ 20 tuổi trở lên; nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
 • Việc kết hôn không dựa trên sự tự nguyện của hai bên nam và nữ.
 • Một trong hai người bị mất năng lực hành vi dân sự.
 • Kết hôn giả tạo. Trong đó kết hôn giả tạo được hiểu là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình;
 • Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn.
 • Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn; hoặc chung sống như vợ chồng với người khác; hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn; hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.
 • Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Tùy theo trường hợp. Có thể căn cứ vào việc kết hôn không có sự tự nguyện; hay bị cưỡng ép kết hôn để có thể yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Hủy kết hôn trái pháp luật là gì?

Hủy việc kết hôn trái pháp luật là việc Tòa án tuyên bố việc kết hôn là trái pháp luật và quyết định những người kết hôn phải chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật.

Đây là biện pháp chế tài của Luật Hôn nhân và gia đình đối với trường hợp nam nữ kết hôn nhưng không tuân theo các điều kiện kết hôn.

Người có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, có quyền tự mình yêu cầu; hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái luật. Khi xét đến các trường hợp kết hôn bị coi là trái pháp luật đã nếu trên. Cá nhân, tổ chức có quyền đề nghị hủy kết hôn trái pháp luật bao gồm:

 • Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em.
 • Hội liên hiệp phụ nữ.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật. Có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định đã nêu trên yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Xử lý việc kết hôn trái pháp luật

Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật. Cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định; hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân. Tòa án sẽ công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này. Quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này.

Trường hợp hai bên đã đăng ký kết hôn. Song tại thời điểm Tòa án giải quyết hai bên kết hôn vẫn không có đủ các điều kiện kết hôn quy định thì:

 • Nếu có yêu cầu hủy hôn thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật.
 • Nếu một hoặc cả hai bên yêu cầu ly hôn; hoặc yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân. Tòa án vẫn thực hiện bác yêu cầu của họ, Quyết định hủy việc kết hôn này.

Hậu quả pháp lý

 • Khi việc kết hôn trái luật bị hủy. Hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.
 • Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con được giải quyết theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con khi ly hôn.
 • Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại trường hợp nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.

Thủ tục giải quyết yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Bước 1: Yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Hồ sơ yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật bao gồm:

 • Đơn yêu cầu: việc yêu cầu phải thực hiện bằng đơn
 • Đơn yêu cầu phải có các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 312 Bộ luật Tố tụng dân sự
 • Kèm theo đơn yêu cầu phải có chứng cứ chứng minh việc kết hôn là trái pháp luật hoặc chứng cứ để giải quyết yêu cầu về tài sản, con cái
 • Yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Bước 2: Tòa án thụ lý đơn yêu cầu

Tòa án nhận đơn yêu cầu và xử lý đơn yêu cầu. Nếu yêu cầu không thuộc thẩm quyền của Tòa án thì Tòa án chuyển đơn yêu cầu đến Tòa án có thẩm quyền; hoặc trả lại đơn yêu cầu cho người yêu cầu.

Tòa án trả lại đơn yêu cầu cho người yêu cầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Người yêu cầu không có quyền yêu cầu hoặc không có năng lực hành vi tố tụng dân sự.
 • Yêu cầu đã được Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Đơn yêu cầu không đáp ứng theo Điều 362 BLTTDS. Tuy nhiên khi yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhưng không thực hiện.
 • Người yêu cầu không nộp lệ phí sơ thẩm.
 • Người yêu cầu rút yêu cầu.

Bước 3: Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

Trong quá trình chuẩn bị xét đơn yêu cầu, Tòa án thực hiện:

 • Xem xét vấn đề thay đổi người tiến hành tố tụng.
 • Yêu cầu đương sự bổ sung chứng cứ hoặc Tòa án thu thập chứng cứ.
 • Nghiên cứu hồ sơ: Nghiên cứu các điều kiện để xem xét yêu cầu; Đã xác định và triệu tập đủ người tham gia tố tụng chưa; Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nội dung yêu cầu.
 • Ra các quyết định: Quyết định mở phiên họp; Quyết định đình chỉ xét đơn yêu cầu.

Bước 4: Mở phiên họp xét đơn yêu cầu

Thủ tục tiến hành phiên họp xét đơn yêu cầu

 • Kiểm tra sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia
 • Xem xét việc thay đổi người tiến hành tố tụng
 • Thẩm phán (hoặc hội đồng giải quyết việc) xem xét tài liệu, chứng cứ
 • Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc giải quyết việc dân sự
 • Tiến hành họp: Không chấp nhận yêu cầu. Hoặc chấp nhận yêu cầu và ra quyết định hủy kết hôn trái pháp luật

Trường hợp đương sự vắng mặt tại phiên họp sơ thẩm

 • Nếu người yêu cầu vắng mặt nhưng có người đại diện hợp pháp; thì Tòa án vẫn tiếp tục giải quyết.
 • Nếu người yêu cầu vắng mặt lần đầu nhưng có đề nghị Tòa án giải quyết vắng mặt; thì Tòa án tiếp tục giải quyết. Nhưng nếu không có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt thì Tòa án hoãn phiên họp.
 • Nếu người yêu cầu vắng mặt lần thứ hai mà không phải trường hợp bất khả kháng thì Tòa án đình chỉ giải quyết yêu cầu.
 • Nếu người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt; Tòa án xem xét và đưa ra quyết định hoãn phiên họp hoặc tiếp tục giải quyết.

Bước 5: Phúc thẩm quyết định của Tòa án

Thực hiện thủ tục phúc thẩm quyết định theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Do đó để không bị hủy kết hôn trái pháp luật, nam, nữ phải đủ điều kiện kết hôn và thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đềHủy kết hôn trái pháp luật theo quy định. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488