Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH như thế nào?

by Đào Quyết

Quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH thể hiện sự đồng ý của các thành viên trong hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.

mau-quyet-dinh-thay-doi-dia-chi-cong-ty-tnhh-nhu-the-nao-2

Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH

Khi soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH, cần có những nội dung chủ yếu như sau:

  • Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH…
  • Tên quyết định: Quyết định về việc thay đổi địa chỉ công ty TNHH;
  • Quyết định của hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên;
  • Các căn cứ để ra quyết định: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Theo quy định của thông tư 02/2020/TT-BKHĐT; Theo biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên;
  • Nội dung của quyết định bao gồm các điều khoản về thay đổi địa chỉ công ty;
  • Chữ ký của người ra quyết định.

Xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi tên công ty cho đối tác

Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên

 CÔNG TY TNHH …………       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/QD ……….., ngày ….. tháng …… năm 2021

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH …………. đã được thành viên sửa đổi thông qua ngày …/…./…..;

– Căn cứ nhu cầu hoạt đồng của công ty. 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Điều  1:

– Thay đổi địa chỉ công ty từ :……………………………………………………… 

Đến địa chỉ :  ………………………………………………………………………

– Sửa Điều XXX của điều lệ Công ty  như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: …………………………………………………………… 

Điều 2: Giao cho Ông/Bà : …………………………….. (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ và tên)

…………………………………

Mẫu quyết đinh thay đổi địa chỉ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 CÔNG TY TNHH …………       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/QD ……….., ngày ….. tháng …… năm 2021

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH …………. đã được thành viên sửa đổi thông qua ngày …/…./…..;

– Căn cứ Biên bản họp ……………………… thông qua ngày …../…../…….. về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty. 

 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

Điều  1:

– Thay đổi địa chỉ công ty từ :……………………………………………………… 

Đến địa chỉ :  ………………………………………………………………………

– Sửa Điều XXX của điều lệ Công ty  như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: …………………………………………………………… 

Điều 2: Giao cho Ông/Bà : …………………………….. (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

…………………………………

mau-quyet-dinh-thay-doi-dia-chi-cong-ty-tnhh-nhu-the-nao-3

Các lỗi sai thường mắc phải khi soạn mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty

Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH do tổ chức, doanh nghiệp tự mình soạn thảo, không có mẫu do pháp luật quy định. Vậy nên khi soạn thảo quyết định có thể gặp những lỗi sai sau:

  • Người ra quyết định không đúng thẩm quyền;
  • Nội dung quyết định không đầy đủ;
  • Hình thức của quyết định không theo quy định khi soạn thảo văn bản;
  • Không có căn cứ để ra quyết định.

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp (công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên) để soạn thảo mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty.

Trên đây là hướng dẫn các mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH và các lỗi sai thường mắc phải khi soạn quyết định.

Khi có nhu cầu về thủ tục pháp lý công ty thì Luật Đại Nam chính là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật doanh nghiệp với sự hỗ trợ từ những luật sư, chuyên viên thuế, kế toán có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm chuyên sâu cùng kinh nghiệm lâu năm đã và đang hỗ trợ và đăng ký mở công ty, cho hàng ngàn doanh nhân trong những năm qua.

Bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thông tin cung cấp địa chỉ công ty, tên công ty, xác định các ngành nghề dự định kinh doanh, số vốn, CMND, căn cước công dân, passport còn lại tất cả các thủ tục Luật Đại Nam sẽ hoàn thành giúp bạn. 

Với dịch vụ hỗ trợ thủ tục pháp lý công ty/ thủ tục pháp lý doanh nghiệp trọn gói của Luật Đại Nam cam kết tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian thực hiện cũng như có sự hỗ trợ xuyên suốt thời gian hoạt động sau này. 

mau-quyet-dinh-thay-doi-dia-chi-cong-ty-tnhh-nhu-the-nao-4

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Mẫu quyết định thay đổi địa chỉ công ty TNHH như thế nào?. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành

Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488/0975422489

– Yêu cầu dịch vụ: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
0967370488