Thành lập công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài

by Đào Quyết

Kinh doanh chứng khoán là hoạt động kinh doanh bao gồm nhiều nghiệp vụ khác nhau, trong đó có môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và cung cấp dịch vụ về chứng khoán. Đây là thị trường kinh doanh sôi động với sự góp mặt của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với điều kiện kinh tế xã hội ngày càng phát triển nên nhu cầu thành lập các công ty chứng khoán ngày càng gia tăng. Thành lập công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài là một vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm.

Công ty chứng khoán là gì?

Công ty chứng khoán là một tổ chức tài chính trung gian ở thị trường chứng khoán thực hiện việc trung gian tài chính thông qua các hoạt động chủ yếu như mua bán chứng khoán, thực hiện môi giới chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng, phát hành, bảo lãnh chứng khoán, tư vấn đầu tư và quản lý quỹ đầu tư.

Ngoài ra công ty chứng khoán còn có thể tham gia vào quá trình trao đổi cổ phiếu trên thị trường với vai trò trung gian.

thanh-lap-cong-ty-chung-khoan-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-2

Điều kiện khi kinh doanh chứng khoán

Khi muốn kinh doanh ngành nghề chứng khoán thì nhà đầu tư sẽ phải tiến hành xin giấy phép kinh doanh ngành nghề chứng khoán.

Để được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và hoạt động tại Việt Nam thì cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

– Công ty chứng khoán phải có trụ sở làm việc , có cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động kinh doanh chứng khoán theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước sau khi đã được Bộ tài chính chấp thuận.

– Phải có vốn điều lệ là vốn thực góp tối thiểu bằng mức vốn do pháp luật quy định.

Cụ thể theo quy định tại Khoản 1 Điều 71 của nghị định 58/2012 Nghị định của Chính phủ thì mức vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam là môi giới chứng khoán 25 tỷ đồng Việt Nam; tự doanh chứng khoán 50 tỷ đồng Việt Nam; bảo lãnh phát hành chứng khoán là 165 tỷ đồng Việt Nam; tư vấn đầu tư chứng khoán 10 tỷ đồng Việt Nam.

– Giám đốc, tổng giám đốc của công ty chứng khoán cần phải đáp ứng các quy định của pháp luật.

– Phải có tối thiểu ba người hành nghề chứng khoán cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp phép hoạt động.

Khi thành lập công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài ngoài đáp ứng các điều kiện như trên còn cần tuân theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Xem thêm: Thành lập công ty điện ảnh có vốn nước ngoài như thế nào?

Điều kiện đối với cá nhân khi tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán

Cá nhân không được thuộc các trường hợp không được thành lập, quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Cá nhân có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán.

Cá nhân chỉ được sử dụng vốn của mình để thực hiện góp vốn, không được sử dụng vốn vay của tổ chức, cá nhân khác.

Cá nhân khi tham gia góp vốn vào công ty chứng khoán thì phải chứng minh khả năng tài chính vốn góp bằng tiền đồng Việt Nam hoặc là ngoại tệ tự do chuyển đổi có trong tài khoản của ngân hàng.

Giá trị tiền tối thiểu mà cá nhân sử dụng để góp vốn phải bằng số vốn dự kiến góp vào công ty chứng khoán và thời điểm xác nhận của ngân hàng tối đa không được quá ba mươi ngày tính đến ngày hồ sơ đề nghị thành lập công ty chứng khoán đã hợp lệ, đầy đủ.

thanh-lap-cong-ty-chung-khoan-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-3

Thủ tục thành lập công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài

Để thành lập công ty chứng khoán có vốn đầu tư của nước ngoài bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty chứng khoán

Hồ sơ bao gồm các tài liệu như sau:

– Đơn đề nghị để cấp giấy đăng ký kinh doanh cho công ty chứng khoán.

– Bản giải trình có nội dung về cơ sở kỹ thuật, vật chất để đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

– Có xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong tỏa của công ty mở tại ngân hàng.

– Biên bản họp cổ đông sáng lập, nghị quyết về việc thành lập công ty chứng khoán.

– Danh sách dự kiến giám đốc và người hành nghề chứng khoán cùng bản cam kết sẽ làm việc tại công ty chứng khoán.

– Cam kết về việc góp vốn của cổ đông sáng lập, của thành viên sáng lập.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là pháp nhân.

– Dự thảo điều lệ của công ty chứng khoán.

– Phương án hoạt động của công ty chứng khoán trong 03 năm đầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tới có đăng ký

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên thì sẽ nộp hồ sơ tại Ủy ban chứng khoán bằng cách nộp trực tiếp hoặc có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Bước 3: Thời gian giải quyết hồ sơ

Trong thời gian là hai mươi ngày làm việc thì Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Thời gian 30 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước có yêu cầu bằng văn bản thì các cổ đông, thành viên sáng lập thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán sẽ phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và hoạt động.

Sau thời hạn này nếu không hoàn thiện hồ sơ thì Ủy ban chứng khoán có quyền từ chối cấp giấy phép thành lập.

Trong thời gian là 90 ngày từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất và phong tỏa vốn góp các cổ đông, thành viên sáng lập phải hoàn thiện theo đúng quy định.

Trong thời gian là 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định phong tỏa vốn góp theo quy định thì Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ cấp giấy phép hoạt động cho công ty chứng khoán . Trong trường hợp không cấp thì sẽ phải trả lời bằng văn bản và có nêu rõ về lý do.

Công ty Luật Đại Nam luôn sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Quý khách hàng những thông tin cần thiết trong quá trình khách hàng thực hiện thủ tục.Xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Đại Nam để được tư vấn cụ thể.

Thông tin yêu cầu dịch vụ của Luật Đại Nam

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489/0961417488

– Email: luatdainamls@gmail.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
0967370488