Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh

by Đào Quyết

Bắc Ninh là một địa bàn có khá nhiều điểm thuận lợi cho phát triển việc kinh doanh, là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, bởi những ưu điểm khá ưu việt của nơi đây: nguồn nhân công dồi dào, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế và vị trí địa lý với trục giao thông rất thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa.

thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-bac-ninh-2

Khái niệm về nhà đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài

Theo Điều 3 Luật đầu tư năm 2020 về giải thích từ ngữ, thì nhà đầu tư được hiểu là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời nhà đầu tư nước ngoài được định nghĩa tại khoản 19 điều 3 Luật đầu tư năm 2020 như sau: “ Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.

Các ngành nghề cấm thực hiện đầu tư kinh doanh

Khi nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh bằng hình thức lập công ty tại Bắc Ninh,Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài nên lưu ý đến các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đây là những nghành nghề mà pháp luật Việt Nam không cho phép đầu tư, kinh doanh, bao gồm:

– Kinh doanh các chất ma túy 

– Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật 

– Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm 

– Kinh doanh mại dâm

– Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người

– Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người

thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-bac-ninh-3

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thực hiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại bắc ninh

Khi lựa chọn ngành nghề để kinh doanh, đầu tư đầu tiên nhà đầu tư nước ngoài nên xem xét xem ngành nghề kinh doanh đó có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không. Để tiến hành đáp ứng các điều kiện của ngành nghề kinh doanh. Điều kiện có thể là chứng chỉ, có thể là giấy phép con….

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư 2020. Tùy thuộc vào ngành nghề đầu tư mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Giấy phép

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện

– Chứng chỉ hành nghề

– Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

– Văn bản xác nhận

– Các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật không được quy định tại các mục nêu trên

Điệu kiện để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bắc ninh

Theo quy định tại Luật Đầu tư điều kiện khi thành lập Công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam thì

– Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

– Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định như sau: Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

+ Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

+ Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

+ Hình thức đầu tư;

+ Phạm vi hoạt động đầu tư;

+ Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

+ Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

+ Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chú ý: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty trong một số trường hợp pháp luật quy định

– Phạm vi hoạt động và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Xem thêm: Thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư

Các hình thức khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh, Việt Nam

Theo quy định của pháp luật hiện hành tại Việt Nam, khi nhà đầu tư tiến hành thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh có thể chọn một trong 2 hình thức đầu tư sau:

– Đầu tư thành lập công ty một chủ sở hữu:

Là hình thức thành lập công ty do một cá nhân hoặc một tổ chức có tư cách pháp nhân bỏ vốn để thành lập công ty

+ Với hình thức này nhà đầu tư có thể chọn 2 loại hình công ty để tiến thành lập là doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

+ Ưu điểm của hình thức này là: Nhà đầu tư được chủ động khi quyết định cách thức đầu tư, được hưởng toàn bộ lợi nhuận đầu tư sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật

+ Nhược điểm: Nhà đầu tư phải tự mình gánh chịu mọi rủi ro, và không thể huy động vốn tư cá nhân tổ chức khác

– Đầu tư thành lập công ty nhiều chủ sở hữu:

Hình thức này các nhà đầu tư cùng thỏa thuận góp vốn, cùng hợp tác quản lý để thành lập ra công ty. Công ty có thể 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hoặc sự kết hợp giữa vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

+ Với hình thức này nhà đầu tư có thể chọn các loại hình công ty sau: Công ty hợp danh; Công ty cổ phần; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

+ Ưu điểm của hình thức này là nhà đầu tư có thể huy đông được nhiều nguồn vốn lớn, chia sẻ được trách nhiệm quản lý, rủi do

+ Nhược điểm: Đây là hình thực góp vốn của nhiều nhà đầu tư nên các nhà đầu tư phải thống nhất được ý chí với nhau đối với các vấn đề liên quan đến công ty. Hệ thống bộ máy tổ chức của công ty cũng phức tạp hơn

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh, Việt Nam

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bằng hình thức đầu tư trực tiếp

Với hình thức này thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện dự án đầu tư và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. Cụ thể nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam sẽ chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền. 

– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thành lập công ty có vốn nước ngoài gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài theo mẫu có sẵn;
 • Đề xuất thực hiện dự án đầu tư gồm các thông tin về nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như các thông tin về dự án đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh địa điểm thực hiện dự án đầu tư là hợp pháp như Bản hợp đồng thuê văn phòng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở hợp pháp ….  
 • Bản sao y công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp nhà đầu tư mở công ty có vốn đầu tư nước ngoài là cá nhân; Hoặc bản sao y công chứng giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân nếu nhà đầu tư công ty có vốn nước ngoài là tổ chức
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài như xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đối với nhà đầu tư là cá nhân; Hoặc Báo cáo tài chính hoặc văn bản cam kết hỗ trợ tài chính nếu nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản giải trình sử dụng công nghệ nếu dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao.

– Cơ quan xử lý: Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Bắc Ninh nơi dự định mở công ty.

– Thời hạn xử lý: 15 ngày kể từ ngày Sở kế hoạch đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài. Nếu dự án đầu tư bị từ chối hoặc hồ sơ của nhà đầu tư không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, phòng đăng ký đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

– Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty Việt Nam sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp 01 bộ bằng một trong các hình thức là trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư Tỉnh nơi mở công ty có vốn nước ngoài. Hồ sơ nhà đầu tư nước ngoài đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký thành lập công ty có vốn nước ngoài theo mẫu có sẵn;
 • Điều lệ công ty do nhà đầu tư tự biên soạn;
 • Danh sách thành viên nếu loại hình là công ty TNHH hoặc Danh sách cổ đông sáng lập nếu loại hình là công ty cổ phần;
 • Bản sao y công chứng Hộ chiếu/ chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên nếu thành viên góp vốn là cá nhân; Hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ chứng thực tư cách pháp nhân nếu thành viên góp vốn là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho dự án đầu tư ở bước 1;
 • Giấy ủy quyền nếu nhà đầu tư nước ngoài không trực tiếp nộp hồ sơ.

-Bước 3: Đăng bố cáo, thông báo mẫu con dấu tròn. 

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty Việt Nam phải đóng lệ phí để thực hiện đăng bố cáo về thông tin doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

-Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty Việt Nam sẽ liên hệ đơn vị khắc dấu và tiến hành khắc con dấu tròn rồi sau đó đăng tải mẫu con dấu tròn theo đúng quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài được quyết định hình thức và số lượng con dấu.  

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh . Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành

Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488/0975422489

– Yêu cầu dịch vụ: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
0967370488