Thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

by Lê Vi

Thiết kế xây dựng là bước đầu tiên để hình thành một dự án quy mô lớn. Khởi nghiệp từ một công ty thiết kế kiến ​​trúc đã trở thành ước mơ của nhiều người. Bạn có mong muốn thành lập một công ty thiết kế kiến ​​trúc chắc chắn sẽ quay trở lại vấn đề thủ tục. Bạn không có một ý tưởng rõ ràng về những điều bạn cần biết khi thực hiện quá trình thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng. Biết được điều này, Luật Đại Nam sẽ giúp bạn hiểu thêm về các vấn đề trên một cách chi tiết và rõ ràng nhất trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật xây dựng 2014
 • Nghị định: Số 100/2018/NĐ-CP

Điều kiện thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng?

Điều kiện về chủ sở hữu

Để thành lập doanh nghiệp, chủ sở hữu cũng cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, tổ chức và cá nhân được thành lập và quản lý doanh nghiệp, trừ một số trường hợp sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, nếu tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp trên thì đã đủ điều kiện thành lập công ty tư vấn thiết kế.

Thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Điều kiện về ngành nghề khi đăng ký

Chủ thể tư vấn thiết kế đòi hỏi phải có kỹ năng tư vấn và kỹ năng thiết kế để hành nghề. Riêng về thiết kế thì đây là một ngành nghề cần phải có chứng chỉ hành nghề.

Do đó, để mở công ty tư vấn thiết kế thì thành viên công ty phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế.

Điều kiện về tên công ty

Tên công ty bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

 • Thành tố thứ nhất: Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;
 • Thành tố thứ hai: Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. Tên riêng của doanh nghiệp không cần phải có nghĩa theo tiếng Việt, mà tên chỉ cần có các chữ cái được liệt kê trong bảng chữ cái tiếng Việt là được.

Điều kiện về trụ sở chính

Địa chỉ công ty là nơi tiến hành hoạt động kinh doanh. Địa chỉ kinh doanh của công ty còn quyết định đến việc cơ quan thuế nào sẽ trực tiếp quản lý.

Do vậy việc chọn địa chỉ công ty vô cùng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Địa chỉ đó là nơi giao dịch, nơi làm việc của cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định cụ thể về địa chỉ công ty như sau:

“Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).”

Theo Điều 3, Điều 6 Luật nhà ở năm 2014 và Công văn số 2544/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 19/11/2009 thì doanh nghiệp không được đặt địa chỉ tại chung cư, nhà tập thể.

Điều kiện về vốn

Ngành nghề tư vấn thiết kế là ngành nghề kinh doanh không yêu cầu vốn pháp định. Điều đó có nghĩa công ty tư vấn thiết kế được toàn quyền quyết định về vốn của công ty.

Điều kiện về con dấu

Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp được toàn quyền quyết định về nội dung của dấu mình sử dụng mà không chịu ràng buộc bởi quy định pháp luật và doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

Thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Giấy đề nghị  thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng;
 • Dự thảo điều lệ công ty, ở phần này thì từng loại hình công ty mà người soạn thảo sẽ  thực hiện phù hợp;
 • Danh sách: cổ đông sáng lập; danh sách thành viên thành lập công ty;
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân của của cổ đông, thành viên sáng lập..; Đối với thành viên kể trên là tổ chức thì cần  đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập, thông tin người đại diện theo pháp luật;
 • Chứng chỉ hành nghề.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức đăng ký công ty qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

-rong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Lệ phí mở công ty tư vấn thiết kế

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp chuyển phát nhanh: 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư 47/2019/TT-BTC).

Thời gian mở công ty tư vấn thiết kế là bao lâu

Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời gian mở công ty tư vấn thiết kế là một quá trình dài từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đến giai đoạn sau đăng ký kinh doanh.

Nhưng để có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì công ty tư vấn thiết kế sẽ nhận được sau 3 – 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Thủ tục thành lập công ty tư vấn thiết kế xây dựng. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488