Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

by Vũ Khánh Huyền

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ với Phòng đăng ký kinh doanh. Vậy khi tiến hành thủ tục này, công ty cần lưu ý những vấn đề gì? Sau đây, Luật Đại Nam sẽ cung cấp thông tin pháp lý về thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định 885/QĐ-BKHĐT năm 2021

Quy định về địa chỉ trụ sở công ty

Quy định của pháp luật về địa chỉ trụ sở chính: Theo quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Thì địa chỉ trụ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Bên cạnh đó, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải ghi kèm theo cả số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Quy định về việc đặt địa chỉ trụ sở chính của công ty: Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 80 Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014 thì: Trường hợp trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp có ghi trụ sở chính là nhà chung cư hoặc nhà tập thể thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa điểm khác.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cập nhật mới nhất 2023

Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh, trụ sở chính được thực hiện theo 2 trường hợp:

TH1: Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, huyện, thành phố, tỉnh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh

Để tiến hành thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bạn cần chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty sang một nơi khác cùng nằm trên quận, huyện, thị trấn hiện tại.
 • Quyết định về việc thay đổi và di dời trụ sở kinh doanh
 • Nếu là doanh nghiệp có từ hai thành viên trở lên (Công ty hợp danh; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Công ty cổ phần) thì phải nhận được sự đồng thuận của các thành viên về việc điều chỉnh, di dời trụ sở chính. Nó được thể hiện qua biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.
 • Trong trường hợp Đại diện pháp luật uỷ quyền cho một cá nhân hay dịch vụ thì cần phải có giấy uỷ quyền.
 • Các văn bản khác có liên quan.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Trình hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 • Trường hợp 1: Nếu hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính chưa đúng yêu cầu cần tiến hành bổ sung và điều chỉnh theo hướng dẫn của cán bộ nhân viên.
 • Trường hợp 2: Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đúng theo quy định và tiến hành gửi Giấy hẹn trả kết quả

Bước 3: Nhận kết quả từ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Người Đại diện pháp luật hay người được uỷ quyền nhận kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh. Thời gian căn cứ theo ngày có trên Giấy hẹn trả kết quả.

 • Trường hợp 1: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;
 • Trường hợp 2: Nếu hồ sơ không hợp lệ hay phát sinh vấn đề khác thì sẽ bị từ chối. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi văn bản trả lời cụ thể nguyên nhân và hướng dẫn cách bổ sung để điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng tải bố cáo trên https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/ Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

TH2: Thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo đó, doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Chi cục thuế cũ để chốt thuế. 

Hồ sơ gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Trên thực tế, một số Chi cục thuế yêu cầu thêm:

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

Sau đó, thực hiện chốt hóa đơn nếu công ty có sử dụng hóa đơn như sau:

– Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý đó đến thời điểm chuyển trụ sở;

– Cán bộ Ấn chỉ, đội nợ sẽ rà soát toàn bộ việc báo cáo hóa đơn, các khoản nợ của doanh nghiệp. Nếu có vi phạm, Cán bộ ấn chỉ sẽ lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp chưa chốt xong hóa đơn, nợ thì kéo dài thời hạn giải quyết), doanh nghiệp nhận Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm – mẫu số 09-MST tại Bộ phận một cửa.

Bước 2. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

Hồ sơ gồm:

– Mẫu 09-MST do cơ quan thuế cấp;

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.

Bước 3: Trường hợp con dấu của công ty có thông tin địa chỉ cũ thì cần khắc lại con dấu.

Bước 4: Thủ tục thông báo với cơ quan thuế về việc thay đổi trụ sở và các vấn đề liên quan đến sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).

Nộp hồ sơ chuyển thuế tới cơ quan quản lý thuế tại quận/huyện mới. Hồ sơ gồm:

– Quyết định chốt thuế chuyển quận/huyện của Chi cục thuế nơi công ty đặt địa chỉ cũ cấp;

– Mẫu 08-MST có đóng dấu xác nhận chuyển địa chỉ tới quận/huyện mới;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Dịch vụ của Luật Đại Nam về thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

 • Tư vấn pháp luật về hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
 • Soạn thảo văn bản, giấy tờ, chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty;
 • Đại diện, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp sau thay đổi trụ sở công ty;
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp. Mọi vấn đề còn vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn.

Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488/0975422489

– Yêu cầu dịch vụ: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM:

Thuế suất thuế giá trị gia tăng hiện hành – Luật Đại Nam

Phí bảo vệ môi trường có phải chịu thuế GTGT? – Luật Đại Nam

Nghị định 15 giảm thuế giá trị gia tăng – Luật Đại Nam

Cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp – Luật Đại Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488