Xử lý tranh chấp thẩm quyền giải quyết tin báo tội phạm

by Hồng Hà Nguyễn

Xử lý tranh chấp thẩm quyền giải quyết tin báo tội phạm như thế nào? Hãy cùng Luật Đại Nam tìm hiểu về vấn đề này ở bài viết dưới đây.

Xử lý tranh chấp thẩm quyền giải quyết tin báo tội phạm

Xử lý tranh chấp thẩm quyền giải quyết tin báo tội phạm

Căn cứ pháp lý

  • Luật Tố tụng hình sự 2015
  • Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho những ai?

Căn cứ theo Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định như sau:

Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

3. Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

a) Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình;

b) Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình;

c) Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Theo đó cơ quan có thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm gồm:

– Cơ quan điều tra giải quyết tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình;

– Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình;

– Viện kiểm sát giải quyết tin báo về tội phạm trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.

Và cơ quan có thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Việc thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm được thực hiện thế nào?

Việc thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, cụ thể như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận tin báo về tội phạm cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố biết.

– Khi kết thúc việc giải quyết tin báo về tội phạm cơ quan có thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm phải gửi kết quả giải quyết cho Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tin báo về tội phạm theo quy định tại các Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc việc giải quyết tin báo về tội phạm các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm có trách nhiệm thông báo cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố biết kết quả giải quyết vụ việc.

– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo về tội phạm cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải gửi quyết định phục hồi cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền và cơ quan, tổ chức, cá nhân đã báo tin về tội phạm.

>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền trong tố tụng hành chính

Khi có tranh chấp thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm thì giải quyết như thế nào?

Căn cứ theo Điều 150 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định:

– Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm do Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết. Tranh chấp thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết.

– Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm giữa các Cơ quan điều tra cấp tỉnh, giữa các Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu do Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương giải quyết.

Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm giữa các Cơ quan điều tra cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau, giữa các Cơ quan điều tra quân sự khu vực thuộc các quân khu khác nhau do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi đầu tiên tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giải quyết.

– Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm giữa các Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề trên. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0967370488- 0975422489

– Hotline: 02462.544.167

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

Trình tự xử lý tranh chấp hợp đồng mua bán trái phiếu

Tranh chấp chuyển nhượng cổ phần là gì ?

4 lưu ý tránh phát sinh tranh chấp khi chuyển nhượng cổ phần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488