Dịch vụ kế toán thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

by Hủng Phong

Với bối cảnh kinh tế ngày càng phát triển và rộng mở, Việt Nam là điểm sáng để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Sau khi hoàn tất thủ tục xin giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh, ngoài thực hiện việc nộp báo cáo thuế như doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải nộp báo cáo đầu tư hàng quý, năm, báo cáo thống kê, báo cáo tình hình sử dụng lao động và báo cáo kiểm toán cho các cơ quan nhà nước như cơ quan thuế, sở kế hoạch và đầu tư, cục thống kê, sở lao động thương binh và xã hội…Bài viết dưới đây của Công ty TNHH Tư vấn Luật Đại Nam, Đại lý thuế Đại lý thuế Đại Nam cung cấp về dịch vụ kế toán thuế trọn gói nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập, chưa có bộ phận kế toán khai thuế.

 • Căn cứ pháp lý

Luật quản lý thuế năm 2019

Khái niệm về kế toán thuế

Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.

Khái niệm về công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Luật đầu tư năm 2020 thì không có quy định cụ thể về định nghĩa thế nào là công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhưng công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể được hiểu thông qua các định nghĩa sau.

Theo khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư thì “Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.”

Trong khi đó “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.” (Khoản 22, Điều 3 Luật đầu tư).

“Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh” (Khoản 23, Điều 3 Luật đầu tư).

“Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.” (Khoản 19, Điều 3 Luật đầu tư).

Từ những định nghĩa trên, có thể hiểu công ty có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, do các nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài thành lập hoặc tham gia góp vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Nội dung dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Đại lý thuế Đại Nam

 • Tư vấn mở tài khoản chuyển vốn, tài khoản góp vốn cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến vay vốn nước ngoài, vay vốn của công ty mẹ, đăng ký khoản vay với ngân hàng nhà nước;
 • Tư vấn thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn tổng thể các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…
 • Tư vấn điều chỉnh cho doanh nghiệp những sai sót trong hoạt động kế toán, thuế của doanh nghiệp;
 • Đại diện kê khai và nộp các loại báo cáo, thuế theo tháng, quý, năm, quyết toán thuế cho công ty; 
 • Lập và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Lập và nộp báo cáo đầu tư hàng quý, năm;
 • Tư vấn các vấn đề về lao động: Hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 • Tư vấn báo cáo kiểm toán cuối năm;
 • Lập và nộp báo cáo thống kê cuối năm;
 • Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động Việt Nam và nước ngoài;
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình sổ sách kế toán thuế với cơ quan nhà nước.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Đại lý thuế Đại Nam

 • Đại lý thuế có một ưu điểm rất lớn và khác biệt với các dịch vụ kế toán kiểm toán thông thường đó là Đại lý thuế sẽ chịu trách nhiệm trong việc kê khai tình hình nộp thuế và các vấn đề liên quan của doanh nghiệp trước Cơ quan thuế. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và am hiểu về chính sách Thuế.
 • Đại lý thuế Đại Nam thường xuyên cập nhật chính sách mới về thuế, bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp.
 • Công việc xử lý nhanh, hiệu quả;
 • Tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro tối đa.

Câu hỏi thường gặp

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài có bắt buộc phải có vị trí kế toán trưởng hay không?

Căn cứ theo Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán

 1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.
 2. Phụ trách kế toán:
 3. a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.
 4. b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
 5. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, thời hạn bổ nhiệm phụ trách kế toán của các đơn vị quy định tại điểm a khoản 2 Điều này là 5 năm sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

…”

Bên cạnh đó, tại Điều 2 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 2 Luật kế toán.
 2. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài (không thuộc đối tượng hoạt động theo pháp luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là nhà thầu nước ngoài).
 3. Các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn.
 4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.”

Theo các quy định trên thì doanh nghiệp có vốn nước ngoài là đối tượng phải bố trí kế toán trưởng hoặc nếu chưa có kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định.

Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài bỏ trống vị trí kế toán trưởng thì bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 17. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a) Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;
 3. b) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;
 4. c) Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
 5. d) Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

…”

Theo đó, không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng.

Như vậy, nếu nếu bỏ trống vị trí kế toán trưởng thì có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đây là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 41/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 5 Nghị định 102/2021/NĐ-CP)

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài kê khai thuế có khác công ty có vốn Việt Nam không?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là pháp nhân Việt Nam và phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam. Do vậy về nghĩa vụ thuế, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng như công ty có vốn Việt Nam đều phải tuân thủ quy định của Luật quản lý thuế. Ngoài ra, công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ phải nộp thêm một số loại báo cáo khác như: báo cáo đầu tư, báo cáo kiểm toán, báo cáo tình hình sử dụng lao động…

Trên đây là một số điều cần biết về dịch vụ kế toán thuế cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, để được hỗ trợ đầy đủ và nhiệt tình nhất hãy liên hệ Hotline Luật Đại Nam                                                                                                                        

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488                                                                

– Yêu cầu dịch vụ: 0967370488                                                                                     

– Email: luatdainamls@gmail.com

Xem thêm:

 1. Các dịch vụ kế toán thuế phổ biến cho các doanh nghiệp
 2. Kế toán thuế trọn gói cho công ty xây dựng
 3. Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp trọn gói
 4. Các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488