Dịch vụ kế toán thuế cho văn phòng đại diện nước ngoài

by Hủng Phong

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thương mại 2005 thì thương nhân nước ngoài có quyền thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, văn phòng đại diện chỉ được thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại chứ không được thực hiện các hoạt động trực tiếp sinh lời tại Việt Nam; vì vậy, nghĩa vụ thuế của một văn phòng đại diện nước ngoài hẹp hơn so với một công ty. Theo khoản 3 Điều 17 Luật Thương mại 2005 thì văn phòng đại diện có quyền tuyển dụng người lao động Việt Nam hoặc nước ngoài để làm việc tại văn phòng và đây cũng là căn cứ duy nhất làm phát sinh nghĩa vụ thuế của văn phòng đại diện nước ngoài. Bài viết dưới đây của Luật Đại Nam sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Văn phòng đại diện nước ngoài

Luật quản lý thuế 2019

Khái niệm kế toán thuế

Kế toán thuế là quá trình kiểm tra, đối chiếu các khoản thu chi phát sinh trong kỳ tính thuế để thực hiện kê khai và nộp thuế. Đồng thời, quá trình quyết toán thuế cũng giúp văn phòng đại diện có căn cứ để xin miễn giảm hoặc hoàn thuế cũng như giúp cơ quan quản lý thuế cho cơ sở để truy thu thuế.

Ngoài ra, quá trình kế toán thuế cũng giúp các văn phòng đại diện có căn cứ để hoàn thuế nếu số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế thực chất phải nộp. Kế toán thuế là một quá trình phức tạp và liên quan đến nhiều quy định pháp luật.

Dịch vụ kế toán thuế cho văn phòng đại diện nước ngoài

Văn phòng đại diện nước ngoài chỉ khai thuế thu nhập cá nhân,không kê khai thuế TNDN, Thuế GTGT

Dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân

 • Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên mới
 • Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho nhân viên
 • Khai thuế và nộp báo cáo thuế TNCN theo tháng/ quý

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN

 • Cuối năm, Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên và cho văn phòng đại diện theo đúng quy định .
 • Nộp báo cáo quyết toán thuế TNCN

Dịch vụ làm lương:

 • Lập bảng lương, tính bảo hiểm tham gia
 • Tính thuế tncn phải nộp trong kỳ

Dịch vụ lao động, làm bảo hiểm xã hội : 

 • Đăng ký lao động, báo cáo tăng giảm lao động theo đúng quy định
 • Đăng ký và thực hiện mua BHXH, báo tăng, báo giảm, thai sản, chốt sổ cho nhân viên công ty theo đúng quy định.

Dịch vụ kế toán: 

 • Theo dõi chi phí, tiền mặt , tiền gửi ngân hàng theo yêu cầu của văn phòng đại diện.
 • Báo cáo nội bộ hoạt động của văn phòng đại diện.

Chi tiết cả công việc của công việc kế toán Văn phòng đại diện được tóm tắt như trên.

Đối với dịch vụ khai báo thuế, Đại lý thuế Đại Nam có thể ký hồ sơ khai thuế thay cho văn phòng đại diện, cá nhân trên tờ khai nếu có yêu cầu.

Thông tin liên hệ Luật Đại Nam       

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488                                                                

– Yêu cầu dịch vụ: 0967370488                                                                                   

– Email: luatdainamls@gmail.com 

Xem thêm:

 1. Các dịch vụ kế toán thuế phổ biến cho các doanh nghiệp
 2. Kế toán thuế trọn gói cho công ty xây dựng
 3. Dịch vụ kế toán thuế doanh nghiệp trọn gói
 4. Các thủ tục thuế cho công ty mới thành lập

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488