Hợp đồng lao động hết hạn có gia hạn tự động không?

by Nguyễn Thị Giang

Vấn đề gia hạn đối với hợp đồng lao động chỉ được đặt ra đối với trường hợp hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.Qua bài viết dưới đây thì Luật Đại Nam sẽ giới thiệu đến bạn đọc Hợp đồng lao động hết hạn có gia hạn tự động không?

Cơ sở pháp lý:

  • Luật dân sự 2015
  • Luật lao động 2019

Tạm hoãn hợp đồng lao động là gì?

Tạm hoãn hợp đồng lao động là việc tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa hai bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Tạm hoãn hợp đồng lao động được hiểu là trường hợp quan hệ lao động tuy chưa chấm dứt nhưng các bên lại ngừng thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Căn cứ để các bên tạm hoạn hợp đồng có thể chia ra làm 2 loại: tạm hoãn hợp đồng theo quy định của pháp luật và tạm hoãn hợp đồng lao động do thoả thuận.

Khi thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, NSDLĐ (Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền) và NLĐ (người đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và đóng đủ BHXH đến trước thời điểm tạm hoãn) phải ký văn bản thỏa thuận để thống nhất về thời gian tạm hoãn, lý do tạm hoãn, quyền, trách nhiệm, lợi ích của hai bên cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn.

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng

Khi giao kết hợp đồng, các bên của hợp đồng sẽ thỏa thuận và thống nhất tất cả các nội dung của hợp đồng như về: Đối tượng hợp đồng, quyền nghĩa vụ của các bên, địa điểm, cách thức và thời gian thực hiện hợp đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là một khoảng thời gian nhất định mà các bên đã thỏa thuận mà trong khoảng thời gian đó hoàn thành nghĩa vụ đối với nhau. Thời gian thực hiện hợp đồng là một trong những nội dung rất quan trọng, không thể thiếu của hợp đồng.

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng là việc kéo dài thêm một khoảng thời gian so với thời gian đã được xác định là thời hạn thực hiện hợp đồng hay là thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng. Việc gia hạn giúp kéo dài thêm về mặt thời gian có hiệu lực của hợp đồng để các bên của hợp đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Hợp đồng lao động hết hạn có gia hạn tự động không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

  • “Điều 22. Loại hợp đồng lao động
  • 1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
  • b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
  • 2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Công ty bạn có sử dụng lao động nước ngoài và đã ký 02 hợp đồng 1 năm và 3 năm. Sau khi hợp đồng 3 năm chấm dứt thì giấy phép của họ cũng hết hạn. Tuy nhiên, họ vẫn làm ở đơn vị bạn 42 ngày (hơn 1 tháng). Do đó, trong trường hợp này công ty bạn phải ký HĐLĐ không xác định thời hạn với NLĐ và việc gia hạn HĐLĐ không phụ thuộc vào giấy phép lao động đã hết hạn.

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng trong trường hợp nào?

Có hai trường hợp được gian hạn thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm: Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của các bên; Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do có sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh.

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận của các bên

Bản chất của hợp đồng là giao dịch dân sự, là sự thỏa thuận của các bên sao cho các thỏa thuận đó không vi phạm pháp luật hoặc đạo đức, điều cấm của xã hội. Vì vậy, về vấn đề gia hạn hợp đồng các bên cũng có thể thỏa thuận với nhau. Sau khi giao kết hợp đồng, các bên trong hợp đồng tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc kéo dài thêm thời gian thực hiện hợp đồng vì một lý do nào đó. Tuy nhiên, lý do  gia hạn hợp đồng được các bên của hợp đồng thống nhất và đồng ý.

Ví dụ về hợp đồng cung cấp dịch vụ, trường hợp bên cung ứng dịch vụ vì một lý do nào đấy chưa thể thực hiện nghĩa vụ cung cấp đúng thời hạn hợp đồng đã thỏa thuận, thì bên cung cấp dịch vụ có thể thỏa thuận với bên sử dụng dịch vụ  về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu bên sử dụng dịch vụ  đồng ý, việc gia hạn thực hiện hợp đồng sẽ được thực hiện. Nếu bên sử dụng dịch vụ không đồng ý, bên cung ứng dịch vụ không thực hiện cung cấp dịch vụ đúng thỏa thuận thì bên cung cấp dịch vụ đã vi phạm hợp đồng và phải bồi thường.

Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do có sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh

Theo Khoản 1 Điều 420 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“1. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;

b) Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh;

c) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;

d) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên;

đ) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.”

Theo đó, trường hợp được xác định là hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: hoàn cảnh thay đổi cơ bản do nguyên nhân khách quan: thiên tai, dịch bênh…  hai bên phải không lường trước được sự thay đổi đó và nếu biết trước thì hợp đồng sẽ không được giao kết hoặc giao kết với một nội dung khác; các bên đã sử dụng mọi biện pháp cần thiết mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu được mức độ ảnh hưởng lợi ích.Như vậy, nếu đáp ứng tất cả các điều kiện trên thì sẽ được xác định là sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh. Vì vậy, pháp luật quy định bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý.

 Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Hợp đồng lao động hết hạn có gia hạn tự động không? Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Contact Me on Zalo
0967370488